Telefon
Menü

Yeşil Dönüşüm Uzmanı Nasıl Olunur?

Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörü, ekonomik ve sosyal sistemlerin çevresel sürdürülebilirlik ilkesine göre yeniden şekillendirilmesi sürecini yöneten yönlendiren kişileri ifade eder. TUBİTAK ve KOSGEB 1831 Yeşil Dönüşüm İnovasyon Teknoloji Mentörleri ,fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, atık azaltma, enerji verimliliği, sürdürülebilir tarım ve ulaşım gibi birçok alanda gerçekleşen değişiklikleri işletmeler ve prokeler bazında yönetir ve yönlendirir. Yeşil Dönüşümün temel amacı, doğal kaynakların korunması, iklim değişikliğiyle mücadele ve ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bu süreç, hem bireylerin hem de kuruluşların, çevresel sorunlara karşı daha bilinçli ve sorumlu davranmalarını teşvik eder.

Yeşil Dönüşüm, gezegenimizin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için sürdürülebilir bir yaklaşımın benimsenmesi anlamına gelir. Bu dönüşüm, ekonomik büyüme ile çevresel korumanın bir arada gerçekleştirilmesini hedefler.Yeşil dönüşümün ülkemizde dünya ile entegre olarak ilerlemesi, hatta bu konuda gelişmekte olan ülkeler kategorisinde önde olmsı için Tubita ve KOSGEB aracılığıyla çeşitli Yeşil Dönüşüm Destekleri sanayicelere sunulmaktadır. Bu önemli destekler ile sanayicilerin, emisyon sınırlı ticaret sistemlerine entegre olmaları, yüksek emisyonlu üretim yapan ülkelerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Günümzde bu çalışmaların yeni olması ve konu hakkında yeterince uzman bulunmaması ülkemizin adına önemli problemler arasındadır. İşte bu noktada TUBİTAK 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programını geliştirmiş, yeşil dönüşüm süreçlerinin yönetilmesi için yeşil dönüşüm mentörlerinin (uzmanlarının) sahada görev almalarını desteklemeyi hedeflemiştir.

Yeşil Dönüşümün Önemi

Yeşil dönüşüm, sürdürülebilir bir geleceğin inşasında hayati bir öneme sahiptir. Çevresel korumadan iklim değişikliğiyle mücadeleye, ekonomik fırsatların yaratılmasından enerji güvenliğinin artırılmasına kadar birçok alanda olumlu etkileri bulunmaktadır. Bu dönüşüm, doğal kaynakların korunmasını teşvik ederken, toplumsal farkındalığı artırır ve bireylerin, toplulukların ve ülkelerin daha sürdürülebilir ve sağlıklı bir yaşam biçimini benimsemelerine yardımcı olur.

Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörü Nasıl Olunur?

KOSGEB ve TUBİTAK 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı kapsamında Yeşil İnovasyon Mentörü (Uzmanı) olmak için şartlar belirlenmişitr. Bu şartlar  TUBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) tarafından yayınlanmıştır. Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı Niyet Beyanı için Çağrı Duyurusunda Yeşil Dönüşüm Uzmanı (mentörü) Nasıl olunur tanımı detaylı olarak yapılmıştır. Yeşil İnovasyon Mentörü,  kuruluşların ve toplulukların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan bir profesyoneldir. Bu uzman, enerji verimliliği, yeşil teknolojilerin entegrasyonu, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi gibi konularda danışmanlık yapar. Aynı zamanda, çalışanları ve yöneticileri sürdürülebilirlik konularında eğitir ve bilinçlendirir. Yeşil Dönüşüm Uzmanı, sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılan adımlarda kritik bir role sahip olup, hem bireylerin hem de kuruluşların çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olur.

Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörü Görevleri Nelerdir?

KOSGEB ve TUBİTAK 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı kapsamında Yeşil İnovasyon Mentörünün görevleri tanımlanıştır.

Mevcut Durum Analizi :KOBİ’lerin yeşil dönüşüme konusunda mevcut durumlarının belirlenmesi
Boşluk (GAP) Analizi:  Boşluk analizi yapılarak iyileşme sağlanması planlanan başlıkların belirlenmesi
İyileştimre Planı: Bu gereksinimlerin sağlanması için uygun çözümlerin geliştirilmesi
Eylem Planı ve yol Haritası: Bu çözümlerin hayata geçirilmesine yönelik yol haritalarının oluşturulması
Denetim ve Danışmnalık :Bu yol haritalarının uygulanmasında KOBİ’lere rehberlik yapılması

Sürdürülebilirlik, günümüzde birçok kuruluşun öncelikli gündem maddesi haline gelmiştir. Bu bağlamda, kuruluşların sürdürülebilir bir geleceğe adım atmalarını sağlayacak temel yaklaşımlar ve stratejiler vardır. İşte bu stratejilerin ana hatlarıyla özeti:

 • Stratejik Planlama: KOBİ’lerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları için stratejik planlar oluşturma.
 • Enerji Tüketimini Azaltma: Enerji tüketiminin minimuma indirilmesi için yöntemler geliştirme.
 • Enerji Verimliliğini Artırma: Enerji kullanımının en verimli şekilde gerçekleştirilmesi için rehberlik yapma.
 • Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı: Yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu konusunda bilgi ve destek sağlama.
 • Su Tasarrufu Stratejileri: Su kullanımını en verimli şekilde gerçekleştirmek için yöntemler önerme.
 • Yeşil Teknolojilerin Entegrasyonu: Yeşil teknolojilerin kuruluşlarda entegre edilmesi için danışmanlık yapma.
 • Çalışan Eğitimi: Çalışanları sürdürülebilirlik konularında eğitme.
 • Yönetici Bilinçlendirme: Yöneticilere sürdürülebilirlik konularında bilinçlendirme seminerleri düzenleme.
 • Tedarik Zinciri Değerlendirmesi: Tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini değerlendirme.
 • Sürdürülebilir Tedarik Stratejileri: Tedarik zincirini daha sürdürülebilir hale getirmek için iyileştirme önerileri sunma.

Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörü, sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılan adımlarda kritik bir role sahiptir. Bu uzmanlar, hem bireylerin hem de kuruluşların çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarına yardımcı olurlar.

Yeşil Dönüşümün Faydaları

 • Ekonomik Tasarruf: Enerji verimliliği ve atık azaltma gibi yeşil dönüşüm uygulamaları, uzun vadede kuruluşlara maliyet tasarrufu sağlar.
 • Marka İmajının Güçlenmesi: Sürdürülebilirlik uygulamaları, kuruluşun marka değerini artırır ve tüketiciler arasında olumlu bir algı oluşturur.
 • Risk Yönetimi: İklim değişikliği ve doğal kaynakların tükenmesi gibi küresel sorunlara proaktif bir yaklaşım, kuruluşların potansiyel riskleri önceden belirlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olur.
 • Müşteri ve Çalışan Memnuniyeti: Yeşil dönüşüm uygulamaları, hem müşterilerin hem de çalışanların kuruluşa olan bağlılığını ve memnuniyetini artırır.
 • Yenilikçilik ve Rekabet Avantajı: Sürdürülebilirlik odaklı inovasyon, kuruluşlara sektörlerinde rekabet avantajı sağlar.
 • Uzun Vadeli Sürdürülebilirlik: Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir iş uygulamaları, kuruluşların uzun vadede sürdürülebilir olmalarını garantiler.
 • Yasal Uyum: Birçok ülkede, çevresel düzenlemeler ve yasalar giderek daha sıkı hale gelmektedir. Yeşil dönüşüm, bu yasal gerekliliklere uyumu kolaylaştırır.
 • Enerji ve Kaynak Verimliliği: Yeşil dönüşüm, enerji ve diğer kaynakların daha verimli kullanılmasını teşvik eder.
 • Karbon Ayak İzininin Azaltılması: Yeşil teknolojiler ve uygulamalar, kuruluşların karbon emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olur.
 • Toplumsal Sorumluluk: Yeşil dönüşüm, kuruluşların toplumsal sorumluluklarını yerine getirmelerine ve toplumla daha iyi bir ilişki kurmalarına olanak tanır.

Bu faydalar, kuruluşların yeşil dönüşümü benimsemeleri için önemli nedenlerdir. Yeşil dönüşüm, sadece çevresel sorumluluk değil, aynı zamanda kuruluşların ekonomik ve sosyal başarısını da destekleyen bir yaklaşımdır.
Yeşil Dönüşüm Uzmanı, sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılan adımlarda kritik bir role sahiptir. Bu uzmanlar, hem bireylerin hem de kuruluşların çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarına yardımcı olurlar.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
 • ISO 14068-1 Karbon Nötr Standardı
  ISO 14068-1:2023, işletmelerin karbon nötr olması için gerekenleri belirleyen uluslararası bir standarttır, iklim değişikliği yönetimine rehberlik eder.
  9 Aralık 2023
 • Sıfır Atık Nedir?
  Sıfır atık, israfın önlenmesi, kaynak verimliliği, atık azaltımı ve geri dönüşümü hedefleyen bir yaklaşımdır. Sıfır atık projesi hakkında tüm bilgiler.
  17 Ocak 2024
 • ÇED Raporu Ücretleri
  ÇED Raporu Ücretleri, ÇED danışmanlık hizmeti ücreti ve ÇED Raporu için Bakanlık Harcının toplamından meydana gelen kesin toplam ödemeye denir.
  12 Ekim 2023
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram