Telefon
Menü

Sera Etkisi Nedir

Sera etkisi, atmosferdeki sera gazlarının yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarını atmosferi terketmesini engelleyerek yeryüzünü ısıtmasına denir. Sera Etkisi, canlı yaşamını etkileyen ve doğal dengede önemli bozulmalar yaşanmasına yol açan gelişmelerden biri olarak kabul edilmektedir. Kusursuz bir dengesi olan dünyanın insan kaynaklı uygulamalar nedeniyle dengesinde yaşanan değişimler olarak da kabul edilen sera etkisi, canlı yaşamının önemli ölçüde zarar görmesine yol açabilmektedir.

Günümüzde sera yetiştiricilerinin, sera bitkilerinin soğuktan korunması ve ısının ortamda saklanması için, bitkilerin üzerine şeffaf plastik malzemeden oluşan örtü germektedir. Buradaki amaç, alandaki ısının dışarı çıkmasının engellenmesidir. Güneş sisteminden gelen ışınlar, yeryüzüne çarparak yansıma yaparlar. Yeryüzüne çarpan güneş ışınlarının bir kısmı atmosferden geçerek yeryüzünü terk eder. Yeryüzünden seken ışınların, atmosferi geçmesi sera gazları tarafından engellenir. Sera gazlarının, atmosferde yaratmış olduğu bu etkiye sera etkisi denir.  Sera Etkisi nedeniyle, yeryüzünü terk etmesi gereken ısı miktarı atmosfer ile yer yüzü arasında hapsolur. Bu durum iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya sebep olur.  İklim değişikliği, küresel veya bölgesel olarak sıcaklık ve hava durumu modellerinde uzun vadeli değişimlerdir.  Küresel ısınma ise atmosferde sera gazlarının birikmesi sonucu Dünya'nın ortalama yüzey sıcaklığındaki hızlı artış olarak tanımlanmaktadır. Hükümetler Arası İklim Konferansı verilerine göre iklim değişikliğinin temel sebebi insan faaliyetleri sonucu oluşan sera gazlarıdır.

Nedenleri ve sonuçları konusunda araştırmaların sık sık yapıldığı düşünüldüğünde sera etkisi nedir? sorusuna detaylı bir şekilde cevap vermek gerekir. Bireysel alışkanlıklar ve endüstriyel üretimden kaynaklanan pek çok gaz salınımı dünyanın canlılar için daha yaşanabilir bir alan olmasını sağlayan atmosfer yapısına zarar vermektedir. Güneşten gelen zararlı ışınların süzülmesi ve sadece faydalı ışınların dünyaya ulaşmasını sağlayan atmosfer, yanlış uygulamalardan zarar gördükçe filtreleme özelliğini kaybeder. Bu durum zararlı ışınların dünyaya daha fazla ulaşmasına yol açar. Ortaya çıkan bu durum ‘sera etkisi’ olarak kabul edilmektedir. Yüzyıllar boyunca devam eden dengenin bozulmasına da işaret eden sera etkisi gerek insanlık gerekse de canlılar üzerinde pek çok yönden etki oluşturmaktadır. Durum böyle olunca sera etkisine karşı önemli tedbirler almak gerekmektedir.


Sera Etkisinin Nedenleri Nelerdir?

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve dünya dengesinde meydana gelen değişimlerin hemen hepsi sera etkisinden kaynaklanarak oluşmaktadır. Bu durumda sera etkisine yol açan faktörlerin neler olduğuna odaklanmak ve söz konusu faktörleri önlemek maksadıyla alternatif yöntemlere ulaşmak gerekiyor. Peki, sera etkisinin meydana gelmesinde en önemli etkenler nelerdir? İşte dünya dengesini değiştirmeye neden olan birbirinden önemli unsurlar.
•    Fosil Yakıt Kullanımı
•    Fabrika Bacalarından Çevreye Yayılan Zararlı Gazlar
•    Ormanların Tahrip Edilmesi Nedeniyle Atmosferde Karbondioksit Artışı
•    Araba Egzozlarından Çıkan Zararlı Gazlar
•    İnsanların Sık Sık Kullandığı Deodorant ve Parfümler

Tüm bu etkenler sera etkisini meydana getirirken farklı unsurların da etkili olabileceğini göz ardı etmemek gerekmektedir. İnsanlığı ve doğayı etkileyen bu durumu önlemek amacıyla sera etkisine yol açacak durumların önüne geçmelisiniz.


Sera Etkisinin Sonuçları ve Canlı Yaşamına Etkisi

Zararlı gazların atmosfere girmesi ve canlı yaşamının tehdit altında olması genel manada pek istenmeyen bir durumdur. Fakat bu durumu ortadan kaldırmak adına sonuçların ne denli yıkıcı olabileceğini de değerlendirmek gerekmektedir. Sera etkisine yönelik olumlu anlamda adımlar atılmadığında canlıların aşağıdaki olumsuzluklarla karşı karşıya kalmaları kaçınılmaz olacaktır.
•    Sıcaklıkların çok hızlı artmasından kaynaklanan orman yangınları,
•    Mevsimlerin dengesinde ve işleyiş süreçlerinde görülen bozulmalar,
•    Buzulların hızlı bir şekilde erimesinden kaynaklanan sel ve taşkınlar,
•    Dünyada içme suyunun azalmasından kaynaklanan su kıtlığı,
•    Ekolojik dengede bozulma ve buna bağlı olarak bitki örtüsünün yok olması – çölleşme,
•    Sıcaklık ve mevsim değişimleri sonrasında göç dönemlerini karıştıran canlıların yanlış dönemde gerçekleşen göçleri nedeniyle yaşamlarını sürdürememesi,
•    Yaz aylarının git gide uzamasından kaynaklanan değişimler.


Tüm bu durumlar son yıllarda insan yaşamında görülen etkiler olarak kabul edilmektedir. Canlı yaşamını önemli ölçüde etkilediği kabul edilen sera etkisi ile alakalı nedenleri ve sonuçları dikkate alarak önlemler almaya çalışmak hayli değerlidir. Aksi takdirde insan yaşamında görülen değişimlerin engellenmesi ve dünyada canlıların daha dar bir alana sıkışması kaçınılmaz olacaktır.


Sera Etkisini Önlemek için Neler Yapılmalı?

Sera etkisine neden olan gazların atmosfere zarar vermesini önlemek maksadıyla belli başlı önlemler alınması muhtemeldir. Bu çerçevede önlemlere başvurmak ve canlı yaşamının daha sürdürülebilir olmasını sağlamak adına hareket etmek gerekmektedir. Aşağıda sıralanan önlemleri dikkate alarak dünyanın bütün canlılar açısından daha kusursuz bir yere dönüşmesini sağlamanız olası. İşte sera etkisini önlemek adına dikkat etmeniz gereken uygulamalar!
•    Fosil yakıt kullanımının sınırlandırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi,
•    Enerji verimliliğini sağlayacak uygulamaların ön plana çıkması,
•    Tarım ve hayvancılık faaliyetleri esnasında çevre dostu uygulamalara odaklanılması,
•    Toprağın düzensiz bakımından kaynaklanan kuraklaşmanın önlenmesi adına toprak bakımının daha titiz bir şekilde gerçekleştirilmesi,
•    Bireysel ve endüstriyel emisyonların önlenmesi amacıyla emisyonlara yönelik önlemler alınması.


Tüm bu uygulamalar sayesinde sera etkisinin ortadan kaldırılması muhtemel olacaktır. Siz de bireysel anlamda sorumluluklarınızı bilerek hareket ettiğinizde olumlu etkilerden faydalanabileceğinizi göz ardı etmemelisiniz.


Sera Etkisine Yol Açan Gazlar: Sera Gazı Nedir?


Sanayi Devrimi sonrasında insan yaşamında meydana gelen değişim sera etkisinin daha da yaygın bir hal almasına neden olmuştur. Bu kapsamda pek çok gaz sera etkisinin görülmesinde bir etken olarak kabul edilmektedir. Aşağıda sıralanan gazların sera etkisine yol açan başlıca unsurlar olduğu kabul edilmelidir. Atmosfere salınma yöntemleri ve kaynakları farklı olsa da sera etkisi yapan gazların tehlikesini iyi bilmelisiniz.
•    Su Buharı – H2O
•    Karbondioksit – CO2
•    Metan – CH4
•    Nitroz Oksit – N2O
•    Ozon – O3


Yukarıdaki gazların salınımının önlenmesi ve daha sağlıklı bir çevrenin ortaya çıkarılması oldukça değerlidir. Sera Etkisi kapsamında meydana gelen dönüşüm sadece bireylere değil kurumsal anlamda işletmelere de etki etmektedir. Sera gazlarının neden olduğu durumları dikkate alarak ISO ve diğer bütün belge süreçlerini yönetmek gerekir. ISO süreçleri ve belgelendirme aşamaları yürütmelisiniz. Hem çevreye karşı sorumluluklarınızı gerçekleştireceğiniz hem de rakiplerinize karşı rekabet gücünü arttıracağınız bu süreci bizimle yürütebilirsiniz. Bilgi almak ve sera etkisine karşı olumlu bir değişimi başlatmak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
 • Yeşil Dönüşüm Uzmanı Nasıl Olunur?
  Ekonomik ve sosyal sistemlerin çevresel sürdürülebilirlik ilkesine göre yeniden şekillendirilmesi sürecini yöneten yönlendiren kişileri ifade eder.
  31 Ekim 2023
 • AB Kritik Hammadde Tüzüğü
  AB Kritik Hammadde Tüzüğü, yeşil ve dijital ekonomi için kritik hammaddelerin tedarik güvenliğini ve sürdürülebilirliğini hedefleyerek taslak yayımladı.
  26 Ocak 2024
 • Temiz Enerji Nedir?
  Temiz enerji, fosil yakıtların aksine çevreye zarar vermeyen kaynaklardan elde edilir. Güneş, rüzgar ve jeotermal gibi kaynaklar temiz enerjiye örnektir.
  29 Aralık 2023
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram