Telefon
Menü

Sıfır Atık Nedir?

Sıfır atık, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir. Sıfır atık yaklaşımının temel amacı, atıkları kaynağında azaltarak, atık oluşumunu önlemektir. Sıfır atık yaklaşımının uygulanmasında, bireysel ve kurumsal düzeyde adımlar atılması gerekmektedir.
 
Türkiye'de sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılması amacıyla 2017 yılında "Sıfır Atık Projesi" başlatılmıştır. Bu proje kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel sektör kuruluşları ve bireyler sıfır atık yaklaşımını benimsemeye teşvik edilmektedir. Sıfır atık yaklaşımı, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adımdır. Bu yaklaşımın yaygınlaştırılması ile kaynakların verimli kullanılması, çevre kirliliğinin azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmak mümkün olacaktır.
 

Sıfır Hareketinin Amaçları

Sıfır Atık Hareketi'nin temel amacı, atıkları kaynağında azaltarak, atık oluşumunu önlemektir. Bu hedefe ulaşmak için, üretim ve tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi, atık yönetimi altyapısının geliştirilmesi ve atıklardan geri kazanım yoluyla yeni ürünlerin üretilmesi gerekmektedir. Sıfır Atık Hareketi'nin amaçları şu şekilde özetlenebilir:
 
 • Kaynakların verimli kullanılması ve israfın önlenmesini sağlamak
 • Çevre kirliliğini azaltmak
 • İklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmak
 • Ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemek
 
Sıfır Atık Hareketi, bireysel ve kurumsal düzeyde adımlar atılarak gerçekleştirilebilir. Bireysel düzeyde, atık oluşumunu önlemek için şu adımlar atılabilir:
 
 • İsrafın önlenmesine dikkat edilmeli.
 • Ürünler yeniden kullanılabilirse yeniden kullanılmalı, kullanılamıyorsa geri dönüştürülmelidir.
 • Geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmış ürünler tercih edilmeli.
Kurumsal düzeyde, Sıfır Atık Hareketi'nin uygulanması için şu adımlar atılabilir:
 
 • Atık yönetimi politika ve prosedürleri oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.
 • Atık oluşumunun önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 • Atıkların ayrı toplanması ve geri dönüşümü için gerekli altyapı sağlanmalıdır.
Sıfır Atık Hareketi'nin yaygınlaştırılması için aşağıdaki adımlar atılabilir:
 
 • Kamu bilincinin artırılması için bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.
 • Atık yönetimi politika ve prosedürleri geliştirilmelidir.
 • Atık oluşumunun önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 • Atıkların ayrı toplanması ve geri dönüşümü için gerekli altyapı sağlanmalıdır.

Sıfır Atık Uygulamaları

Sıfır atık, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını ve atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan sürdürülebilir bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Bu hedef doğrultusunda sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılması için, bireysel ve kurumsal düzeyde birçok uygulama yapılabilir.Sıfır atık uygulamlarının yönetmimleri Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından yürütülmektedir.
 

Bireysel Düzeyde Sıfır Atık Uygulamaları

 
 • İsrafın önlenmesi: İsrafın önlenmesi, sıfır atık yaklaşımının temel ilkelerinden biridir. Bunun için, gereksiz tüketimi azaltmak, ürünlerin daha uzun süreli ve verimli kullanılmasını sağlamak, geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmış ürünleri tercih etmek gibi adımlar atılabilir.
 • Yeniden kullanım: Kullanılabilir durumdaki ürünler, mümkün olduğunca yeniden kullanılmalıdır. Bu, çevre dostu ve ekonomik bir seçenektir. Örneğin, kıyafetler, ayakkabılar, mutfak eşyaları, beyaz eşyalar gibi ürünler yeniden kullanılabilir.
 • Geri dönüşüm: Geri dönüştürülebilir atıklar, yeni ürünler üretilmek üzere geri dönüştürülmelidir. Bu, kaynakların verimli kullanılmasını sağlar. Örneğin, kağıt, karton, metal, plastik, cam gibi atıklar geri dönüştürülebilir.
 • Kompost yapımı: Organik atıklar, kompost yapılarak toprak verimliliği artırılabilir. Bu, atık miktarını azaltmanın ve çevreyi korumanın etkili bir yoludur. Örneğin, meyve ve sebze atıkları, yemek artıkları, çay ve kahve posası gibi atıklar kompost yapımında kullanılabilir.

Kurumsal Düzeyde Sıfır Atık Uygulamaları

 • Atık yönetimi politika ve prosedürleri: Kurumsal düzeyde sıfır atık yaklaşımının uygulanması için, atık yönetimi politika ve prosedürleri oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Bu politika ve prosedürler, atık oluşumunun önlenmesine, atıkların ayrı toplanması ve geri dönüşümüne yönelik çalışmalar yapılmasını içermelidir.
 • Atık oluşumunun önlenmesi: Kurumlarda, atık oluşumunun önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Örneğin, gereksiz tüketimi azaltmak için kampanyalar düzenlenebilir, ürünlerin daha uzun süreli ve verimli kullanılmasını sağlamak için eğitimler verilebilir, geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmış ürünler tercih edilebilir.
 • Atıkların ayrı toplanması ve geri dönüşümü: Kurumlarda, atıkların ayrı toplanması ve geri dönüşümü için gerekli altyapı sağlanmalıdır. Örneğin, atıkların ayrı toplanması için gerekli ekipmanlar temin edilmeli, atık toplama ve geri dönüşüm hizmetleri için düzenlemeler yapılmalıdır.

Sıfır Atık ve İklim Değişikliği

İklim değişikliği, günümüzün en önemli çevresel sorunlarından biridir. İklim değişikliğinin başlıca nedenleri arasında, fosil yakıtların kullanımı, ormansızlaşma ve atık oluşumu yer almaktadır. Sıfır atık yaklaşımı, atık oluşumunu önlemeyi ve kaynakların verimli kullanılmasını hedefleyen bir yaklaşım olduğu için bu yaklaşımının yaygınlaştırılması da iklim değişikliğiyle mücadeleye önemli katkılar sağlar. Sıfır atık yaklaşımının iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıları ise şu şekilde özetlenebilir:
 
 • Kaynakların verimli kullanılması: Sıfır atık yaklaşımı, kaynakların verimli kullanılmasını sağlar. Bu, fosil yakıt tüketiminin azaltılmasına ve sera gazı emisyonlarının düşürülmesine yardımcı olur.
 • Çevre kirliliğinin azaltılması: Sıfır atık yaklaşımı, çevre kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olur. Bu, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya katkıda bulunur.
 • Ekonomik faydalar: Sıfır atık yaklaşımı, ekonomik faydalar sağlar. Örneğin, geri dönüşüm, atıklardan elde edilen malzemelerin yeniden kullanılmasına olanak tanıyarak, yeni malzemelerin üretilmesi için gerekli enerji ve kaynakların kullanımını azaltır. Bu da, atık yönetiminin maliyetini düşürür.

Sıfır Atık ve Ekonomi

Sıfır atık yaklaşımı ile israfın önüne geçen ve geri dönüşümü destekleyen uygulamalar doğrudan ekonomiye de önemli bir katkı sağlar. Sıfır atık yaklaşımı, ekonomik açıdan da birçok fayda sağlamaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
 • Kaynakların verimli kullanılması: Sıfır atık yaklaşımı, kaynakların verimli kullanılmasını sağlar. Bu da, yeni malzemelerin üretilmesi için gerekli enerji ve kaynakların kullanımını azaltır. Bu da, atık yönetiminin maliyetini düşürür.
 • Yeni iş fırsatları: Sıfır atık yaklaşımı, yeni iş fırsatları yaratır. Örneğin, geri dönüşüm sektörü, sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılmasıyla birlikte büyümektedir. Bu da, yeni iş olanakları ve istihdam yaratır.
 • Rekabet avantajı: Sıfır atık yaklaşımı, işletmelere rekabet avantajı sağlar. Örneğin, sıfır atık belgesine sahip işletmeler, kamu ihalelerinde öncelikli olarak değerlendirilir.
 

Sıfır Atık Yaklaşımıyla Geleceğe Doğru Adım Atma

Sıfır atık, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleyen bir yaklaşım olarak gelecek son derece önemlidir. Sıfır atık yaklaşımı, sürdürülebilir bir gelecek için en önemli adımlardan biridir. Bu yaklaşımın yaygınlaştırılması ile kaynakların verimli kullanılması, çevre kirliliğinin azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmak ve ekonomik faydalar elde etmek mümkün olacaktır.
 

Sıfır Atık Hareketinin Gelecek Nesillere Etkisi

Sıfır atık hareketi, gelecek nesillere önemli bir miras bırakacaktır. Bu hareket, gelecek nesillere daha temiz, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak için önemli bir fırsattır. Sıfır atık hareketi, gelecek nesillere şu faydaları sağlayacaktır:
 
 • Daha temiz bir çevre: Sıfır atık hareketinin yaygınlaşması ile çevre kirliliği azalacak, gelecek nesiller daha temiz bir çevrede yaşayacaktır.
 • Daha sağlıklı bir yaşam: Sıfır atık hareketinin yaygınlaşması ile çevre kirliliğinin azaltılmasından kaynaklı olarak hava, su ve toprak kirliliği azalacak, gelecek nesiller daha sağlıklı bir yaşam sürecektir.
 • Daha sürdürülebilir bir gelecek: Sıfır atık hareketinin yaygınlaşması ile kaynakların verimli kullanılması sağlanacak, gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmiş olacaktır.

Küresel Ölçekte Sıfır Atık Hedefleri ve Çalışmalar

Sıfır atık yaklaşımı, küresel ölçekte de giderek yaygınlaşmakta olan bir yaklaşımdır. Birleşmiş Milletler, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında, sıfır atık hedefi belirlemiştir. Bu hedef doğrultusunda, 2030 yılına kadar atık miktarının azaltılması, geri dönüşümün artırılması ve atıkların bertaraf edilmesinin azaltılması hedeflenmektedir. Küresel ölçekte sıfır atık hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalardan bazıları şunlardır:
 
 • Sıfır Atık Belediyeler Ağı (Zero Waste Cities Network): Sıfır atık yaklaşımını benimsemiş belediyelerin bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımı yaptığı bir ağdır.
 • Sıfır Atık Dünyası (Zero Waste World): Sıfır atık yaklaşımını destekleyen bir sivil toplum örgütüdür.
Sıfır atık yaklaşımı, küresel ölçekte de giderek yaygınlaşmakta olan ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir rol oynayacak olan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın yaygınlaştırılması ile kaynakların verimli kullanılması, çevre kirliliğinin azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmak ve ekonomik faydalar elde etmek mümkün olacaktır. Sıfır atık ilkelerinin hayata geçirilmesi için, bireylerin ve kurumların sorumlulukları vardır. 
 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
 • Yeşil Dönüşüm Destekleri
  İstanbul Sanayi Odası'nın düzenlediği seminerde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Yeşil Dönüşüm müjdesi verildi. KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla sunulacak.
  12 Ekim 2023
 • Net Sıfır Karbon Nedir?
  Karbon Net Sıfır, karbon salınımını azaltma yaklaşımıyla birlikte bireylerin atmosfere verdiği karbondioksit miktarını sıfıra indirmeyi hedefler.
  28 Kasım 2023
 • Çevre Bakanlığı Denetimleri Öncesi Yapmanız Gerekenler!
  Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı resmi sitesinde yayınlanan habere göre, 2021 yılında 57 bin 22 Çevre Denetimi, en yüksek sayıya ulaşıldığı aktarıldı.
  13 Ekim 2023
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram