Telefon
Menü

Sera Gazı Nasıl Azaltılır?

Sera gazı nasıl azaltılır, daha yaşanabilir bir çevre için atmosferdeki sera gazlarının konsantrasyonunu azaltmayı hedefleyen pratiklerden biridir.  Bu gazlar, karbon dioksit (CO2), metan (CH4), azot oksitler (N2O) ve florlu gazlar gibi doğal olmayan gazları içerir ve beşeri faaliyetler sonucunda atmosfere salınır. Sera gazlarının artan konsantrasyonu, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi çevresel sorunlara yol açar.

Sera gazı azaltma, bu gazların atmosfere karışmasını engelleyerek emilimini artırmayı amaçlayan çeşitli stratejiler içerir. Bu stratejiler arasında temiz ve doğal enerji kaynaklarına geçiş yapmak, enerji verimliliğini iyileştirmek, sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek, yeşili korumak ve geri dönüşümü günlük yaşama dâhil etmek gibi yaşamı sürdürmeye yönelik hamleler bulunur. Karbon ayak izinin ölçülmesi ve izlenmesi, sera gazı salınımının azaltılması çalışmalarında önemli bir rol oynar. Bu durumun daha da anlaşılması için karbon ayak izi nedir tanımını ve sera gazı nedir detaylı olarak öğrenmek için linki tıklayabilirsiniz. Tüm bu çabalar, dünya genelinde iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynayarak gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir gezegen bırakma amacını taşır.

Sera Gazlarının İklim Değişikliğine Etkisi

Dünyadaki iklim değişikliğinin ana nedenlerinden biri sera gazlarının bilinçsiz bir şekilde atmosfere salınımıdır. Özellikle kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtlar küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 75'inden fazlasını oluşturmaktadır. Sera gazları, atmosfere olan etkisi nedeniyle güneş ışınlarını hapsederler. Bu da küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine yol açar. Yeryüzü ısısı her geçen gün daha da artış göstermektedir. Zamanla artan sıcaklıklar hava durumundaki düzensizlikleri artırmakta ve doğanın dengesini bozmaktadır.
Bilim insanlarının yaptıkları çalışmalarda, günümüzdeki iklim değişikliğinin ana nedeninin sera gazı salınımı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Küresel ısınma, son derece hızlı ilerlemekte olup, doğal etkilerden ziyade insan faaliyetlerinin neden olduğu sera gazı emisyonları sayesinde hızlı bir şekilde ilerlemektedir.

Sera gazlarının iklim değişikliğine olan etkisi, gezegendeki mevcut yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan yıllık maksimum 1,5 derece sıcaklık artışının oranının artmasına neden olur. Bu sınırın aşılması, hızlı bir şekilde artan iklim değişikliği etkilerini insan yaşamı için çok daha olumsuz hâle getirir. Günümüzde yaşanan kuraklıklar, seller, tayfunlar, deniz suyu seviyesinin yükselmesi ve ormanların yok olması gibi afetlerin ana nedeni, sera gazı emsiyonlarının salınımı ile ortaya çıkan küresel ısınma kaynaklıdır.

Sera Gazı Emisyon Kaynakları

Sera gazı emisyonlarına neden olan kaynakların tamamı beşeri faaliyetlerin bir sonucudur. Genellikle aşağıda bulunan ana sektörlerle ilişkilendirilir:

 1. Enerji Sektörü: Enerji üretimi ve kullanımı, sera gazı emisyonlarının en büyük kaynaklarından biridir. Bu sektör, fosil yakıtların (kömür, petrol ve doğalgaz) yanmasıyla büyük miktarda karbondioksit (CO2) üretir. Elektrik üretimi, ısınma, soğutma ve ulaşım, enerji sektörünün alt sektörleri olarak bu emisyonların ana kaynaklarıdır.
 2.  Ulaşım Sektörü: Denizyolu, karayolu veya havayolu fark etmeksizin dünya üzerindeki ulaşım faaliyetlerinin büyük bir kısmı fosil yakıtların kullanımı ile gerçekleşir. Fosil yakıtlar önemli miktarlarda karbondioksit üretir. Bu sektör aynı zamanda azot oksit ve metan gazı üretiminde de ciddi bir artışa neden olmaktadır.
 3. Sanayi Sektörü: Sera gazlarının bir diğer büyük üretim kaynağı sanayi sektörüdür. Kimyasal üretim, çelik ve alüminyum üretimi, rafineriler, çimento üretimi gibi endüstriyel işlemler, CO2 ve diğer sera gazlarının atmosfere salınmasına yol açar.
 4. Tarım Sektörü: Tarım sektörü özellikle metan ve azot oksit üreten önemli sektörlerden biridir. Büyükbaş hayvanların bilinçsiz gübre uygulamaları ve sindirim süreçleri, metan ve azot oksit üretimine katkıda bulunur.
 5. Atık Yönetimi: Atıkların düzensiz bir şekilde stoklanması ve çöp bozunumları metan gazı oluşumunun önemli bir kaynağıdır.  Atık yönetimi uygulamalarının iyileştirilmesi, metan emisyonlarını azaltmaya yardımcı olabilir.
 6. Arazi Kullanımı: Ormanlık alanların imara açılarak dönüştürülmesi, atmosfere karbondioksit salınımına neden olur. Ormanlık alanlar imara açılırken mutlaka yeni ormanların kurulması ve ormansızlaştırmanın önlenmesi gerekmektedir.

Sra Gazı Azaltım Adımları

Sera Gazı Azaltma Yöntemleri Nelerdir?

Sera gazı emisyonlarını azaltmak için insanlar aşağıdaki önlemleri alabilir.

 •  Evde ve işyerinde enerji verimliliğini artırmak için tasarruflu LED ampuller kullanılmalıdır. Aynı zamanda iç mekânların yalıtımı iyileştirilmeli ve tasarruflu cihazlar kullanılmalıdır.
 • Daha az sera gazı üreten ulaşım seçenekleri tercih edilmelidir (toplu taşıma, bisiklet, elektrikli motosiklet vb.).
 • Yerel ve organik gıdalar tercih edilmeli, sürdürülebilir tarım ürünlerine destek verilmelidir.
 • Ürün ve ambalajlar bilinçli bir şekilde seçilmeli, Atık azaltma ve geri dönüşüm alışkanlıkları geliştirilmelidir.
 • Sera gazları ve bu gazların iklim değişikliği üzerindeki etkileri konusunda eğitim alınmalıdır.
 • İşletmelerde enerji tasarrufu yapılmalı, sürdürülebilir enerji kaynakları tercih edilmelidir.

İşletmeler için sera gazı azaltma stratejileri şunlardır:

 • Üretim sürecinde karbonsuz teknolojilere yatırım yaparak sera gazı emisyonları azaltılmalıdır.
 • Tedarik zincirinizde sürdürülebilirlik prensipleri baz alınmalı, sürdürülebilir tedarikçiler tercih edilmelidir.
 • İş yerlerindeki atık yöntemi iyileştirilmeli, atık azaltımı ve geri dönüşüm programları oluşturulmalıdır.
 • Çalışanlar sera gazlarının emisyonu sonucunda oluşabilecek zarara karşı bilinçlendirilmelidir.

Hükümetler için sera gazı azaltma stratejileri şunlardır:

 • Topluma taşıma ağları geliştirilmeli, insanların bu tip taşıtları ve bisiklet yollarını kullanmaları teşvik edilmelidir.
 • Temiz enerji üretimini teşvik eden politikalar benimsenmeli, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapılmalıdır.
 • Sanayi üretiminde karbonsuz üretim teşvik edilmeli, sürdürülebilir politikalar uygulanmalıdır.
 • Ormanlık alanlar korunmalı, ağaçlandırma projeleri desteklenmelidir.
 • İklim değişikliği ve sera gazı azaltımı hakkında toplum bilinçlendirilmeli, kampanyalarla bu eğitimler desteklenmelidir.
İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
 • Ecovadis Nasıl Alınır?
  Ecovadis'e erişim için ilk adım, şirketinizin kaydını yapmaktır. Ecovadis'in resmi web sitesinden gerekli bilgileri doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz.
  7 Mayıs 2024
 • Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Hazırlanır?
  Sürdürülebilirlik Raporu, kuruluşların çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarında durumunu ve taahhütlerini beyan ettiği kapsamlı bir raporlamadır.
  12 Ekim 2023
 • Karbon Saydamlık Beyanı (CDP)
  CDP Raporu, halka açık işletmelerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullandığını, faaliyetlerinin sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediğini ve bu alandaki risk yönetimini yatırımcılara raporlamasıdır.
  12 Ekim 2023
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram