Telefon
Menü

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Tehlikeli madde faaliyet belgesi; tehlikeli maddelerin üretimi, depolanması, taşınması ve işlenmesi gibi faaliyetlerde bulunan işletmelerin yasal gereksinimleri yerine getirdiğini kanıtlayan bir belgedir. Bu belge, işletmenin tehlikeli maddelerle ilgili faaliyetlerini yasal düzenlemelere uygun olarak yürüttüğünü ve çevreye, çalışanlara ve genel halka karşı güvenlik önlemlerini aldığını gösterir.

Tehlikeli maddelerin kullanımıyla potansiyel olarak ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirmeyi amaçlayan bir düzenleme olan tehlikeli madde faaliyet belgesi, işletmelere bu konuda yönergeler sağlar ve uygun güvenlik önlemlerinin alınmasını zorunlu kılar. Bu belge, işletmelerin yasal uyumluluklarını kanıtlarken aynı zamanda toplum sağlığı ve çevre koruması açısından önemli bir rol oynamaktadır.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Nedir?

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında yayımlanan yönetmelikle, ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlasıyla iştigal ettiklerinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine başvurarak almaları zorunlu olan belgeye Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) denir.

Kimler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Almak Zorundadır?

Tehlikeli maddeler ile faaliyette bulunan; taşıyıcı, dolduran, ambalajlayan, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri ya da birden fazlasını yapan işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır. Tehlikeli madde ile faaliyette bulunan işletmeler miktara bakılmaksızın TMFB almak zorundadır. Yıllık 50 Ton kuralı bulunmamaktadır.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Süresi Ne kadar?

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi geçerlilik süresi 5 yıldır.

TMFB Belgesi Ne Zaman Yenilenmelidir?

Tehlikeli madde faaliyet belgesinin geçerlilik süresi olan 5 yıl dolduğunda faaliyete devam ediliyorsa ilgili belge yenilenmelidir. TMFB’nin yenilenmemesi durumunda taşınma hizmetlerine devam edilemez. Tehlikeli madde faaliyet belgesinin yenilenmesini gerektiren ikinci bir durumda; belgeyi kaybetme ve adres değişikliği durumlarında geçerlidir. TMFB yenileme sürecinde, yenileme işlemin yapabilmek için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) ’na tehlikeli madde faaliyet belgesi Ek-3 Raporu hazırlatarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine başvuruda bulunulmalıdır.

TMFB Sorgulama Nasıl Yapılır?

TMFB Belgenizi İşletme yetkilisinin e-devlet girişi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Bu konuda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Kuruluşlarında (TMDK) destek alabilirsiniz. CASEM TMGDK olarak sizlere bukonuda ücretsiz destek olmaktayız.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Nasıl Alınır?

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma, yenileme veya faaliyet değişikliği hallerinde, işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili UAB Bölge Müdürlüğüne Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Kuruluşları (TMDK) aracılığıyla başvurmaları gerekir.

a) Başvuru dilekçesi (EK -1),
b) İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri,
c) Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi,
ç) Tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesi,
d) Tüzel kişiliklerde temsile yetkili kişi/kişilerin, gerçek kişilerde ise ilgili kişinin adli sicil belgeleri,
(2) Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren işletmelere ait temsilcilikler, adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir temsilcilik için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları gerekir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Nereden Alınır?

İşlemenizin faaliyet gösterdiği ile bağlı olan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi UAB Bölge Müdürlüklerinden, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Kuruluşları (TMGDK) aracılığıyla alınır. TMFB belgeleri danışmanlık kuruluşu aracılığıyla alınabilmektedir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Danışmanlık Firmaları Kimlerdir?

İşletmenizin faaliyet gösterdiği bölgede TMGDK yetkisi almış Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Kuruluşları TMFB alma, TMFB Yenileme, EK-3 Raporu Hazırlama konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Yenileme Nedir? Nasıl Yapılır?

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin geçerlilik süresinin dolması, belgenin kaybedilmesi, faaliyette adres değişikliğinin gerçekleşmesi, faaliyet konusunun revize olması halinde tehlikeli madde faaliyet belgesinin yenilenmesi gerekir. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu’na (TMGDK) tehlikeli madde faaliyet belgesi Ek-3 Raporu hazırlatarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine başvuruda bulunulmalıdır.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) EK-3 Raporu Nedir?

Tehlikeli Maddelerle iştigali olan işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alma, yenileme, faaliyet konusu değişikliği için yapacağı müracaatlar sırasında hazırlanması ve başvuru ekinde sunulması zorunlu olan bir rapordur.

Hangi İşletmeler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) EK-3 Raporu Almalıdır?

Yönerge kapsamında olup olmadığını tespit etmek isteyen, kapsamda olup kapsam dışı belgesi almak isteyen, TMFB sini yenileme, iptal etmek isteyen işletmeler TMFB Ek-3 Raporu almak zorundadır.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) EK-3 Raporu Danışmanlık Firmaları Kimlerdir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) EK-3 Raporu konusunda yetkilendirilmiş danışmanlık kuruluşlarıdır.

Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram