Telefon
Menü

Proje Tanıtım Dosyası

Proje tanıtım dosyası, bir T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çıkartmış olduğu 25.11.2014 tarih ve 29186 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin kapsamında bulunan projeler için hazırlanması gereken dosyadır.

Yönetmeliğin Ek-1 ve EK-2 Listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporu alınması için bakanlık tarafından talep edilen, ayrıca sadece bakanlık tarafından yetkilendirilimiş Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından hazrılanabilen teknik dosyalardır. ÇED Nedir sorusunun cevabı için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliği, çevresel etki değerlendirmeleri sürecini düzenleyen önemli bir yönetmeliktir. Bu noktada ÇED süreci, çevresel etkilerin önlenmesi ya da en aza indirilmesi için projeleri kapsamaktadır. Bu projeler hazırlanmadan önce bir değerlendirme sürecini içermektedir. Proje tanıtım dosyaları da bu süreçte önemli bir olan bilgileri içeren bir dosyadır.  Proje tanıtım dosyası, projenin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi için hazırlanan ve ÇED sürecinin ilk aşamasını oluşturan dosyadır. Bu dosya projenin çeşitli olası çevresel etkileri, olası riskleri ve önlemleri detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Bu dosyada yer alan bilgilerin tümünün ÇED yönetmeliğine uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Proje Tanıtım Dosyasında Bulunan Unsurlar

Proje tanıtım dosyasında çeşitli unsurların bulunması gerekmektedir. Söz konusu unsurlar genel olarak aşağıdaki gibidir:

 1. Proje Tanımı: Bu dosyada projenin ismi, süresi, amacı, toplam ve yerel maliyeti, hedeflenen sonuçları ve sektöre etkileri gibi bilgilerin detaylı bir şekilde bulunması gerekmektedir.
 2. Projenin Yapılacağı Alan: Projenin fiziksel konumu, etkilenebilecek doğal ve insan yapısı alanlar, bu alanın kültürel ve doğal özellikleri gibi önemli faktörler dosyada yer almaktadır.
 3. Projenin Teknolojik ve İdari Özellikleri: Kullanılacak teknolojiler, üretim yöntemleri, işletme planları ve benzeri bilgiler bu dosyada yer alması gereken diğer bilgilerdir.
 4. İhtimal Edilen Çevresel Etkiler: Projenin çevresel etkilerinin neler olabileceğine dair bir analizi içermelidir.
 5. Önleme ve Azaltma Yöntemleri: Projenin çevresel etkilerini en aza indirmek veya önlemek için alınacak tedbirleri içermelidir.
 6. Alternatif Proje Seçenekleri: Çeşitli projelerin çevresel etkilerini karşılaştıran alternatif seçenekler sunulmalıdır.  
 7. Çevresel Değerlendirme Metodolojisi: Çevresel etkilerin değerlendirilmesi için kullanılacak metodoloji ve analiz yöntemleri dosyada bulunmalıdır.
 8. Kamuoyu ve Paydaş Katılımı: Projeyle ilgilenen kamuoyu ve diğer paydaşların görüş ve önerilerinin nasıl alınacağı yer almalıdır.

Proje Tanıtım Dosyası Nasıl Hazırlanır?

Proje tanıtım dosyası hazırlama konusunda birçok detay merak edilmektedir. Bu noktada proje tanıtım dosyasının hazırlanması ile ilgili detaylar genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Öncelikle proje sahibinin belirlenmesi gerekmektedir. Projenin sahibi projenin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan kişi ya da kuruluştur. Bu doğrultuda proje sahibi ÇED sürecini yönetmekten sorumludur.
 • Projenin adının, amacının, kapsamının ve fiziksel konumunun belirlenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra projenin gerçekleştirileceği coğrafi alanın özellikleri, su kaynakları, ekosistemleri ve çeşitli çevresel faktörlerin analizinin gerçekleştirilmesi son derece önemlidir.
 • Daha sonra projede kullanılacak olan teknikleri, üretim yöntemleri, personel organizasyonu, işletme planları ve projenin idari yapısı gibi detaylar belirlenerek projede yer almalıdır.
 • Projenin çevresel etkilerinin ayrıntılı bir analizi, hava kalitesi, su kalitesi, toprak kullanımı, gürültü gibi çeşitli faktörleri içermelidir.
 • Çevresel etkileri en aza indirmek veya önlemek için alınacak tedbirlerin ve kullanılacak teknikler belirlenmelidir.
 • Farklı teknolojileri veya proje konseptlerini içeren alternatiflerin detaylı bir şekilde analizi ve karşılaştırılması gerekmektedir. Bu sayede projeye çok daha iyi bir şekilde yön verilebilmektedir.
 • Çevresel etkilerin değerlendirilmesi için kullanılacak metodoloji, veri toplama yöntemleri ve analiz teknikleri yapılacak projeye son şekil verilmelidir.
 • Kamuoyu ve paydaşların projeye ilişkin bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması için yapılacak faaliyetler belirlenmelidir.

Bu adımlar, proje tanıtım dosyasının temel unsurlarını içermektedir. Ancak hazırlanan belgeyi tamamlamadan önce ilgili ÇED yönetmeliği ve diğer yerel düzenlemeleri dikkatlice incelemek önemlidir. Ayrıca bu tür belgelerin uzman bir ekibin gözden geçirmesi ve onayı sıklıkla önerilmektedir. Bunun yanı sıra örnek proje tanıtım dosyası ile ilgili araştırma yapılarak bu dosyaların da incelenmesi son derece önemlidir.  Proje tanıtım dosyası formatının da kesinlikle ÇED yönetmeliğine uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Proje Tanıtım Dosyasının Kim Hazırlar?

Proje Tanıtım Dosyası, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çıkartmış olduğu 25.11.2014 tarih ve 29186 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin kapsamında yetkilendirilmiş olan ÇED yeterlilik Belgesi olan firmalar tarafından hazırlanır. Bu firmalar haricinde kişilerin ya da danışmanlık firmalarının Proje Tanıtım Dosyası hazırlamaya yetkisi bulunmamaktadır. ÇED Proje Tanıtım Dosyası Hazırlama yetkisi olan firmalarda, tecrübelerine göre değişkenlik gösteren en 5 yetkin personelin bulunması gerekmektedir.

ÇED yeterlilik belgesi olan firmalara ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

https://eced.csb.gov.tr/jsp/global/firmalar.htm

Proje tanıtım dosyası birçok açıdan önemlidir. Daha önce de bahsedildiği gibi projenin temel amaçlarından, hedeflerinden ve kapsamından bu dosyada net bir şekilde bahsedilmesi gerekmektedir. Bu sayede dosya, paydaşların arasında doğru ve etkili bir iletişim sağlamaktadır. Proje tanıtım dosyası, projelerin çevresel etkilerini değerlendirmekte, etkileri azaltmakta ve önlemek için tedbirler alınmasını sağlamaktadır. Bu nedenle toplumun çevresel etkilere karşı duyarlılığını göstermek için son derece önemlidir.

Proje tanıtım dosyası, farklı proje seçeneklerini karşılaştırır ve en iyi çevresel performansa sahip olanı belirlemektedir. Bu, projenin çevresel açıdan en uygun şekilde tasarlanmasına yardımcı olmaktadır. Proje tanıtım dosyası, kamuoyu ve diğer paydaşların projeyi anlamalarına ve sürece katılmalarına olanak tanımaktadır. Bu, toplumun projeye yönelik tutumunu etkilemek ve olası endişeleri ele almak için önemlidir.

Proje tanıtım dosyaları genel olarak projelerin finansal boyutunu ele almaktadır. Bu sayede projenin maliyetlerinin belirlenmesi ve finansal kaynakların verimli bir şekilde yönetilmesi için proje tanıtım dosyası son derece önemlidir. Dosya, projenin takibini ve yönetimini kolaylaştırmak için tüm gerekli bilgileri içermektedir. Proje tanıtım dosyası, projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi için temel bir belgedir. Hem projenin yürütülme sürecini planlamak hem de paydaşların ve toplumun projeyi anlamasına katkıda bulunmak açısından kritik bir rol oynamaktadır.


 

Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram