Telefon
Menü

Sıkça Sorulanlar

Çevre İzni Nedir?

Çevre izni, Türkiye’deki Çevre Kanunu (No. 2872) ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği (2014) gibi mevzuatlarla düzenlenen bir süreçtir. Çevre izni, bir proje veya faaliyetin çevresel etkilerini değerlendirmek, kontrol etmek ve yönetmek amacıyla, ilgili çevre otoritesinden alınan bir izindir.
 
Çevre izni süreci, potansiyel olarak çevresel etkisi yüksek olan projeler ve faaliyetler için gereklidir. ÇED Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen ÇED kapsamına giren projelerin, ÇED sürecini tamamlamasını ve çevre izni almasını zorunlu kılar. ÇED süreci, proje veya faaliyetin çevresel etkilerini değerlendirmek, önlem ve tedbirlerin belirlenmesi, kamunun ve paydaşların görüşlerinin alınması gibi adımları içerir.
 
Çevre izni, çevresel etkilerin azaltılmasını, kontrol edilmesini ve yönetilmesini sağlamak için bir araçtır. Proje veya faaliyet sahibi, çevre izni sürecini tamamlamak ve çevre izni almakla yükümlüdür. Çevre izni alınmadan proje veya faaliyetin başlatılması yasaktır ve çevre izni olmayan projelere veya faaliyetlere cezai yaptırımlar uygulanabilir.

Çevre izni, çevresel sürdürülebilirliği ve doğal kaynakların korunmasını sağlamak için önemli bir araçtır ve çevre mevzuatına uygun olarak faaliyet göstermek isteyen projeler ve faaliyetler için zorunlu bir süreçtir.

Çevre İzin Belgesi Nasıl Alınır?

Türkiye’de çevre izni, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilir. Çevre izni almak için aşağıdaki genel adımlar takip edilmelidir:

Proje veya faaliyetin ÇED sürecini tamamlamak:

ÇED süreci, potansiyel olarak çevresel etkisi yüksek olan projeler ve faaliyetler için gereklidir. Proje veya faaliyet sahibi, ilgili projenin ÇED sürecini tamamlamalıdır. ÇED süreci, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’ne göre belirlenen adımları içerir ve proje veya faaliyetin çevresel etkilerini değerlendirmek, önlem ve tedbirlerin belirlenmesi, kamunun ve paydaşların görüşlerinin alınması gibi aşamaları içerir.

Çevre İzni Belgesi Başvurusu:

ÇED süreci tamamlandıktan sonra, proje veya faaliyet sahibi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Çevre İzni Başvurusu yapmalıdır. Başvuru, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen form ve belgelerle yapılır.

Çevre İzni Değerlendirmesi:

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çevre İzni Başvurusunu değerlendirir. Değerlendirme süreci, başvurulan projenin çevresel etkilerini, proje sahibinin çevresel tedbirlerini ve planlarını, projenin uygunluk durumunu ve diğer ilgili faktörleri içerir.

Çevre İzni Kararının Alınması:

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, başvuruyu değerlendirdikten sonra, çevre izni kararını proje veya faaliyet sahibine bildirir. Karar olumlu ise, çevre izni verilmiş olur ve proje veya faaliyet sahibi, ilgili izin şartlarını yerine getirerek proje veya faaliyetine başlayabilir. Olumsuz bir karar durumunda, proje veya faaliyet sahibi itiraz hakkına sahiptir ve itiraz süreci takip edilir.

Her proje veya faaliyet, kendi özel koşullarına ve çevresel etkilerine göre değerlendirilir ve çevre izni almak için gereken belgeler ve süreç projeye ve faaliyete bağlı olarak değişebilir. Proje veya faaliyet sahibi, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile iletişim kurarak ve mevzuata uygun olarak başvuru sürecini takip ederek çevre izni alabilir. Başvuru süreci, gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanması, çevresel etkilerin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi, çevresel tedbirlerin planlanması ve ilgili mevzuata uygun olarak işlemlerin tamamlanması gerektirir.

Geçici Faaliyet Belgesi Nedir?

Çevre izni öncesi alınan geçici faaliyet belgesi, proje veya faaliyet sahiplerine, çevre izni başvuru süreci devam ederken geçici olarak faaliyette bulunma izni veren bir belgedir. Geçici faaliyet belgesi, projenin veya faaliyetin çevresel etkilerini minimize etmek ve mevcut çevre mevzuatına uygun olarak faaliyet göstermek için gerekli olan geçici bir izin sağlar.

Geçici faaliyet belgesi, projenin veya faaliyetin çevresel etkilerini azaltmak için alınması gereken tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını denetlemek ve projenin veya faaliyetin geçici olarak faaliyette bulunmasına izin vermek amacıyla verilir. Bu belge, çevre izni süreci tamamlanana kadar projenin veya faaliyetin geçici olarak devam etmesine olanak tanır.

Geçici faaliyet belgesi alındığında, proje veya faaliyet sahibi, belgede belirtilen koşulları yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde, geçici faaliyet belgesi iptal edilebilir ve faaliyet durdurulabilir. Geçici faaliyet belgesi, çevre izni süreci tamamlandığında, projenin veya faaliyetin devam etmek için çevre izni alması gerekmektedir.

Çevre izni başvurusu yaparken, bazı durumlarda projenin veya faaliyetin geçici olarak faaliyet göstermesi gerekebilir. Bu nedenle, ilgili çevre mevzuatına uygun olarak, geçici faaliyet belgesi alınması gerekebilir. Geçici faaliyet belgesi, projenin veya faaliyetin geçici olarak faaliyet göstermesine izin veren bir belgedir, ancak çevre izni alınması gerekliliğini ortadan kaldırmaz ve çevre izni süreci ayrıca tamamlanmalıdır.

Geçici Faaliyet Belgesi Nasıl Alınır?

Geçici faaliyet belgesi almak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir:

Proje veya faaliyetiniz için uygun bir çevre izni süreci başlatın:

Çevre izni süreci, projenizin veya faaliyetinizin çevresel etkilerini değerlendiren ve çevre mevzuatına uygunluğunu denetleyen bir süreçtir. Çevre izni süreci, ilgili çevre mevzuatına ve yerel idari birimlerin düzenlemelerine uygun olarak başlatılmalıdır.

Geçici faaliyet belgesi başvuru dosyanızı hazırlayın:

Geçici faaliyet belgesi başvuru dosyanızı hazırlamak için ilgili yerel idari birimlerin yönergelerini ve gerekliliklerini takip edin. Başvuru dosyası genellikle projenizin veya faaliyetinizin çevresel etkilerini, alınacak tedbirleri, belgelenecek bilgileri ve diğer gereklilikleri içermelidir.

Geçici Faaliyet Belgesi Başvurunuzu ilgili yerel idari birime sunun:

Geçici faaliyet belgesi başvurunuzu, projenizin veya faaliyetinizin gerçekleşeceği ilgili yerel idari birime sunun. Başvurunuz, gereken belgelerle birlikte eksiksiz olarak sunulmalıdır.

Geçici Faaliyet Belgesi Başvurunuzun değerlendirilmesini bekleyin:

Yerel idari birim, geçici faaliyet belgesi başvurunuzu değerlendirecek ve projenizin veya faaliyetinizin çevresel etkilerini, alınması gereken tedbirleri ve diğer gereklilikleri değerlendirecektir. Değerlendirme süreci yerel idari birim tarafından belirlenen prosedürlere göre ilerleyecektir.

Geçici faaliyet belgesi alınması durumunda gereken koşulları yerine getirin:

Geçici faaliyet belgesi almanız durumunda, belgede belirtilen koşulları tam olarak yerine getirin. Bu, projenizin veya faaliyetinizin çevre izni süreci tamamlanana kadar geçici olarak faaliyet göstermesine izin verileceği anlamına gelir.

Çevre izni sürecini tamamlayın:

Geçici faaliyet belgesi, projenizin veya faaliyetinizin geçici olarak faaliyet göstermesine izin verse de, çevre izni süreci tamamlanmalıdır. Çevre izni süreci, ilgili çevre mevzuatına uygun olarak tamamlanmalı ve gerekli izinler alındığında projeniz veya faaliyetiniz kesintisiz olarak devam etmelidir.

Çevre Danışmanlık Firması Ne İş Yapar?

Çevre danışmanlık firmaları, çeşitli müşterilere çevre yönetimi, çevre politikaları, çevresel etki değerlendirmesi, çevre mevzuatı uyumluluğu, çevre izinleri ve lisansları, atık yönetimi, su kaynakları yönetimi, enerji yönetimi, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, çevre performans değerlendirmesi gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunan firmalardır.

Çevre danışmanlık firmaları, müşterilerine çevre mevzuatına uygun olarak faaliyet göstermelerine yardımcı olabilir, çevresel etkilerini değerlendirebilir, atık yönetimi süreçlerini optimize edebilir, enerji verimliliği projeleri geliştirebilir ve çevre performansını artırmak için stratejiler sunabilir. Ayrıca, çevre izinleri, lisanslar ve diğer resmi belgelerin alınması süreçlerinde de müşterilerine destek sağlayabilirler.

Çevre danışmanlık firmalarının yaptıkları hizmetlerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Herhangi bir çevre danışmanlık firması ile çalışmadan önce, ilgili firmayı doğrulamanız, referanslarını kontrol etmeniz ve hizmetlerini anlaşma ve sözleşme ile belirlemeniz önemlidir.

Çevre Danışmanlık Firmaları Sakarya

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 01.11.2022 tarihinde 3200 sayı ile resmi gazetede yayınlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerince yetki verilmiş, Sakarya İlinde Kurulu olan Çevre Danışmanlık, ÇED Raporu, Çevre İzin Danışmanlık, Çevre Lisans Danışmanlık, Atık Yönetimi hizmeti veren firmalardır. Sakarya Çevre Danışmanlık firmaları olarak belirtilenmesinin sebebi Sakarya ilinde merkezinin olmasıdır. Tüm illere çevre danışmanlık, ÇED Raporu, Çevre İzin Danışmanlık, Çevre Lisans Danışmanlık, Atık Yönetimi hizmeti veren firma olmasından kanuni açıdan bir engel bulunmamaktadır.

Çevre Danışmanlık Firmaları Düzce

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 01.11.2022 tarihinde 3200 sayı ile resmi gazetede yayınlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerince yetki verilmiş, Düzce İlinde Kurulu olan Çevre Danışmanlık, ÇED Raporu, Çevre İzin Danışmanlık, Çevre Lisans Danışmanlık, Atık Yönetimi hizmeti veren firmalardır. Düzce Çevre Danışmanlık firmaları olarak belirtilenmesinin sebebi Düzce ilinde merkezinin olmasıdır. Tüm illere çevre danışmanlık, ÇED Raporu, Çevre İzin Danışmanlık, Çevre Lisans Danışmanlık, Atık Yönetimi hizmeti veren firma olmasından kanuni açıdan bir engel bulunmamaktadır.

Çevre Danışmanlık Firmaları Bolu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 01.11.2022 tarihinde 3200 sayı ile resmi gazetede yayınlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerince yetki verilmiş, Bolu İlinde Kurulu olan Çevre Danışmanlık, ÇED Raporu, Çevre İzin Danışmanlık, Çevre Lisans Danışmanlık, Atık Yönetimi hizmeti veren firmalardır. Bolu Çevre Danışmanlık firmaları olarak belirtilenmesinin sebebi Bolu ilinde merkezinin olmasıdır. Tüm illere çevre danışmanlık, ÇED Raporu, Çevre İzin Danışmanlık, Çevre Lisans Danışmanlık, Atık Yönetimi hizmeti veren firma olmasından kanuni açıdan bir engel bulunmamaktadır.

ÇED Raporu ? ÇED Belgesi

ÇED Raporu yönetmeliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 29.07.2022 tarihinde 31907 sayı ile resmi gazetede son güncellemesi yayınlanan Çevre Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğidir. İlk yayınlanan ÇED Raporu Yönetmeliği, 07.02.1993 tarihinde 21489 Sayılı olarak Resmi Gazetede yayınlanmıştır. ÇED Raporu, üç farklı başlıkta kategorilere ayrılabilir. ÇED Kapsam Dışı Raporu, ÇED Gerekli Değildir Belgesi, ÇED Olumlu Kararı.

ÇED Raporu Nerden Alınır?

ÇED Raporu Yönetmeliği, 07.02.1993 tarihinde 21489 Sayılı olarak Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Daha Sonraki Yıllarda Çeşitli tarihlerde ÇED Raporu yönetmeliğinde güncellemeler yapılmıştır. ÇED Raporu, üç farklı başlıkta kategorilere ayrılabilir. ÇED Kapsam Dışı Raporu, ÇED Gerekli Değildir Belgesi, ÇED Olumlu Kararı. ÇED Kapsam Dışı Raporu, işletmelerin kendileri tarafından yapılabilir. Ancak gerekli dokümanları hazırlamak için yeterli bilgiye ihtiyaç duyulur. ÇED Raporu konusunda uzman kişilerden destek alınması gerekir. ÇED Gerekli Değildir Raporu ve ÇED Olumlu Kararı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ÇED Yeterlilik Yetkisi almış firmalardan danışmanlık alınması gerekmektedir. ÇED Raporu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilir.

ÇED Raporu Nasıl Alınır?

ÇED Raporu, üç farklı başlıkta kategorilere ayrılabilir. ÇED Kapsam Dışı Raporu, ÇED Gerekli Değildir Belgesi, ÇED Olumlu Kararı. ÇED Kapsam Dışı Raporu, işletmelerin kendileri tarafından yapılabilir. Ancak gerekli dokümanları hazırlamak için yeterli bilgiye ihtiyaç duyulur. ÇED Raporu konusunda uzman kişilerden destek alınması gerekir. ÇED Gerekli Değildir Raporu ve ÇED Olumlu Kararı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ÇED Yeterlilik Yetkisi almış firmalardan danışmanlık alınması gerekmektedir. ÇED Raporu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilir. Yönetmelik ile belirlenmiş şartları ve tesis hakkında bilgileri içeren Proje Tanıtım Dosyası Oluşturulur. Proje tanıtım dosyasının içinde, ÇED Yönetmeliği tarafından istenen bilgiler yer almalıdır. Hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı E-ÇED sistemine yüklenir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED Dairesi uzmanları tarafından incelemeler yapılır. Sahada ve Bakanlıkta yapılan incelemeler sonucunda eksiklik görülmemesi hakinde ÇED Raporu talep eden işletmeye sunulur.

Yeşil Dönüşüm Nedir?

Yeşil dönüşüm, doğal kaynakların korunması, atıkların azaltılması ve çevreyi korumaya yönelik uygulamaları içeren bir dönüşüm sürecidir. Hedefi, insanlar ve çevre arasındaki dengeyi koruyacak yöntemler geliştirerek, doğal kaynakları tüketirken çevreye zarar vermeyi en aza indirmektir. Yeşil dönüşümün amacı, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek, atık yönetimini geliştirmek, çevre dostu ürünleri yaygınlaştırmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmaktır.

Yeşil Dönüşüm Neden Önemlidir?

Yeşil dönüşümün önemi, yalnızca çevre sorunlarına karşı bir önlem olmaktan kaynaklanmaz. Aynı zamanda ekonomik olarak da çok önemlidir. Yeşil dönüşüm, sürdürülebilir iş modelleri ve yeşil teknolojilerin geliştirilmesi ile iş fırsatları yaratmaktadır. Ayrıca, yeşil dönüşümün amacı, enerji maliyetlerini düşürmek ve işletmelerin verimliliğini artırmaktır. Yeşil dönüşüm, diğer yandan insan sağlığına da fayda sağlar ve çevre dostu uygulamalar, ürünler, ve hizmetlerle sağlanan faydalar sonucu dünya genelinde insana yönelik maliyetleri azaltmaktadır.

Yeşil Dönüşüm Nasil Gerçekleştirilir?

Yeşil dönüşüm, politikaların, teşviklerin ve denetimlerin desteğiyle hükümetler, işletmeler ve bireyler tarafından gerçekleştirilebilir. İşletmeler, enerji tasarrufu, atık yönetimi, geri dönüşüm ve yeniden kullanım gibi faaliyetlerle çevre dostu uygulamaları benimseyebilirler. Yeşil teknolojilerin geliştirilip, yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması gibi politikalar ise hükümet tarafından desteklenerek, yeşil dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir rol oynar.

Neden Çevre Danışmanlık Hizmeti Almalıyım?

Çevre danışmanlık hizmeti almanın birçok nedeni bulunmaktadır. İşte bazı nedenler:

Mevzuata Uyumluluk:

Çevre danışmanlık firmaları, mevcut çevre mevzuatına uyumluluğunuzu değerlendirebilir ve işletmenizin faaliyetlerini mevzuata uygun hale getirmek için gerekli önlemleri belirleyebilir. Böylece, çevre yasalarına uygun olarak faaliyet göstererek yasal yükümlülüklerinizi yerine getirebilir ve cezai yaptırımlardan kaçınabilirsiniz.

Çevresel Etki Değerlendirmesi:

Çevresel etki değerlendirmesi, işletmenizin faaliyetlerinin çevreye olan olası etkilerini değerlendirir ve minimize etme stratejileri geliştirir. Çevre danışmanlık firmaları, çevresel etki değerlendirmesi süreçlerinde size rehberlik edebilir ve doğru yöntemlerle çevresel etkilerinizi yönetmenize yardımcı olabilir.

Atık Yönetimi:

Atık yönetimi, doğru atık ayrıştırma, depolama, taşıma ve bertaraf süreçlerini içerir. Çevre danışmanlık firmaları, atık yönetimi süreçlerinizin düzenlenmesi ve optimize edilmesi konusunda size yardımcı olabilir. Bu, atıklarınızın çevreye olan etkisini azaltabilir, geri dönüşüm ve atık azaltma stratejilerini geliştirebilir ve atık yönetim mevzuatına uygun olarak faaliyet gösterebilirsiniz.

Enerji Yönetimi:

Enerji verimliliği, işletmelerin enerji kaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak enerji maliyetlerini düşürmelerine ve çevresel etkileri azaltmalarına yardımcı olur. Çevre danışmanlık firmaları, enerji yönetimi konusunda size rehberlik edebilir, enerji verimliliği projeleri geliştirebilir ve enerji tüketiminizi azaltmanızı sağlayacak stratejiler sunabilir.

Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği:

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği, günümüzde giderek daha önemli hale gelen konulardır. Çevre danışmanlık firmaları, sürdürülebilirlik stratejileri geliştirebilir, iklim değişikliği risklerini değerlendirebilir ve işletmenizin sürdürülebilir bir gelecek için uygun adımlar atmasına yardımcı olabilir.

Çevre Danışmanlık Firmalarının Görevleri Nelerdir?

Çevre danışmanlık firmalarının genel görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Mevzuat Uyumluluğu:

Çevre danışmanlık firmaları, işletmelerin mevcut çevre mevzuatına uyumlu olmalarını sağlar. Mevzuat değişikliklerini takip eder, işletmenin mevzuata uygunluğunu değerlendirir ve gerekli düzenlemeleri yapar.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED Raporu):

Çevresel etki değerlendirmesi, işletmelerin faaliyetlerinin çevreye olan etkilerini değerlendirir. Çevre danışmanlık firmaları, çevresel etki değerlendirmesi süreçlerini yönetir, etkilerin minimize edilmesi için stratejiler geliştirir ve raporlar hazırlar.

Atık Yönetimi Planı:

Atık yönetimi, işletmelerin atıklarını etkili bir şekilde yönetmesini sağlar. Çevre danışmanlık firmaları, atık ayrıştırma, depolama, taşıma ve bertaraf süreçlerini düzenler, geri dönüşüm ve atık azaltma stratejileri geliştirir ve atık yönetim mevzuatına uygunluğu sağlar.

Enerji Yönetimi:

Enerji verimliliği, işletmelerin enerji kaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak enerji maliyetlerini düşürmesini sağlar. Çevre danışmanlık firmaları, enerji yönetimi konusunda stratejiler geliştirir, enerji verimliliği projelerini yönetir ve enerji tüketimini azaltma amacıyla çalışmalar yapar.

Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği:

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği, işletmeler için giderek daha önemli hale gelen konulardır. Çevre danışmanlık firmaları, sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirir, iklim değişikliği risklerini değerlendirir ve işletmenin sürdürülebilir bir gelecek için uygun adımlar atmasına yardımcı olur.

Eğitim ve Bilgilendirme:

Çevre danışmanlık firmaları, işletme personeline çevre konusunda eğitim ve bilgilendirme sağlar. Çevre konusunda farkındalık yaratır, personeli bilgilendirir ve doğru uygulamaların yapılmasını sağlar.

Çevre İzleme ve Raporlama:

Çevre danışmanlık firmaları, işletmelerin çevresel performansını izler, çevresel verileri toplar, raporlar hazırlar ve çevre performansının düzenli olarak takip edilmesini sağlar. Çevre danışmanlık firmaları, işletmelerin çevresel performansını sürekli olarak izler, performans verilerini analiz eder ve düzenli olarak raporlar hazırlar. Bu raporlar, işletmenin çevresel performansını değerlendirmesine, iyileştirme alanlarını belirlemesine ve sürdürülebilirlik hedeflerini belirlemesine yardımcı olur.

Çevre Lisans ve Çevre İzin Yönetimi:

İşletmelerin çevresel lisans ve izin süreçlerini yönetmek karmaşık olabilir. Çevre danışmanlık firmaları, işletmelerin çevresel lisans ve izin başvurularını hazırlar, süreçlerini takip eder, başvuruların zamanında ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

Risk Değerlendirmesi:

Çevresel risklerin değerlendirilmesi, işletmelerin çevresel performansını değerlendirmelerine yardımcı olur. Çevre danışmanlık firmaları, işletmelerin çevresel risklerini değerlendirir, olası risklerin tanımlanmasına yardımcı olur ve riskleri yönetmek için stratejiler geliştirir.

Çevre Danışmanlık ve ÇED Danışmanlık:

Çevre danışmanlık firmaları, işletmelere çevre yönetimi konusunda genel danışmanlık hizmetleri sunar. İşletmelerin çevre politikalarını, stratejilerini ve uygulamalarını geliştirmelerine, çevre konusundaki zorlukları aşmalarına ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

Çevre danışmanlık firmaları, işletmelerin çevresel sürdürülebilirliklerini artırmak, çevre mevzuatına uyum sağlamak, çevresel riskleri azaltmak, atık yönetimini optimize etmek, enerji verimliliğini artırmak, sürdürülebilirlik stratejileri geliştirmek ve çevre konusunda eğitim ve bilgilendirme sağlamak gibi konularda uzmanlık sunarlar. Bu nedenle, işletmeler, çevre konularında profesyonel destek almak için çevre danışmanlık firmalarından hizmet alabilirler.

Çevre Danışmanlık Fiyatları Ne kadar?

Çevre Danışmanlık Ücretleri ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ile asgari seviyede olmak üzere sabitlenmiştir. İlgili yönetmelikte Çevre Danışmanlık Firması Ücretleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Asgari fiyat tarifesi

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik kapsamında işletmeler ile firmalar arasında yapılacak sözleşmeler, sözleşme süresine bakılmaksızın Bakanlığın belirleyeceği asgari fiyat tarifesi dikkate alınarak yapılır. Firmalar tarafından birden fazla işletmeye çevre yönetimi hizmeti verilmesi halinde, fiyat her bir işletme için ayrı ayrı belirlenir. Bir yıldan daha uzun süreli yapılan sözleşmelerde, her hizmet yılı için bu maddede yer alan hükümler dikkate alınarak asgari fiyat belirlenir.

(2) Firmalar; çevre yönetimi hizmeti için Bakanlığın belirlediği asgari fiyat tarifesinin altında bir fiyat uygulayamaz, ancak bu fiyat tarifesi üzerinde bir fiyat tarifesi uygulayabilir.

(3) İşletmeler ile firmalar arasında yapılacak sözleşmelerde belirtilen asgari fiyat üzerinden iade faturası düzenlenemez.

(4) Aylık asgari fiyat; sözleşmelerin imzalandığı tarihte geçerli olan, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca belirlenen katma değer vergisi hariç aylık net asgari ücretin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 listesinde yer alan işletmeler için 1/2’sine, EK-2 listesinde yer alan işletmeler için ise 1/3’üne, var ise işletmenin her çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için ayrı ayrı olacak şekilde Bakanlıkça belirlenen çevre izin ve lisans birim fiyat bedellerinin yüzde beşi eklenerek hesaplanır. Bu fiyat hizmet verilecek her ay için ayrı ayrı belirlenir.

(5) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 veya EK-2 listesinde yer almayan işletmeler için aylık asgari fiyat sözleşmelerin imzalandığı tarihte belirlenmiş olan aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olmayacak şekilde belirlenir.

(6) Aylık net asgari ücretin yıl içinde güncellenmesi halinde, aylık asgari fiyat bir sonraki aydan itibaren geçerli olmak üzere güncel aylık net asgari ücret dikkate alınarak hesaplanır.

(7) İşletmelerin mevcut çevre izni veya çevre izin ve lisans konularına yeni çevre izni veya çevre izin ve lisans konuları ilave edilecek ise ilave edilecek konuyla ilgili başvurunun Bakanlığın ilgili sisteminden yapıldığı tarihi takip eden sonraki aydan itibaren geçerli olmak üzere mevcut aylık asgari fiyata, ilave edilecek çevre izni veya çevre izin ve lisans konularının birim fiyat bedellerinin yüzde beşi de eklenerek yeni aylık asgari fiyat hesaplanır.

Çevre İzin Başvuru Belgeleri / Evrakları Nelerdir?

Çevre izni almak için başvuruda bulunacak olan proje veya faaliyet sahibi, genellikle aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır:

Çevre İzni Başvuru Formu:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen başvuru formu doldurulmalıdır.

Proje veya Faaliyetin Teknik ve İdari Tanıtımı: Projenin veya faaliyetin detaylı teknik ve idari tanıtımını içeren belgeler sunulmalıdır. Bu belgeler, projenin veya faaliyetin ne olduğunu, nasıl gerçekleştirileceğini, kullanılacak teknolojileri, kaynakları, atık yönetim planını ve benzeri bilgileri içermelidir.

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu:


Proje veya faaliyetin ÇED süreci tamamlandıysa, ÇED Raporu sunulmalıdır. ÇED Raporu, projenin çevresel etkilerini, alınacak tedbirleri ve planları detaylı olarak içermelidir.

Çevre Tedbirleri Planı: Proje veya faaliyetin çevresel etkilerini azaltmak için alınacak tedbirleri içeren bir plan sunulmalıdır.

Diğer İlgili Belgeler:

Proje veya faaliyetin niteliğine göre, su kullanım izni, atık su deşarj izni, atık yönetim planı, tehlikeli atık yönetim planı gibi diğer ilgili belgeler de gereklilik halinde sunulmalıdır.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, başvuru belgelerini değerlendirerek çevre izni kararını verecektir. Başvuruda bulunan proje veya faaliyet sahibi, izin kararına uygun olarak hareket etmek ve ilgili şartları yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde, çevre izni iptal edilebilir veya cezai yaptırımlar uygulanabilir.

Çevre İzni Ücreti Ne kadar? Çevre Lisans Ücreti Ne Kadar?

Çevre İzin ve Lisans Ücreti Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından belirlenir. İlgili fiyat tarifesi için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı resmi web sitesini ziyaret etmeniz gerekir.

ÇED Kapsam Dışı Raporu Nedir?

İlk yayınlanan ÇED Raporu Yönetmeliği, 07.02.1993 tarihinde 21489 Sayılı olarak Resmi Gazetede yayınlanmıştır. ÇED Raporu, üç farklı başlıkta kategorilere ayrılabilir. ÇED Kapsam Dışı Raporu, ÇED Gerekli Değildir Belgesi, ÇED Olumlu Kararı. ÇED Kapsam Dışı Belgesi, Süreç ve İşleyiş açısından en kısa sürede en az doküman hazırlanarak alınabilen ÇED Raporudur. ÇED Kapsam Dışı Raporu Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2 Listesinden yer almayan üretim konularına verilen ÇED Raporudur. ÇED Kapsam dışı süreçleri, ÇED Gerekli Değildir ve ÇED Olum Raporu süreçlerine istinaden daha kısa sürede tamamlanmaktadır. ÇED Kapsam dışı raporu, hazırlama yöntemleri ÇED Yönetmeliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim bakanlığı sitelerinde tarif edilir.

Proje Tanıtım Dosyası Nedir?

ÇED Raporu Yönetmeliği, 07.02.1993 tarihinde 21489 Sayılı olarak Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 Listesinde yer alan üretim konuları ile iştigal eden tesislere ÇED Gerekli Değildir Raporu yada ÇED Olumlu Kararı hazırlanması gerekir. ÇED Gerekli Değildir Raporu yada ÇED Olumlu Kararı için yönetmelik gereğince, proje tanıtım dosyası (PTD) hazırlanması gerekir. Proje tanıtım dosyası (PTD) konusunda uzman, yönetmelik gerekliliklerini yerine getirmiş, bakanlık tarafından uzman yetkisi verilmiş danışman personeller tarafından hazırlanır. Proje Tanıtım Dosyası (PTD) birden fazla uzman tarafından hazırlanmak, kontrol edilmek ve onaylanmak zorundadır. Proje tanıtım dosyası içeriği oldukça detaylı olarak hazırlanır. Tesise ait tüm atık bilgileri, üretim bilgileri, emisyon, deşarj bilgileri yer alır. Proje tanıtım dosyası (PTD) hazırlama süresi tesise göre değişkenlik gösterir.

ÇED Raporu Ücreti

ÇED raporu ücretleri , ÇED Raporu kapsamına göre değişkenlik gösterir. ÇED Raporu, üç farklı başlıkta kategorilere ayrılabilir. ÇED Kapsam Dışı Raporu, ÇED Gerekli Değildir Belgesi, ÇED Olumlu Kararı gibi. Ücretlendirmeler de bu kategorilere göre değişir. ÇED Kapsam dışı raporunda Bakanlık Harcı bulunmamaktadır. ÇED Kapsam Dışı Belgesi için, dosyayı hazırlayana danışman personele ödeme yapılır. ÇED Kapsam Dışı Ücreti, danışman personelin talep edeceği miktara göre değişkenlik gösterir. ÇED Kapsam Dışı Belgesi Ücreti için bakanlık tarafından ücret tarifesi bulunmamaktadır.

ÇED Gerekli Değildir Belgesi Ücreti

ÇED raporu ücretleri , ÇED Raporu kapsamına göre değişkenlik gösterir. ÇED Raporu, üç farklı başlıkta kategorilere ayrılabilir. ÇED Kapsam Dışı Raporu, ÇED Gerekli Değildir Belgesi, ÇED Olumlu Kararı gibi. Ücretlendirmeler de bu kategorilere göre değişir. ÇED Gerekli değildir raporu ücreti toplamı, iki ana başlığa ayrılabilir. ÇED Bakanlık harcı fiyatı, ÇED Raporu danışmanı fiyatı olarak. ÇED Raporu bakanlık harçları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı tarafından resmi web sitesinde yayınlanır. ÇED Raporu Harçları projenin yatırım miktarına göre değişkenlik gösterir. Projenin yatırım miktarı büyüdükçe, ÇED Raporu Harcı artar. Bu Ücretler bakanlığın resmi hesabına yatırılır. ÇED Raporu Danışmanlık Firmaları ücretleri değişkenlik gösterir. ÇED Raporu Danışmanlık Firmaları ücretleri için bakanlık tarafından bir ücret tarifesi yayınlanmamıştır. ÇED Raporu Danışmanlık Firmaları ücretlerinde serbest piyasa koşulları uygulanmaktadır.

ÇED Raporu Nasıl Hazırlanır?

ÇED Raporu hazırlanma süreci ÇED Raporunun kategorisine göre değişir. ÇED Raporu, üç farklı başlıkta kategorilere ayrılabilir. ÇED Kapsam Dışı Raporu, ÇED Gerekli Değildir Belgesi, ÇED Olumlu Kararı gibi. ÇED Kapsam Dışı Raporu, işletmelerin kendileri tarafından yapılabilir. Ancak gerekli dokümanları hazırlamak için yeterli bilgiye ihtiyaç duyulur. ÇED Raporu konusunda uzman kişilerden destek alınması gerekir. ÇED Kapsam dışı raporu, hazırlama yöntemleri ÇED Yönetmeliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim bakanlığı sitelerinde tarif edilir. ÇED Raporu Nasıl Hazırlanır sorusu için gerekli dokümanları bakanlığın sitesinden indirilir. Dokümanlarda yer alan ÇED Raporu sorular detaylı olarak cevaplanır. Hazırlanan dokümanlar işletme tarafından kaşe imza yapılır. Çevre Şehircilik Bakanlığına ÇED Raporu Evrakları evrak kayıt, PTT KEP, E_ÇED aracılığıyla iletilebilir.

ÇED Raporu Örnek

ÇED Raporu örnekleri için tarafımıza ulaşmanız gerekmektedir. Bilgi güvenliği gereğince işletmelere ait ÇED Raporu Örneklerini paylaşamıyoruz. Ancak boş formatta ÇED Raporu Örnekleri işletmemiz tarafınızda sizlere iletilecektir. ÇED Raporu örneklerini sizlere ulaştırmamız için ana sayfamızda yer alan sizi arayalım kısmına tıklamanız gerekir. Orada yer alan bilgileri doldurmanız ve talebinizi not kısmına belirtmeniz halinde sizlere ÇED Raporu örnekleri iletebiliriz.

Yeşil Dönüşüm Örnekleri

Yeşil dönüşüm, doğal kaynakların korunması, atıkların azaltılması ve çevreyi korumaya yönelik uygulamaları içeren bir dönüşüm sürecidir. Hedefi, insanların yaşamlarını doğal kaynakları tüketirken çevreye zarar vermeden sürdürmelerini sağlamaktır. Yeşil dönüşümün önemi, yalnızca çevre sorunlarını çözmek değil, aynı zamanda ekonomik olarak da önemlidir. Yeşil dönüşüm, politikaların, teşviklerin ve denetimlerin desteğiyle hükümetler, işletmeler ve bireyler tarafından gerçekleştirilebilir.

Yeşil Dönüşüm Adımları nelerdir?

Yeşil dönüşümün başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için adımlar şunlardır:

 1. Başlangıçta bir plan oluşturun: Yeşil dönüşüm için bir plan hazırlayın. Plan, şirketinize, endüstrinize ve mevcut durumunuza özgü olmalıdır. Plan, ekibinizin tüm üyelerinin dahil olabileceği bir iş birliği gerektirir.

2. İlk değerlendirmeyi yapın: Yeşil dönüşüm sürecine başlamadan önce, mevcut durumunuzu, tüketim ve üretim faaliyetlerinizi inceleyin. Endüstrinizde hangi alanlarda çevre sorunları oluştuğunu ve neler yapabileceğinizi belirleyin.
    
3. Yönetim desteği sağlayın: Yeşil dönüşüm sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için, yönetim desteği sağlanması önemlidir. Yöneticiler, çevreye saygılı bir üretim ve tüketim anlayışının benimsenmesi gerekliliği konusunda çalışanlarını bilgilendirmeli ve teşvik etmelidir.

4. Eğitim ve farkındalık oluşturun: Yeşil dönüşüme uyum sağlamak için, çalışanlarınızı eğitin ve farkındalık yaratın. Çalışanlarınızın, sürdürülebilirlik ve çevre konusunda bilgi sahibi olması, yeşil dönüşümün başarıya ulaşması için önemlidir. Eğitim ve farkındalık oluşturma, çalışanların sürece daha fazla katılımını sağlayabilir.

5. Enerji verimliliği geliştirin: Enerji verimliliği, yeşil dönüşüm sürecinde en önemli faktörlerden biridir. Şirketinizde enerji tasarrufu yapabilecek alanları araştırın ve enerji verimliliğini geliştirecek uygulamaları uygulayın.

6. Atık yönetimini planlayın: Atık yönetimi, çevreye zarar veren faktörlerden biridir. Şirketinizde atıkların nereden kaynaklandığını belirleyin ve atık yönetimini planlayın. Atıkların geri dönüşümü veya yeniden kullanımı gibi alternatifler düşünün.

7. Çevre dostu ürünler kullanın: Çevre dostu materyaller ve ürünler kullanın. Geri dönüştürülebilir malzemeler, yenilenebilir enerji kaynakları, su tasarrufu sağlayan ürünler ve çevre dostu kimyasallar kullanın.

Yeşil dönüşüm, tüm paydaşlarına yarar sağlayacak bir süreçtir. Şirketler, yeşil dönüşüm ile sadece doğal kaynakların muhafaza edilmesine katkıda bulunmakla kalmazlar, aynı zamanda giderlerini azaltarak daha verimli bir işletme yaratırlar.

Ürün Yaşam Döngüsü Analizi LCA Nedir?

Ürün yaşam döngüsü analizi (LCA), bir ürünün veya işlemin başlangıcından sonuna kadar olan çevresel etkisini değerlendirmek için değerli bir yöntemdir.

ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ AŞAMALARI

LCA, tanımlama aşamaları, veri toplama, çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve sonuçların çıkarılması olmak üzere dört ana adım içerir.

Tanımlama aşamalarında, şirketler ürünün ham madde çıkarımından atık bertarafına kadar olan yaşam döngüsünü analiz ederler. Veri toplama, enerji tüketimi, atık ve kirlilik gibi faktörlerin ölçülmesini içerir. Şirketler daha sonra, karbon emisyonları veya ormansızlaşma gibi çevresel etkileri değerlendirerek, ürünün genel etkisini belirlerler. Son olarak, şirketler analizden sonuçlar çıkararak, yenilenebilir enerjiye geçerek, çevre dostu malzemeler kullanarak veya geri dönüşüm girişimleri geliştirerek çevresel etkiyi azaltma fırsatlarını belirlerler.

LCA yürütmek, şirketlerin ürünlerinin çevresel etkisini azaltmak ve aynı zamanda karlılıklarını artırmak için bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olabilir. LCA kullanarak, şirketler daha akıllı kararlar alabilir, atıkları azaltabilir ve kaynakları daha verimli kullanabilirler.

Ürün yaşam döngüsü analizi, ürünlerinin çevresel etkisini azaltmak isteyen işletmeler ve bireyler için vazgeçilmez bir araçtır. Şirketler, ürünlerinin çevresel etkisini en aza indirmek ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için ürünün tüm yaşam döngüsünü değerlendirerek bilinçli kararlar alabilirler.

Sonuç olarak, LCA, çevresel etkiyi değerlendirmek ve sürdürülebilirliği artırmak için kritik bir yöntemdir. Şirketler, LCA’yı karar alma süreçlerine dahil ederek, çevre ve karlılıkları üzerinde olumlu bir etki yaratabilirler.

Çevre İzin/Lisans Görüşü Nedir?

Çevre İzin Lisans Görüşü, çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığına bağlı il müdürlükleri tarafından verilmektedir.Çevre İzin/ Lisans görüşü, genellikle belediyelerin ruhsat işlemlerinde, bankaların kredi öncesi talep yazılarında, yatırım teşvik belgesi için gerekli belgeler listesinde talep edilen evrak olarak düşünülmektedir. Ancak Çevre İzin/Lisans görüşü işletmelerin faaliyette bulunmadan önce, mutlaka almaları gereken bir görüş yazısıdır. Çevre İzin/Lisans görüşü olmadan faaliyete başlayan işletmeler, Çevre Şehiriclik ve İklim Değişikliği bakanlığı tarafından faaliyet durdurma ve idare para cezası ile karşı karşıya kalabilirler. Bu olumsuzluklar ve yasal yaptırımlarla karşılaşmamak için faaliyete başlamadan önce işletmelerin bu görüş yazısını mutlaka edinmeleri gerekir.

Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram