Telefon
Menü

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Destekleri

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Nedir?

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Destekleri, KOSGEB tarafından Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin sanayide yeşil dönüşümü en verimli şekilde gerçekleştirmeleri amacıyla sağlanan desteklere denir. TUBİTAK tarafından ise Büyük ölçekli firmaların yeşil dönüşümlerinin ve Ar-Ge çalışmalarının ayrıca destekleneceği açıklanmıştır. Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, KOSGEB ve TÜBİTAK'ın aracılığıyla farklı ölçekteki işletmelere aktarılacak. Türkiye 2053 Net Sıfır Emisyon hedefinde oldukça önemli olan Yeşil Sanayi Projes,yeni bir iş modeli olarak yetkililer tarafından vurgulanmaktadır. Bu proje aynı zamanda TUBİTAK ve Dünya Bankasının iş modeli açısından ilk birlikteliğini gösteriyor. KOSGEB Türkiye Yeşil Sanayi Projesinin amacı, tüm dünyanın mücadele ettiği iklim değişikliği ve artan etkilerini tanımlamak, engeleme ve azaltmaktır.Sanayicilerin yeşil dönüşüm süreçlerinde karşılaştırkalrı güçlüklülere destek olmaktır.

Yetkililer tarafından Türkiye Yeşil Sanayi Projesi yeni bir iş modeli olarak tanımlanmıştır. Ülkemiz sanayi sektörü karbon yoğunluğu Avrupa Birliği ortalamasından daha yüksek, ancak net sıfır emisyona geçiş Ülmeiz için oldukça fırsatları barındırmakta. TUBİTAK projede üç başlıkta yer alacak.SAnayi, Ar-Ge ve Yenilik Programı aracılığıyla daha önce başlamış olan projeler yeşil dönüşüm odaklı olarak desteklenecek. Diğer taraftan Ar-Ge ve Yenilik Ağları SAYEM platformu ile sanayi ve üniversiteler iş birliğine güçlendirme sağlanacak.Ayrıca bu porjede TUBİTAK Danışmanlık olarak da destek sağlayacak. Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı aracılığıyla. 1831, 1832, 1833 kodları bu proje ile birlikte açılmış oldu.

 

KOSGEB Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Destekleri Nelerdir?

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi toplamda 6 yıl sürecektir. Projenin lansmanı 8.12.2023 tarihinde T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TUBİTAK ve KOSGEB yetkilileri ile gerçekleştirilmiştir.  Türkiye Yeşil Sanayi Projesi toplam 450 milyon dolar bütçe ile açıklanmıştır. KOSGEB Yeşil Sanayi Projesi destek başlıkları; yenilenebilir enerji , kaynak verimliliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi gibi başlıklar şeklinde olacaktır. Dünya bankası destekli olarak açıklanan Yeşil Sanayi Projesi ortakları, KOSGBE, TUBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır.
 

Türkiye Yeşil Sanayi Projesinin üç bileşeni bulunur. Bu bileşenler şu şekildedir;

-Birinci bileşen, KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lere yeşil dönüşüm süreçlerinde geri ödemeli olarak destekler sunulacaktır. Bu destek kapsamında, yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi alanlarında faaliyetler desteklenecektir.

-İkinci bileşende TÜBİTAK tarafından Türkiye'de yeni yeşil teknolojilerin geliştirilmesini içeren yeşil inovasyon faaliyetlerinde bulunan firmaları hedeflenecektir. Yeşil start-up’lar, KOBİ'ler, büyük firmalar veya firma ortaklıklarının başvurabileceği alanlar, yeşil dönüşüme veya daha yüksek verimliliğe destek olan Ar-Ge, prototip  ve yeni ürün/ prosesler desteklenecektir.Bu desteklerde Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörü olan kişiler danışmanlık yapacaktır.

-Üçüncü bileşende ise, Sanayi ve Teknoloji bakanlığına sağlanacak olup, Bakanlığın Proje Yönetimi, İhtiyaç Analizi, Kapasite Geliştirme, Yeşil Sanayi Akademisi, Yeşil İzleme Sistemi ve Tanıtım ve Yaygınlaştırma kabiliyetlerinin arttırılması desteklenecektir.

 

KOSGEB KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi

KOSGEB KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi destek üst limiti 14.000.000 (On Dört Milyon) TL ' dir.Bu destek konusunun oranı ise en fazla %60 olarak açıklanmıştır. Destek oranları bölgelere göre değişkenlik göstermektedir.  Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren işletmelerden işyeri hasar gören ve bu durumu belgeleyen (ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmelerin bu illerde gerçekleştirecekleri projelerde destek oranı %80 olarak uygulanır. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’ in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerden işyeri hasar gören ve bu durumu belgeleyen (az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmelerin bu illerde gerçekleştirecekleri projelerde destek oranı %90 olarak uygulanır. Bu projenin süresi en az 8 ay ve en fazla 12 ay şeklinde olmalıdır. Destek kalemleri ise; makine ve techizat olrak açıklandı.

 

KOSGEB Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi

KOSGEB Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi destek üst limiti en fazla 6.000.0000 TL 'dir.Bu destek konusunun oranı ise en fazla %70 olarak açıklanmıştır. Destek oranları bölgelere göre değişkenlik göstermektedir.  Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren işletmelerden işyeri hasar gören ve bu durumu belgeleyen (ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmelerin bu illerde gerçekleştirecekleri projelerde destek oranı %80 olarak uygulanır. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’ in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerden işyeri hasar gören ve bu durumu belgeleyen (az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmelerin bu illerde gerçekleştirecekleri projelerde destek oranı %90 olarak uygulanır. Bu projenin süresi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. Destek kalemleri ise; personel giderleri, makine ve techizat, yazılım giderleri ve hizmet alım giderleri şeklindedir.

 

 

KOSGEB Yeşil Dönüşüm Destekleri

Yeşil Dönüşüm; endüstride döngüsel ekonomi ve yenilebilir enerji kapasitesinin yükseltilmesi ile verimliliği artırarak yeşil büyüme merkezli ürünlerin üretilmesi ve rekabetçiliğin geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Sanayicilerin sera gazı emisyonlarını azaltmaları, emisyon ticaret sistemlerine hazırlanmaları projenin hedefleri arasındadır.

Yeşil Dönüşüm Projesi kapsamında KOSGEB tarafından imalatçı KOBİ’lerin;

-Türkiye yeşil enerji potansiyelinin analiz edilmesi,
-Yeşil teknolojilerin kullanılmasına yönelik kabiliyetlerin artırılması,
-Enerji maliyetlerinin indirilmesine yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi,
- Çevresel sürdürülebilirlik, rekabetçilik, dijitalleşme ve ikiz dönüşüme yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi  amaçlanmaktadır.

 

Sanayi KOBİ’lerin Enerji Verimliliği Sağlanması ve Karbon Ayak İzi (Emisyonlarının) Azaltılması

KOSGEB, Dünya Bankası ile gerçekleştirilecek “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” bileşenleri kapsamında sanayici KOBİ'lerin Enerji Verimliliği Sağlanması ve Karbon Emisyonlarının Azaltılması konusunda destek sağlamakla yükümlüdür. Sanayicilerin uluslararası alanda rekabetçiliğinin arttırılması için karbon ayak izi yüklerinin azaltılması kaçınılmaz gerçektir.


Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi

“Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” bileşenleri kapsamında, sanayide ürütim faaliyetlerinde enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılmasını ve KOBİ'lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmayı hedeflemektedir.  Proje kapsamında on-site olarak tariflenen çatı üstü GES ve sanayi tesisi içerisindeki bileşik GES projeleri desteklenecektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz, güvenilir enerji dönüşümüne ilişkin faaliyetlerde enerjinin güvenli ve sürdürülebilir olması önceliklendirilecektir.

Temiz ve Döngüsel Ekonominin Desteklenmesi

“Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” bileşenleri kapsamında,, KOBİ'lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla;
 

-Su verimliliği;
-Hammadde verimliliği
-Üretimde enerji ve su tüketiminin azaltılması,
-Makine modernizasyonu
-Enerji verimliliği,
-Sürdürülebilir atık geri dönüşümü
-Ürün yaşam döngüsü yönetimi
-Endüstriyel simbiyoz,
-Döngüsel ekonomi gibi yatırımlar desteklenecektir.
-Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörü,
  

KOSGEB Türkiye Yeşil Sanayi Projesine Nasıl Başvurulur?

Kosgeb Türkiye Yeşil Sanayi projesine başvuru şartları KOSGEB resmi sitesinde detaylı olarak açıklanmıştır. KOSGEB Resmi we bsitesinde yer alan Yeşil Sanayi Destek Programı Uygulama Esasları dokümanına lünki tıklayarak erişebilirsiniz. Proje çağrılar şeklinde açıklanacaktır. Proje teklif çağrıları, Alt Bileşen 1.1 ve Alt Bileşen 1.2 şeklinde sektör, bölge ve ölçek kriterlerine göre KOSGEB resmi web sitesinden ilan edilecektir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, taşıt alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmeyecektir. Destek ödemeleri banka / PTT Bank aracılığyıla yapıalcaktır.
 

İşletmeler proje teklif çağrısında belirtilen şartlara ve zamana uygun olarak Proje Formunu KOSGEB BİLGİ SİSTEMİ (KBS) üzerinden doldururak, gerekli olan ek belgeleri yüklemeli ve başvurusunu onaylamalıdır.Başvurular işletmenin yetkilendirdiği personel tarafından yapılır. İşletme tarafından projenin süresi en az 8 ay ve en fazla 24 aya kadar, 4 ay ve katları şeklinde olmalıdır.Proje Başvuru Formundaki Zaman Planı işletme tarafından 4 aylık periyotlarda oluşturulmalıdır. Yapılan başvuruardaki başvuru formları son tarihe kadar yeniden düzenlenebilmektedir. Projeye ait fiyat araştırmları işletmelerde kayıtlı olarak saklanmalıdır.
 

Proje başvuruları ardından, KOSGEB tarafından başvurular kontrol edilir. Kontrollerde Proje Kontrol Tablosu hazırlanır. Kontrollerde hata bulunması üzerinde, değişiklik talebi KBS sistemi üzerinden açılır. İşletmeler gerekli düzeltmeleri verilen süre içerisinde yapmalıdır. Düzeltmelerin ardından projeler kurul değerlendirmesine alınır. Yüksek oranda hata içeren ve şartları sağlamayan projeler kurul değerlendirmesine alınmaz. Başvuru ve değerlendirmeler ile igili detaylı bilgiler için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram