Telefon
Menü

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS), insan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu iş yerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren 16 ana başlık ve 48 alt başlıktan oluşan bir belgedir.

Halk arasında genelde MSDS; Material Safety Data Sheet veya MGBF; Malzeme Güvenlik Bilgi Formu olarak bilinmekle birlikte 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girmesinden sonra nihai Türkçe karşılığı “Güvenlik Bilgi Formu” olarak kabul edilmiştir. Güvenlik Bilgi Formları sertifikalı bir Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı veya Kimyasal Değerlendirme Uzmanı tarafından Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

MSDS Neden Hazırlanır?

Kimyasal madde ve karışımları üreten, satan yada ithal eden firmaların ve kullanıcılarının ilgili kimyasalı kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) adı verilir.

MSDS Nerede Kullanılır?

Yeni yayınlanan “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” şartlarına uyum amacıyla 01.06.2015 tarihinden itibaren maddeler için 01.06.2016 tarihinden itibaren karışımlar için yeni  yönetmelik gereğince gerek ithalat, gerekse üretim yolu ile piyasaya sunduğunuz kimyasal madde ve karışımları ürünleriniz için, kullanıcılara, en geç satış anında, İhracat esnasında profesyonel kullanıcılara, CLP tüzüğü çerçevesinde REACH uyumlu olarak, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu kapsamında üretim yada ithalat bildirimi yapılacak olan ürünlerde bildirim esnasında, bu konuda sertifikalı kişilerce hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formu sunma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Nereden Alınır?

Güvenlik bilgi formları (GBF/MSDS) Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik gereğince TÜRKAK’tan akredite olmuş mevcut güvenlik bilgi formu hazırlayıcı belgelendirme kuruluşları tarafından (sertifikalı güvenlik bilgi formu hazırlayıcıları) tarafından hazırlanmalıdır. Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcı (MSDS) sertifikasını alabilmek için gerekli şartlar sağlanmalı ve yeterlilik sınavında başarılı olunduktan sonra yeterlilik belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan sınav sonucunda 100 tam üzerinden 70 ve üzeri puan alınarak güvenlik bilgi formu (MSDS) hazırlama yeterlilik belgesi almaya hak kazanılır.

Türkiye'de güvenlik bilgi formlarıyla (GBF/MSDS) ilgili düzenlemeler 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"de belirtilmiştir.

 

Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram