Telefon
Menü

Sera Gazı Nasıl Hesaplanır

Sera gazları, dünya atmosferinde bulunan ve iklim sistemini etkileyen gazlardır. Bu gazlar, güneşten gelen enerjinin atmosferde tutulmasına yardımcı olur ve gezegenimizin sıcaklığını dengeleyen önemli bir role sahiptir. Sera gazlarının iklim değişikliği üzerine etkisi düşünülünce sera gazı hesaplama oldukça dikkat edilmesi gereken konulardan biri haline gelmiştir. Sera Gazları dünyamıza sadece kötü etki yaratmaz, her değerde olduğu gibi, sera gazların aşırı olması dünyamıza kötü etki yaratmaktadır. Sera gazlarının olması gereken değerden az olması durumda dünyanın sıcaklığı -18 santigrat derece olması gerekirdi. Yeryüzünün bu sıcaklık değerine inmesi akarsu ve denizlerin donmasına sebep olur, canlıların hayatını sürdürmesi için oldukça kötü hava koşullarına sebep olacaktı.  

Sera Gazı Emisyonu Hesaplama Nedir?

Sera gazı hesaplama, toplumun, işletmelerin ve organizasyonların sera gazı emisyonlarını ölçmek ve izlemek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Temel amacı, sera gazı emisyonlarını anlamak ve azaltma çabalarını yönlendirmektir. Süreç genellikle üç temel hedef taşır;

 • Emisyonları Belirleme: Sera gazı emisyonlarını tespit ederek hangi kaynaklardan kaynaklandığını ve ne kadar olduğunu belirlemek.
 • Azaltma Stratejilerini Geliştirme: Sera gazı azaltma stratejilerini belirlemek.
 • İzleme ve İyileştirme: Düzenli bir şekilde hesaplama yaparak, ilerlemeyi izlemek ve iyileştirmeyi sürekli kılmak.

Sera Gazı Nasıl Hesaplanır?

Günümüzün en büyük çevresel sorunlarından biri olan iklim değişikliğini önlemek için en önemli eylemlerden biri sera gazı hesaplamadır. Özellikle iklim değişikliği ile mücadele araçlarında öne çıkan bu yöntem,  sera gazı emisyonlarının kaynaklarını ve miktarlarını belirlemenize yardımcı olur. Sera gazlarının atmosferde birikmesi nedeni ile birlikte dünya sıcaklığı her geçen yıl tehlikeli bir biçimde artış göstermektedir. Bu nedenle emisyonların izlenmesi ve azaltılması, iklim değişikliği ile mücadelede temel bir adım olarak öne çıkar.

Bireysel çabalarda olduğu gibi önemli organizasyon ve kuruluşlar için de bir tür sorumluluk taşıma aracı olan sera gazı hesaplama, emisyonları hesaplayarak, bir organizasyon veya işletme, çevresel etkisini anlama ve azaltma taahhüdünde bulunduğunu gösterir. Bu, iş dünyasında ve toplumda olumlu bir şekilde algılanır ve müşteriler, yatırımcılar ve diğer paydaşlar için önemli bir faktördür.

Sera gazı emisyonlarını hesaplamanın şirket ve organizasyonlar için bir diğer önemi sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmasıdır. Enerji kaynaklarını daha verimli kullanmak, atık azaltma ve yeşil enerji kaynaklarına geçiş gibi sera gazı azaltma stratejileri, işletmelere enerji maliyetlerini düşürme ve rekabet avantajı sağlama fırsatı sunar.

Tüm bu önemler ışığında çevreyi korumak ve her dünya vatandaşının sosyal sorumluluklarından biri olan sera gazı hesaplama, sera gazlarının azaltılması, hava kalitesini artırır, su kaynaklarını korur, biyoçeşitliliği sürdürür ve insan sağlığına olumlu etkiler yapar. Bu nedenle, sera gazı hesaplaması, bir organizasyonun veya işletmenin topluma olan sorumluluğunu gösterir.

Sera Gazı Hesaplama Yöntemleri

Sera gazı hesaplamasını daha kolay ve pratik hâle getirecek pek çok çevrimiçi yazılım ve araç vardır. Uluslararası geçerliliği olan yazılım ve araçlar şunlardır:

 • Carbon Footprint Calculators (Karbon Ayak İzi Hesaplayıcıları): En çok kullanılan hesaplayıcılar genellikle çevrimiçi karbon ayak izi hesaplayıcılarıdır. Bu araçlar, kişisel veya işletme düzeyinde emisyonları tahmin etmek için temel verileri kullanır. The Nature Conservancy ve EPA (Environmental Protection Agency) gibi saygın kuruluşlar, bağımsız denetleme konusunda en çok kullanılan hesaplayıcılardır.
 • Climate Registry: İşletmeler için özel hazırlanmış olan sera gazı izleme ve raporlama platformu olan Climate Registry, organizasyonların emisyonlarını izlemek, raporlamak ve yönetmek için kullanılan bir araçtır.
 • GHG Protocol’s Calculators: GHG Protocol, sera gazı hesaplama ve izleme için evrensel bir standart geliştirmiştir. Bu standart, işletmelerin ve organizasyonların emisyonlarını hesaplamalarını ve karbon yönetimlerini iyileştirmelerini sağlar. GHG Protocol, farklı sektörler ve faaliyet türleri için özelleştirilmiş hesaplayıcılar sunar.
 • Energy Management Software (Enerji Yönetimi Yazılımları): Enerji yönetimi yazılımları, enerji tüketimini izleyerek verimliliği artırmaya yardımcı olan çevrimiçi bir yazılımlardır. Genellikle şirketlerin tercih ettiği bu yazılımlar, sera gazı emisyonlarının hesaplanmasını kolaylaştırmak için emisyon faktörlerini ve enerji kullanımını izleyebilir.
 • IoT (Internet of Things) ve Sensör Teknolojileri: Endüstriler ve işletmeler, IoT sensör teknolojiler ile sera gazı emisyonlarını anlık olarak takip edebilirler. Doğrudan ölçüm yapmaya yardımcı olan bu cihazlar verilerin doğru olarak öğrenilmesini sağlar.
 • Sürdürülebilirlik Yönetimi Yazılımları: Bu yazılımlar, sera gazı emisyonlarını izlemenin yanı sıra sürdürülebilirlik hedeflerini belirlemeye ve bunları takip etmeye yardımcı olabilir.

Sera Gazı Hesaplama Aşamaları

Sera gazı hesaplanırken bir dizi aşama sırası ile uygulanmalıdır. Bu aşamalar şunlardır:

 1. Veri Toplama ve Kategorize Etme: İlk adım olarak sera gazı emisyonlarının kaynaklarını tanımlamak ve verileri toplamak gerekir. Bu, enerji tüketimi, ulaşım, üretim süreçleri, atık yönetimi gibi faaliyetleri içerir.
 2. Emisyon Faktörleri Belirleme: Her faaliyetin sera gazı emisyonlarına farklı katkısı vardır ve bu katkıları hesaplamak için emisyon faktörleri kullanılır. Bu faktörler, belirli bir yakıtın veya sürecin sera gazı emisyonlarına neden olan miktarını ifade eder.
 3. Hesaplama ve Analiz: Sera gazı hesaplama yalnızca bir başlangıç noktasıdır. İklim değişikliği ve diğer çevresel krizlerle mücadele etmek için hesaplama sonucu elde edilen verilerin düzenli olarak güncellenmesi ve analiz edilmesi gerekir. Bu, hangi faaliyetlerin en fazla emisyon yarattığını ve nasıl iyileştirme yapılacağını belirler.

Yayınlanan bu yönetmelik Avrupa Birliği’ne direk ihracat yapan ya da ihracat yapan müşterilere sahip işletmeleri direkt olarak etkileyecek. Bu noktada ihracatçılarımızın mekanizmanın nasıl uygulanacağına dair soruları gün geçtikçe artmaktadır.

Sera Gazı Hesaplama Örneği

Örneğin şirketiniz faaliyetlerini izlemek ve sürdürülebilirliğini artırmak istiyor. Bunun için ilk adım olarak enerji kullanımı, taşımacılık işlemleri ve üretim süreçleri hakkında verileri toplamanız gerekir. Bu verileri kullanmak için her faaliyetin emisyon faktörünü belirlemeniz gerekir. Böylece şirket veya organizasyonunuzun yıllık sera gazı emisyon oranını hesaplamış olursunuz.

Sera gazı hesaplama, organizasyonların, işletmelerin ve ülkelerin çevre üzerindeki etkilerini anlamalarına ve buna müdahale etme çabalarına yönlendirmelerine yardımcı olan güçlü bir araçtır. Bu süreç, gerçek dünya örnekleriyle daha anlaşılabilir hâle gelir ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adımı temsil eder.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram