Telefon
Menü

Patlamadan Korunma Dokümanı-PKD

İşletmelerin, Patlamaların Önlenmesi Ve  Çalışanların Patlamadan Korunması amacıyla alınacak önlemler için uyulması gereken bazı temel ilkelerin tanımlandığı dokümana denir.16.12.1999 tarihinde AB’de kabul edilen 1999/92/EEC sayılı (Avrupa Topluluğu Ortaklık Antlaşması’nın 137.maddesine bağlı olarak çıkarıldığı için ATEX 137 olarak da bilinen) Avrupa Konseyi Direktifi’ nin ülkemizdeki AB mevzuat uyum çalışmaları kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca 25328 sayılı R.G.de yayımlanan 26.12.2003 tarihli “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hk. Yönetmelik” , “MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.” Uyarınca hazırlanması gereken dokumandır. PKD AB mevzuatında EPD (Explosion Protection Document) olarak geçmektedir.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hk. Yönetmeliğin 5.Maddesinde “Patlamaların Önlenmesi Ve Patlamadan Korunma” başlığı altında, alınacak önlemler için uyulması gereken bazı temel ilkeler ve öncelik sırası şu şekilde verilmektedir:

 • Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
 • Yapılan işlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
 • Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak,

Yönetmeliğin 10.Maddesine göre hazırlanacak PKD’ de :

 • Kuruluşta mevcut Patlama Risklerinin belirlendiği ve değerlendirildiği,
 • Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,
 • İşyerinde Ek-1’e göre sınıflandırılmış yerler,

Ek-2 ve Ek-3’de belirtilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler,

 • Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanlarının tasarımı, işletilmesi, kontrolu ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,
 • İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ‘ne -uygunluğu yazılı olarak yer almak zorundadır.

PKD hazırlanmasında üç önemli husus vardır. Bunlar:

 • Zone hesaplarında gereksiz yere büyük ya da aşırı dar tutulması sonucunda yüksek risk alınan Zone bölgeleri,
 • Zone Haritalarında Toz Patlaması Risklerinin yeterince değerlendirilmemiş olması,
 • Yönetmelik Madde 8’de belirtilen;”Alt işveren çalışmalarının ,çalışanların sağlık ve güvenliklerine ilişkin tedbirlerin uygulanmasını koordine etmek sorumluluğu uyarınca asıl işverenin bu koordinasyonun amacı ve uygulanması için gerekli olduğunu belirlediği usul ve tedbirlerin neler olduğunun PKD ‘de belirtilmemiş olmasıdır.
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram