Telefon
Menü

SKDM Raporlaması Yapılması Gereken Ürünler

  • Ana Sayfa
  • SKDM Raporlaması Yapılması Gereken Ürünler

SKDM Tüzüğü Kapsamında Raporlaması Yapılması gereken ürünler aşağıdaki gibidir;

 

SKDM TÜZÜĞÜ EK-1 Malların ve sera gazlarının listesi


1.    Malların tanımlanması amacıyla, bu Tüzük aşağıdaki tabloda belirtilen Kombine Nomanklatür (“CN”) kodları kapsamındaki mallara uygulanır. CN kodları, (AET) 2658/87 sayılı Tüzük kapsamındaki kodlardır.
2.    Bu Tüzük’ün amaçları doğrultusunda, 1. bentte atıfta bulunulan mallara ilişkin sera gazları, ilgili mallar için aşağıdaki tabloda belirtilenlerdir.


ÇİMENTO - SKDM ÜRÜNLERİ


GTİP Kodu  
2507 00 80 – Diğer kaolinli killer   
2523 10 00 – Çimento klinkerleri
2523 21 00 – Beyaz Portland çimentosu, suni olarak renklendirilmiş olsun olmasın  
2523 29 00 – Diğer Portland çimentosu
2523 30 00 – Alüminli çimento
2523 90 00 – Diğer hidrolik çimentolar 


ELEKTRİK - SKDM ÜRÜNLERİ
CN kodu  
2716 00 00 – Elektrik enerjisi 


GÜBRELER - SKDM ÜRÜNLERİ

GTIP Kodu
2808 00 00 – Nitrik asit; sülfonitrik asitler   
2814 – Susuz (saf) amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri
2834 21 00 – Potasyum nitratları  
3102    –    Azotlu    mineral    veya    kimyasal gübreler
3105 – Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu bölümdeki malların tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg’ı geçmeyen ambalajlarda olanları  
 

Aşağıdakiler hariç: 3105 60 00 – Bitki besin maddeleri olan fosfor ve potasyumun ikisini de içeren mineral veya kimyasal gübreler   


DEMİR - ÇELİK SKDM ÜRÜNLERİ
CN kodu    Sera gazı
72 – Demir ve çelik Aşağıdakiler hariç:
7202 2 – Ferro-silisyum
7202 30 00 – Ferro-siliko-manganez
7202 50 00 – Ferro-siliko-krom
7202 70 00 – Ferro-molibden
7202 80 00 – Ferro-tungsten ve ferro-siliko- tungsten
7202 91 00 – Ferro-titanyum ve ferro-siliko- titanyum
7202 92 00 – Ferro-vanadyum
7202 93 00 – Ferro-niobyum

7202 99 – Diğer:
7202 99 10 – Ferro-fosfor
7202 99 30 – Ferro-siliko-magnezyum
7202 99 80 – Diğer

7204 – Demirli atık ve hurda; hurda külçeler ve çeliğin yeniden eritilmesi  
2601 12 00 – Aglomere edilmiş demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir cevherleri, kavrulmuş demir piritleri hariç 
7301 – Demir veya çelikten palplanşlar, delinmiş, zımbalanmış veya birleştirilmiş parçalardan yapılmış olsun veya olmasın; demir veya çelikten kaynak yapılmış profiller, şekiller ve kısımlar  
7302 – Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı inşaat malzemesi; raylar, kontrraylar ve dişli raylar, makas dilleri, kruvazman ve makaslar, gergi çubukları ve diğer geçiş parçaları dişli raylar, traversler (ekartman çubukları), cebire bulonları, ray yatakları,   sabo   kaması,   taban   plakaları (altlıklar), ray kıskaçları, kaideler, bağlantılar ve rayların birleştirilmesi veya  sabitleştirilmesi için özel olarak imal edilmiş diğer parçalar   
7303 00 – Dökme demir ince ve kalın borular ve içi boş profiller
7304 – Demir (dökme demir hariç) veya çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller (dikişsiz) 
7305 – Demir veya çelikten, dış çapı 406,4 mm’yi geçen dairesel kesitli diğer ince ve kalın borular (örneğin, kaynaklı, perçinli veya benzeri şekillerde kapatılmış)
7306 – Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller (örneğin açık dikiş veya kaynaklı, perçinli veya benzeri şekillerde kapatılmış)
7307 – Demir veya çelikten boru bağlantı parçaları (örneğin, rakorlar, dirsekler ve manşonlar) 
7308 – Demir veya çelikten inşaat (94.06 pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç) ve inşaat aksamı (örneğin, köprüler ve köprü aksamı, kilitli kapılar, kuleler, kafes direkler, çatılar, çatı çerçeveleri, kapılar ve pencereler, ile bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, panjurlar, korkuluklar, parmaklıklar ve sütunlar); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, şekiller, kesitler, ince borular ve benzerleri
7309 00 – Demir veya çelikten hacmi 300 litreyi geçen ve iç yüzeyleri kaplanmış veya ısı yalıtımlı olsun ya da olmasın, mekanik veya termik tertibatı bulunmayan her türlü malzeme (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) için depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri kaplar   
7310 – Demir veya çelikten hacmi 300 litreyi geçmeyen ve iç yüzeyleri kaplanmış veya ısı yalıtımlı olsun ya da olmasın mekanik veya termik tertibatı bulunmayan her türlü malzeme (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) için variller, bidonlar ve benzeri kaplar   
7311 00 – Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için kaplar   
 
7318 – Demir veya çelikten vidalar, civatalar, vida somunları, trifon vidalar, çengelli vidalar, perçinler, çiviler, çatallı pimler, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı rondelalar dâhil) ve benzeri eşyalar    Karbondioksit
7326 – Demir veya çelikten diğer eşyalar    Karbondioksit


ALÜMİNYUM SKDM ÜRÜNLERİ
CN kodu    Sera gazı
7601 – İşlenmemiş alüminyum  
7603 – Alüminyum tozları ve ince pullar  
7604 – Alüminyum çubuklar, rotlar ve profiller   
7605 – Alüminyum teller 
7606 – Alüminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0,2 mm’yi geçenler) 
7607 – Kalınlığı (mesnedi hariç) 0,2 mm’yi geçmeyen alüminyum folyo (kâğıt, karton, plastik veya benzeri malzemeler üzerine basılmış veya yapıştırılmış olsun ya da olmasın)  
7608 – Alüminyumdan ince ve kalın borular 
7609 00 00 – Alüminyum ince boru veya boru bağlantı parçaları (örneğin, kaplinler, dirsekler, manşonlar) 
7610 – Alüminyum inşaat (9406 pozisyonundaki prefabrik inşaatlar hariç) ve inşaat aksamı (örneğin, köprüler ve köprü aksamı, kuleler, kafes direkler, çatılar, çatı çerçeveleri, kapılar ve pencereler ile bunların çerçeveleri ile kapı eşikleri, korkuluklar, parmaklıklar ve sütunlar) inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış alüminyum saclar, çubuklar, profiller, ince borular ve benzerleri)
7611 00 00 – Her türlü malzeme için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) hacmi 300 litreyi geçen ve iç yüzeyleri kaplanmış veya ısı yalıtımlı olsun ya da olmasın mekanik veya termik tertibatı bulunmayan alüminyum depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri kaplar  

7612 – Her türlü malzeme için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) hacmi 300 litreyi geçmeyen ve iç yüzeyleri kaplanmış veya ısı yalıtımlı olsun veya olmasın, mekanik ya da termik tertibatı bulunmayan alüminyum depolar, fıçılar, variller, bidonlar ve benzeri kaplar (tüp şeklinde sert veya esnek kaplar dâhil)  
7613 00 00 – Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için alüminyum kaplar  
7614 – Alüminyumdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri (elektrik için izole edilmemiş olanlar):   
7616 – Alüminyumdan diğer eşyalar  


KİMYASALLAR - SKDM ÜRÜNLERİ
CN kodu    Sera gazı
2804 10 00 – Hidrojen    Karbondioksit

Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram