Telefon
Menü

Yeşil Lojistik Belgesi

Yeşil Lojistik Belgesi, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması ile sürdürülebilir ekonomiye geçişin hızlanması ile gündeme gelmiştir. Çevre dostu ve sürdürülebilir yük taşımacılığa ilginin arttırılması için getirilşmiş yönetmelik bazında bir düzenlemedir. T.C Ulaştıma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Kombine Taşımacılık Yönetmeliği 25.05.2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik içeriğinde Yeşil Lojistik Belgesi Nasıl Alınır sorusunun cevapları yer almaktadır.

Yeşil Lojistik Belgesi Nasıl Alınır?

Yeşil Lojistik belgesi almanın şartları, T.C Ulaştıma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından yayınlanan 25.05.2022 tarihli ve   31848  Resmî Gazete Sayılı Kombine Taşımacılık Yönetmeliğiile belirlenmiştir. İşletmelerin yeşil lojistik belgesi almaları için, yönetmelik içeriğinde belirtilen şartları yerine getirmesi gerekir. Yeşil lojistik belgesi almak isteyen firmalar Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Kombine Yük Taşımacılığı genel müdürlüğüne başvur yapması gerekmektedir.

Yeşil Lojistik Belgesi Almak İsteyen Firmaları;

 1. Yılda 150 adet kombine yük taşımacılık sayısına giriş yapmak,
 2. %5 Enerji ve Su Tasarrufu Sağlamış olmak,
 3. Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde yenilenebilir enerji kullanıyor olmak,
 4. Paketleme faaliyetlerinde geri dönüştürülebilir malzeme kullanmak,
 5. Tersine lojistik ve yeşil tedarik faaliyetleri gerçekleştirmek,
 6. Yıllık  500 adet fidan ağaçlandırma yapmak,
 7. Sijital Süreç Yönetimini başlatmak,
 8. Çalışanlara Yeşil Lojistik eğitimleri düzenlemek,
 9. Enerji Yönetimi, ÇEvre Yönetimi ve Karbon Ayak İzi Yönetimi sistemlerine sahip olmak,
 10. Kayıtlı elektronik posta (KEP) sahip olmak ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kayıtlı olmak.

Yeşil Lojistik Nedir?

Günümüzde çevre sorunu birçok şirketi ilgilendiren bir konudur. Bu noktada çevre üzerinde en fazla etkiye sahip olan faaliyetlerden biri de lojistiktir. Lojistik; iş mallarının üretimi, tedarik zinciri, nakliyesi ve dağıtımı operasyonlarını yürütmek için birçok yöntem ve prosedürden oluşmaktadır.  Yeşil lojistiğin, doğanın korunmasını teşvik eden yeni teklifler sunarak alakalı hale geldiği yer burasıdır.
Yeşil lojistik, mevcut lojistiğin ortak süreçlerinden çevreye saygılı bir lojistik modeline geçiştir. Bu doğrultuda lojistik operasyonları yürütmek için kaynakları makul ve verimli bir şekilde kullanabilen bir sistem izlemektedir. Dolayısıyla bu sektörde ekonomik ve ekolojik dengeyi bulabilmek temel amaçtır.

Yeşil Lojistik Danışmanlık

Yeşil lojistik çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için lojistik süreçlerinin planlanması, yönetilmesi ve uygulanmasını ifade etmektedir. Bu doğrultuda lojistik daaliyetlerin çevresel etkilerinin azaltılması hedeflenmektedir. Ayrıca işletmelerin verimliliği ve maliyet tasarruflarının sağlanması da amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yeşil lojistiğin bazı ana ilkeleri bulunmaktadır. Bunlar genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Taşıma Verimliliği: Daha az enerji tüketen ve çevreye daha az zarar veren taşıma yöntemlerinin seçilmesi, özellikle düşük emisyonlu araçlar ve toplu taşıma sistemlerinin kullanımı gibi.
 • Ambalaj ve Depolama: Çevre dostu ambalaj malzemelerinin kullanılması, malzemelerin taşıma sırasında korunmasına yardımcı olurken atık azaltılmasına katkı sağlar.
 • Dönüşüm ve Geri Dönüşüm: Lojistik süreçlerinde geri dönüşümü teşvik etmek, atıkları en aza indirgemek ve kaynakların daha verimli kullanılmasına yardımcı olur.
 • Taşıma Optimizasyonu: Lojistik operasyonlarının en iyi şekilde planlanması ve yönetilmesi, yakıt tüketimini ve emisyonları azaltabilir.
 • Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi: Tedarik zinciri boyunca çevresel ve sürdürülebilirlik kriterlerinin uygulanması, çevre dostu ürünlerin üretilmesini ve taşınmasını destekler.
 • Veri ve Teknoloji Kullanımı: Lojistik süreçlerinin daha iyi yönetilmesi ve izlenmesi için teknolojik çözümler kullanılması, verimliliği artırabilir.

Yeşil Lojistik Avantajları Nelerdir?

Yeşil lojistik işletme ve çevre için son derece avantajlı fırsatlar sunmaktadır. Bunlardan aşağıdaki gibi bahsedebiliriz:

 • Çevre Dostu: Yeşil lojistik, karbon ayak izini azaltmaya ve çevresel etkileri minimize etmeye odaklanır. Daha düşük emisyonlu taşıma yöntemleri kullanılması ve enerji verimliliğinin artırılması, çevreye zararlı etkileri azaltır.
 • Mali Tasarruf: Daha verimli lojistik süreçleri ve taşıma yöntemleri, işletmelerin yakıt ve enerji maliyetlerini azaltabilir. Daha az atık üretimi ve daha iyi envanter yönetimi de mali tasarruflara katkı sağlayabilir.
 • Müşteri Memnuniyeti: Yeşil lojistik, çevre dostu uygulamaları benimseyen işletmeler için müşteriler arasında olumlu bir algı yaratabilir. Müşteriler, sürdürülebilir ve çevre dostu ürünleri veya hizmetleri tercih edebilirler.
 • Rekabet Üstünlüğü: Sürdürülebilirlik, işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olabilir. Yeşil lojistik uygulamaları, işletmelere piyasadaki diğer rakiplerinden ayrılma fırsatı sunar.
 • Sosyal Sorumluluk: Yeşil lojistik, işletmelerin çevreye ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olur. Bu, işletmelerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirme ve itibarlarını geliştirme konusunda katkı sağlar.
 • Azalan Atık: Yeşil lojistik uygulamaları, ambalajın ve malzeme kullanımının daha verimli hale getirilmesini içerir. Bu, atık miktarını azaltır ve atık yönetimi maliyetlerini düşürür.
 • Daha İyi Verimlilik: Verimli envanter yönetimi, daha iyi lojistik süreçleri ve daha az iş gücü kaybı, işletmelerin verimliliğini artırır.
 • Gelecek Dostu: Yeşil lojistik, gelecek nesillerin doğal kaynaklara erişimini ve yaşam kalitesini koruma konusunda katkı sağlar.
 • Regülasyon Uyum: Birçok ülke ve bölge, çevresel düzenlemelere uymak ve sürdürülebilirlik standartlarına erişmek konusunda işletmelere baskı yapmaktadır. Yeşil lojistik uygulamaları, bu düzenlemelere uyumu kolaylaştırır.

Yukarıda bahsedilen avantajlar işletmelerin çeşitli çevresel sorumluluklarını yerine getirebilmeleri, maliyetlerini düşürebilmeleri ve rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için son derece önemlidir. Bu doğrultuda işletmelerin yeşil lojistik uygulamalarını benimsemeleri gerekmektedir. Bu sayede yukarıda bahsedilen avantajlardan faydalanmaları mümkündür.

Yeşil Lojistik Özellikleri

Bu lojistiğin sahip olduğu özelliklerden aşağıdaki gibi bahsedebiliriz.

 • Yeşil ulaşım: Atmosfere daha az kirletici gaz salan ulaşım birimleridir. Ayrıca, mesafeleri azaltan, dağıtım yollarından daha iyi yararlanan eylemlerdir.
 • Yeşil depolama: Ürünlerin verimli bir şekilde girilmesini, depolanmasını ve çıkarılmasını sağlayan, bu prosedür sırasında oluşan kirletici etkileri azaltan tesisleri ifade eder.
 • Verimli yükleme ve boşaltma kontrolü: Hata payını azaltmak ve kazaları önlemek için makinelerin iyi durumda kullanıldığını göstermektedir.
 • Verimli dağıtım: Aşırı yakıt tüketimini önlemek ve CO2'yi azaltmak için dağıtım kanallarının verimli kullanılmasından oluşur. Yeşil ulaşımla yakından ilgilidir.
 • Yeşil ambalaj: Mümkün olduğunca az ambalaj malzemesi kullanılmasıdır. Aynı zamanda biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerin kullanımını da içerir.
 • Geri dönüşüm: Lojistik süreçlerde ortaya çıkan atıkların tekrar kullanılmasıdır. Bu doğrultuda amaç, hava ve su kirliliğini azaltmak ve önlemek için atıktan yeni malzeme üretmektir.

Yeşil Lojistik Nasıl Uygulanır?

Yeşil lojistik, firmaların çevre dostu uygulamaları ve sürdürülebilirlik prensiplerini lojistik süreçlerine entegre edebilmeleri son derece önemlidir. Bu kapsamda aşağıda yeşil lojistik uygulamalarının nasıl yapılacağı detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi: İlk adım, lojistik süreçlerin çevresel etkilerini değerlendirmektir. Bu, emisyonlar, enerji tüketimi, atık miktarı ve kaynak kullanımı gibi faktörleri incelemeyi içerir.
Taşıma ve Lojistik Yöntemlerini İyileştirme: Daha az çevresel etkiye sahip taşıma yöntemlerini seçmek önemlidir.
Enerji Verimliliği: Lojistik tesislerinin enerji verimliliğini artırmak için önlemler alınmalıdır. Aydınlatma, ısıtma/soğutma sistemleri ve taşıma ekipmanlarının daha enerji verimli olmasını sağlamak, enerji tüketimini azaltabilir.
Ambalaj ve Paketleme: Çevre dostu ambalaj malzemelerinin tercih edilmesi ve gereksiz ambalajlardan kaçınılması çok önemlidir.
Stok ve Depolama Yönetimi: Stok düzeylerinin optimize edilmesi, gereksiz depolama ve fazla envanterin azaltılması çevresel etkileri azaltacaktır.

Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram