Telefon
Menü

TMGD Danışmanlık

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, endüstriyel tesislerde kullanılan tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde yönetilmesi ve taşınması için hayati önem taşıyan bir alandır. Bu danışmanlık hizmetleri, mevzuata uygunluk, risk analizi ve eğitim gibi alanlarda uzmanlaşarak işletmelerin güvenlik standartlarını artırmayı hedefler. Tehlikeli madde güvenlik danışmanları, potansiyel tehlikeleri belirleyerek çevreye ve insan sağlığına olan olası etkilerini minimize etmek için stratejiler geliştirirler.

TMGD Nedir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD), Türkiye Cumhuriyeti’ nin 22 Mart 2010 yılında “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslar arası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Antlaşması” yani kısaca bilinen adıyla ADR’ ye taraf olması ile ilk kez gündeme gelen yasal bir zorunluluktur. Tehlikeli malların taşınması konusunda; ambalajlama, dolum, nakliye, boşaltma ve tanker üretimi yapan firmalara bir dizi yaptırım ve belgelendirme zorunluluğu getiren ADR Antlaşması Bölüm 1.8.3’ te Güvelik Danışmanın niteliğine ilişkin bilgilerin yanı sıra TMGD eğitiminin içeriğine dair bilgiler bulunmaktadır.

TMGD Ne İş Yapar?

Bir işletmede TMGD’ nın yapacağı işlemler şu şekildedir;

  • ADR Farkındalık Eğitimleri Düzenlenmesi
  • Dokümantasyon Sisteminin Oluşturulması
  • Saha Ziyaretlerinin Yapılıp Raporlanması
  • Mevzuat Takibi ve Raporlanması
  • Tank, Ünite, Ambalaj Temin Edilmesi
  • Etiket, Levha, Turuncu Plaka Temin Edilmesi

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik gereğince Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi sahibi kıyı tesisleri, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliği kapsamında Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler de tebliğ kapsamına alınmıştır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı'nın asıl görevi, bir şirketin yöneticisinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmak olup ayrıca bir çok önemli yükümlülüğü ve görevi var.

Türkiye, Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (yani ADR Anlaşmasına) taraf olmuştur. ADR anlaşması paralelinde Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik”, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı sektörüne pek çok yenilikler getirmiştir. Yönetmelik ile tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınması amaçlanmıştır.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Nasıl Alınır?

Tehlikeli maddeler ile faaliyette bulunan; taşıyıcı, dolduran, ambalajlayan, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri ya da birden fazlasını yapan işletmeler, tehlikeli madde faaliyet belgesi almak zorundadır. 

TMGD Muafiyeti Nedir, Nasıl Alınır?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık kuruluşları tarafından hazırlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Muafiyet Raporu ile alınır.

TMGD Muafiyet Raporu Nedir, Nasıl Alınır?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık kuruluşları tarafından hazırlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Muafiyet Raporu bölge müdürlüklerine sunularak muafiyet talep edilir.

TMGD Yıllık Faaliyet Raporu Nedir?

Firmaların tüm faaliyet kollarında (alıcı–boşaltan–gönderen–dolduran–paketleyen–taşıyan) 1 yıllık süreçte (1 Ocak / 31 Aralık) yapmış oldukları faaliyet miktarlarının beyan edildiği bir raporlama sistemidir.

TMGD Yıllık Faaliyet Raporu Ne Zaman Verilir?

Her yıl mart ayının sonuna kadar geçilen sene özelinde raporlamalar firmaya hizmet veren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı tarafından hazırlanarak sisteme girişleri yapılmalıdır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ 22.05.2014 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmış olup çevresel etkileri yüksek olan maddelerin bulunduran işletmelere önemli yükümlülükler getirilmiştir. Böylece bu tür işletmelerde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya hizmet alması zorunluluğu getirilmiştir. Yine 19 Nisan 2017 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan değişiklikle Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’de yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Tehlikeli maddeleri taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmeler, en az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek veya yetkilendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu’ ndan (TMGDK) hizmet almakla yükümlüdürler.

TMGDK Nedir?

Tehlikeli maddeleri taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmeler, en az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek veya yetkilendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Kuruluşu’ndan ( TMGDK ) hizmet almakla yükümlüdürler. Tüm bunlarla birlikte işletmeler istihdam edeceği TMGD’ leri veya hizmet alacağı TMGDK’ ler ile yapacağı anlaşmayı www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden bildirmekle ve yapılan bu anlaşmanın veya TMGD’ nin iş akdinin fesih edilmesi durumunda ise 30 (otuz) gün içerisinde TMGD istihdam etmekle veya TMGDK ile yeni bir anlaşma yapmakla yükümlüdürler.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı’nın görevi, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde işletmelerin yaptığı işlemleri çevreye ve insanlara zararsız ve güvenli bir şekilde yapmaları için işletmelere yardımcı olmaktır.

Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram