Telefon
Menü

Net Sıfır Karbon Nedir?

Karbon Net Sıfır (Karbon Nötr), kuruluşların ya da bireylerin sebep oldukları karbondidoksit salınımlarını karbon offsetleme, karbon yakalama gibi çeşitli yöntemlerle silerek sıfırlamasına denir.Net Sıfır Karbon, Karbon Nötr olarak da ifade edilen ve bir kuruluşun, ülkenin, bireyin atmosfere saldığı miktarda karbonudioksiti ya da karbon ayak izini atmosferden çıkarması şeklinde açıklanan bir kavramdır. Çevreye verilen zararın geri alınması çerçevesinde karbon salınımının nötrlenmesi arzu edilmektedir. Karbon etkisinin sıfırlanmasına yardımcı olan bu durum Sera Gazı salınımının dengelenmesine ve daha yaşanabilir bir çevre oluşmasına imkân sağlamaktadır. Salınım miktarlarının dengelenemediği durumlarda bu sorunu geri alacak adımların atılmasına odaklanan karbon net sıfır çözümleri sayesinde çevre odaklı bir yaklaşımın ortaya çıkışı sağlanmaktadır.(Örnek: Karbon Yakalama) Siz de kuruluşunuzun Net Sıfır Karbon hedeflerine ulaşması adına profesyonel destek almak istiyor olabilirsiniz. Süreç titizlikle yürütülürken gerekli hesaplamalar sonrasında, (Sera Gazı envanter raporu, karbon ayak izi envanter raporu, ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplaması vb.)  karbon nötrlüğü ile alakalı başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.
 

Karbon Net Sıfır (Karbon Nötr) Hedefi Nedir? Nasıl Yapılır?

Karbon nötrlüğü hedeflerine ulaşabilmek amacıyla gerek bireysel gerekse de kurumsal seviyede belli başlı politikaların benimsenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda pek çok unsurda düzenleme gerekirken politikacılar seviyesinde alınan kararlarda karbon nötrlüğünü hedefleyen çözümlere yönelmenin çok anlamlı olacağını vurgulamak elzemdir. Karbon Net Sıfır hedefi için yenilenebilir enerji kaynaklarının kısa sürede kullanım oranının arttırılması atılması gereken en önemli adımlardan bir tanesidir.İlk olarak elbette işletmelerin Sera Gazı Hesaplama süreçlerini tamamlamış olmaları ve karbon ayak izi azaltma metotlarını uygulamaya başlamış olmaları gerekir.

Gıda üretiminde verimliliği arttırmak, beslenme ile alakalı seçimlerde değişikliğe gitmek, ormansızlaşmanın durmasını sağlamak, bozulmuş ya da zarar görmüş arazilerin eski haline dönmesini desteklemek ile gıda kaybı – israfını önleyecek adımlar atmak karbon hedefleri açısından fazlasıyla değerlidir. Karbon dengeleme aşamalarında üretimde tercih edilen yöntemlerle alakalı farklılıklara gitmek değerli bir detay olarak dikkat çekmektedir. Üretimde doğru enerji kaynaklarının tercih edilmesi kadar karbon salınımına yol açan uygulamalardan kaçınmak büyük anlam taşımaktadır. İşletmelerin dekorbanizasyon süreçlerine ağırlık vermeleri ayrıca önem taşımaktadır. Dekarbonizasyon Nedir? sorusuna yanıt bulmak için lütfen tıklayınız. Net sıfır karbon hedefinin başarılmasında küresel ısınmanın 1,5 °C seviyesinde tutulması dikkate değer gelişmelerden bir tanesi olacaktır. Ayrıca arazi tabanlı yaklaşımların benimsenmesi de  karbon net sıfır hedefleri kapsamında değerlendirilmelidir.

Karbon Nört ve Karbon Net Sıfır Arasındaki Fark Nedir?

Kuruluşların ve bireylerin net sıfır emisyon hedefini elde edebilmeleri açısından farklı yaklaşımlar benimsemeleri muhtemeldir. Lakin bu yaklaşımların her biri kendi özelinde farklılıklar içerebilmektedir. Aşağıda sıralanan uygulamalar genel anlamda hedefleri elde etmek adına büyük önem taşımaktadır. Üstelik hedeflere ulaşmayı hızlandıran bu yaklaşımlar neticesinde sıfır emisyon sürecinin getirdiği avantajları titiz bir şekilde ele almak da mümkündür.
İşte net sıfır karbon hedefleri için dikkat edilmesi gereken detaylar!

•    Fosil yakıt kullanımının olabildiğince azaltılması ve bu kaynaklara alternatif olarak rüzgâr, güneş ve su gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi.
•    Enerji tasarrufunu destekleyecek uygulamaların insan yaşamının hemen her alanında desteklenmesi.
•    Ormanların tahrip olması nedeniyle sera gazlarının çevreye verdiği zarar arttığından ormansızlaşma durumunun tersine çevrilmesi.
•    Karbon yakalama teknolojilerine yönelik yatırımların arttırılması.

Yukarıdaki adımların atılması temel anlamda küçük birer önlem olarak kabul edilse de bir bireyin dahi yaşamında değişikliğe gitmesi çok büyük etkiler ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle de bahsedilen önlemlerin ne tür sonuçlar doğuracağını düşünmek yerine harekete geçmek çok daha önemli bir yaklaşım olarak kabul görecektir.

Net Sıfır Karbon Nedir?

 


Kuruluşların Karbon Net Sıfır (Karbon Nötr) Hedefleri Benimsemedeki Nedenleri Nelerdir?

İşletmelerin net sıfır karbon hedeflerine ulaşabilmeleri açısından atmaları gereken adımlar farklılaşırken her kurumun bu adımları atmadaki motivasyonları benzeşmektedir. Hedeflerin benimsenmesinde harekete geçirici bir unsur olarak kabul gören faktörleri sizler için sıralıyoruz. Bu doğrultuda hem hedeflere daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde ulaşabilir hem de doğru sonuçların getirdiği avantajları yakalayabilirsiniz. İşte karbon dengelemede hedeflere yönelik adımların arkasındaki motivasyon kaynakları!


Karbon Net Sıfır  Hedefinde: Çevresel Sorumluluk

Şirketlerin net sıfır karbon hedeflerine ulaşmaları için harekete geçirici unsurların başında çevresel sorumluluk gelmektedir. Sera gazı emisyonlarını azaltacak ve çevrenin kirlenmesine engel olarak çevresel sorumluluk yaklaşımı öne çıkmaktadır. Çevreyi göz ardı ederek faaliyetlerine devam eden ve net sıfır karbon yaklaşımını benimsemeyen işletmelerin hem kurumsal hem de toplumsal manada neden olduğu sorunlar çok büyük olacaktır.


Net Sıfır Karbon Hedefinde: Yasal Sorumluluklar

Net sıfır karbon hedeflerine ulaşmada en önemli unsurlardan bir tanesi yasal sorumlulukların yerine getirilme arzusudur. Mevzuatın oluşturulması sonrasında her aktör konan kurallara uymakla yükümlüdür. Bu bağlamda kabul gören en önemli unsurlardan bir tanesi niteliğindeki net sıfır karbon hedefi büyük önem taşımaktadır. Karbon hedeflerine uyum sağlamayan işletmelerin yasal manada sorun yaşaması ve cezalarla karşı karşıya kalması kaçınılmazdır. Siz de işletmenizin karşı karşıya kalacağı olumsuzlukları önlemek adına net sıfır emisyon hedeflerine uyum sağlamaya çalışmalısınız.En önemli yaptırımlardan biri ülkelerin uyguladıkları Emisyon Ticaret Sistemleri olmaktadır. Emisyon Ticaret Sistemi Nedir? sorusunun detayları için lütfen tıklayınız. Emisyon Ticaret Sistemlerinin uygulaması olarak karbon vergisi işletmelere ek maliyetler getirmektedir.
 

Karboon Net Sıfır Hedefinde: Rekabet Avantajı

Net sıfır emisyon hedefleri ve karbon salınımının dengelenerek çevrenin koruma altına alınması kapsamında rekabet avantajını da dikkate almak gerekmektedir. İşletmelerin önemli bir kısmı rakiplerinin önüne geçmek ve daha başarılı bir süreçten faydalanmak adına hukuki düzenlemeleri dikkate almaktadır. Rakiplerin kanuna uyum sağlaması hem teşvikler hem de cezalar anlamında önemli olduğundan sektörde daha güçlü bir konuma sahip olmak adına net sıfır karbon hedeflerine ulaşmaya çalışmalısınız.

 

Net Sıfır Hedefinde : Gelecek Nesillere Karşı Sorumluluk

Gelecek nesillerin daha yaşanabilir bir dünyaya ulaşması günümüzde nötr karbon ve net sıfır karbon hedefi gibi kavramlar çerçevesinde şekillenmektedir. Siz de kurumsal seviyede sorumluluklarının farkında bir kurum olarak hareket etmelisiniz. Yeşil, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için nötr karbon süreçlerini bizimle yönetin!

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
 • AB ithalat Kontrol Sistemi 2 (EU ICS-2)
  Avrupa İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2), AB'nin güvenlik önlemlerini artırmak ve gümrük işlemlerini kolaylaştırmak için oluşturulan kargo bilgi sistemidir.
  18 Şubat 2024
 • Turba Nedir?
  Turba, su altındaki bitkilerin çürümesiyle oluşan, karbon açısından zengin, fosil yakıt olarak da kullanılan organik bir tortu tabakasıdır. Turba yenilenemez enerji kaynaklarındandır.
  13 Haziran 2024
 • SKDM Beyanı ve SKDM Raporu Nedir?
  Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM), 01.10.2023 tarihinde resmen devreye girdi. SKDM Beyanı veya SKDM Raporu ile ilgili tüm detaylara şimdi ulaşın.
  12 Ekim 2023
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram