Telefon
Menü

Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Hazırlanır?

 • Ana Sayfa
 • Blog
 • Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Hazırlanır?

Sürdürülebilirlik Raporu, kuruluşların çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarında mevcut durumunu, gelecek planlarını ve taahütlerini beyan ettiği raporlamaladır. Sürdürülebilirlik raporu, bir şirketin çevre ve sosyal sorumluluklarını ciddiye aldığının bir göstergesidir. Bu tür raporlar, tüketiciler ve iş ortakları arasında güven inşa ederek marka itibarını güçlendirir. Günümüzde, tüketiciler sadece ürün ve hizmetlerin kalitesine değil, aynı zamanda şirketlerin topluma ve çevreye olan etkilerine de önem veriyorlar.

Sürdürülebilirlik raporları, bu bilinçli tüketicilere şirketin değerlerini ve taahhütlerini açıkça gösterir, bu da müşteri sadakatini ve marka bağlılığını artırabilir. Yatırımcılar, sürdürülebilir iş uygulamalarına sahip şirketlere giderek daha fazla ilgi gösteriyorlar. Sürdürülebilirlik raporları, şirketlerin uzun vadeli risklerini ve fırsatlarını değerlendirmelerine yardımcı olur. Bu raporlar, yatırımcılara şirketin geleceğe yönelik stratejileri ve pazarın değişen taleplerine nasıl uyum sağladığı hakkında değerli bilgiler sunar. Sonuç olarak, sürdürülebilirlik raporları yatırımcı güvenini artırarak potansiyel yatırımları çekme olasılığını yükseltir. Birçok ülkede, sürdürülebilirlik raporlaması artık yasal bir gereklilik haline gelmiştir veya bu yönde adımlar atılmaktadır. Şirketlerin çevresel ve sosyal etkilerini raporlamaları, yasal uyumluluğun bir parçası olarak görülmektedir. Bu raporlar, şirketlerin faaliyetlerinin şeffaf bir şekilde sunulmasını sağlar ve paydaşların şirketin sürdürülebilirlik performansı hakkında bilgi sahibi olmalarına olanak tanır. Şeffaflık, günümüz iş dünyasında güven ve etik standartların göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Sürdürülebilirlik raporlama süreci, şirketlerin operasyonel etkinliklerini ve çevresel etkilerini gözden geçirmelerine yardımcı olur. Sera Gazı Emisyonlarının raporlamaları, karbon ayak izi hesaplamaları, kuruluşları için karbon ayak izi nasıl azaltılır planlaması, temiz enerji yatırımları raporda çevresel boyutlar altında raporlanır.   Enerji kullanımı, atık yönetimi ve kaynak verimliliği gibi alanlarda yapılan iyileştirmeler, hem çevresel faydalar sağlar hem de uzun vadede maliyet tasarrufuna yol açar. Sürdürülebilir iş uygulamaları, genellikle operasyonel maliyetleri düşürür ve bu da şirketin karlılığını artırabilir. Dolayısıyla, sürdürülebilirlik raporları, şirketlerin maliyet etkinliğini ve rekabet avantajını artırmada önemli bir rol oynar.

Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlama Adımları

Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Hazırlanır?

Bu süreç içinde, raporda yer alan hedeflerin ve stratejilerin uygulanmasının sonuçları değerlendirilir ve gelecekteki raporlamalar için öğrenilen dersler belirlenir. Bu, şirketin sürdürülebilirlik performansını sürekli olarak geliştirmesini ve piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde uyum sağlamasını sağlar. Ayrıca, sürekli iyileştirme süreci, şirketin sürdürülebilirlik alanında yenilikçi çözümler geliştirmesine ve sektöründe lider konuma ulaşmasına olanak tanır.

Özetle, sürdürülebilirlik raporları, şirketlerin toplumsal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerinin yanı sıra, uzun vadeli iş başarısını ve rekabet avantajını da destekler. Bu raporlar, şirketlerin sadece finansal performanslarını değil, aynı zamanda topluma ve çevreye olan etkilerini de kapsamlı bir şekilde değerlendirerek, sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemelerine yardımcı olur. Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlama Adımları aşağıdaki gibidir;

 1. Hedef ve Kapsam Belirleme: Raporlama sürecinin ilk adımı, raporun amacını ve kapsamını belirlemektir. Bu aşamada, hangi sürdürülebilirlik alanlarının ele alınacağı ve raporun hedef kitlesinin kimler olacağı netleştirilmelidir. Örneğin, bir şirket karbon ayak izini azaltma, çalışanların refahı veya toplumsal katkılar gibi özel alanlara odaklanabilir.
 2. Veri Toplama: Raporun temelini oluşturan bu aşamada, ilgili sürdürülebilirlik verileri toplanır. Bu veriler, enerji tüketimi, atık yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği gibi çeşitli kaynaklardan elde edilebilir. Veri toplama süreci, raporun güvenilirliği ve doğruluğu için kritik öneme sahiptir.
 3. Paydaş Analizi: Bu adımda, raporun etkileyeceği ve etkilenecek olan gruplar belirlenir. Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve yerel topluluklar gibi paydaşların beklenti ve ihtiyaçları, raporun içeriğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Paydaşların geri bildirimleri, raporun daha kapsamlı ve etkili olmasını sağlar.
 4. Performans Değerlendirme: Şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ne derecede ulaştığını ölçmek ve analiz etmek bu aşamanın odak noktasıdır. Bu değerlendirme, şirketin geçmiş performansını gözden geçirerek gelecekteki hedeflerin belirlenmesine yardımcı olur.
 5. Strateji ve Hedeflerin Gözden Geçirilmesi: Mevcut sürdürülebilirlik stratejileri ve hedefleri bu aşamada değerlendirilir. Bu değerlendirme, şirketin sürekli iyileşme yolunda ilerlemesini ve yeni sürdürülebilirlik hedefleri belirlemesini sağlar.
 6. Rapor Taslağının Hazırlanması: Toplanan veri ve analizler, bu aşamada bir rapor formatında düzenlenir. Raporun taslağı, şirketin sürdürülebilirlik yolculuğunun bir özeti olarak işlev görür.
 7. Geri Bildirim ve Revizyon: Rapor taslağı üzerine hem iç hem de dış paydaşlardan alınan geri bildirimler, raporun içeriğinin zenginleştirilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması için önemlidir.
 8. Raporun Yayınlanması ve İletişimi: Raporun hem yayınlanması hem de hedef kitlelerle etkin bir şekilde paylaşılması, şirketin sürdürülebilirlik taahhütlerini göstermesi açısından önemlidir.
 9. Takip ve Sürekli İyileştirme: Rapor yayınlandıktan sonra, raporun etkilerinin izlenmesi ve sürekli iyileştirme adımlarının planlanması, raporlama sürecinin son ve belki de en önemli aşamasıdır. Sürdürülebilirlik raporunun etkilerinin sürekli olarak izlenmesi, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerindeki ilerlemeyi ölçmek ve gerektiğinde stratejileri yeniden şekillendirmek için gereklidir. Bu sürekli iyileştirme yaklaşımı, şirketin uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynar.
İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
 • Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?
  Sürdürülebilir kalkınma, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda gelecek nesillerin yaşamını olumsuz etkilemeyen uygulamaları içerir.
  29 Aralık 2023
 • Cradle to Cradle Nedir?
  Endüstriyel üretim genellikle doğrusal bir modeli takip eder. Cradle to Cradle ise ürünün yaşam döngüsünü hammaddelerin çıkartılmasıyla başlar.
  23 Ekim 2023
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Nelerdir?
  Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılına kadar küresel çapta ulaşılması hedeflenen 17 hedefe denir.
  2 Ocak 2024
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram