Telefon
Menü

Kimyasal Yönetimi

Kimyasal Yönetim Danışmanlığı, kimyasalların kullanımı, depolanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili yönetmeliklere, standartlara ve uygulamalara uygun şekilde hareket etmeyi sağlamak amacıyla şirketlere ve organizasyonlara rehberlik ve destek sağlayan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Kuruluşları (TMGDK) tarafından sunulan bir danışmanlık hizmetidir.

Kimyasal Yönetim Danışmanlığı hizmetleri şunlardır:

  • Kimyasal Envanter Yönetimi:  Tüm kimyasalların doğru bir şekilde envanterinin yapılması, etiketlenmesi ve güncel tutulması için destek sağlar.
  • Kimyasal Uyumluluk: İşletmelerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kimyasallarla ilgili düzenlemelere uyumunu sağlamak için danışmanlık hizmetleri sunar.
  • Risk Değerlendirmesi: Kimyasalların kullanımı, depolanması ve taşınması sırasında ortaya çıkan risklerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi için yardımcı olur.
  • Kimyasal Eğitimi ve Bilinçlendirme: İşletme çalışanlarının kimyasal güvenlik konularında bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için eğitim programları ve materyalleri sunar.
  • Kimyasal Sızıntı Acil Durum Planlaması: Kimyasal kazalar ve dökülmelerle ilgili acil durum planlarının geliştirilmesi ve uygulanması konusunda destek sağlar.
  • Sürekli iyileştirme: İşletmelerin kimyasal yönetim uygulamalarını sürekli olarak gözden geçirerek ve geliştirerek riskleri azaltmaya ve düzenlemelere uyumu sağlamaya yardımcı olur.

TMGDK Bünyesinde görev alan, kimyasal yönetim danışmanları, kimyasalların güvenli ve etkili kullanımını sağlamak, işletmelerin kimyasal maddelerle ilgili mevzuata ve düzenlemelere uyumunu artırmak ve çevresel etkileri ve çalışanların sağlığına yönelik riskleri azaltmak için şirketlere önerilerde bulunur.

KKDİK Nedir?

KKDİK Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir. KKDİK Yönetmeliği, insan sağlığı ve çevreyi kimyasalların olumsuz etkilerinden en üst düzeyde korumayı amaçlamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama süreçlerini yönetecektir.

Bu tür danışmanlık hizmetleri, işletmelerin kimyasal kullanımını optimize etmeye, maliyetleri düşürmeye ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeye katkıda bulunarak, hem işletmelerin hem de çevrenin yararına olabilir.

KKDİK’in temel amaçları;

  • İnsan sağlığını ve çevreyi kimyasalların zararlarından yüksek düzeyde korumak.
  • Kimyasalları piyasaya arz edenleri (üretici, imalatçı, ithalatçı) kimyasalların güvenli kullanımını sağlamaktan zorunlu tutmak.
  • Türkiye kimya sanayiinde rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılmasını sağlamak
  • Maddelerin zararlı özelliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan hayvan deneylerini azaltmak ve alternatif yöntemleri özendirmek ör. QSAR ve read across.

KKDİK Tek Temsilcilik Nedir?

Türkiye dışında yerleşik imalatçı, formülatör veya eşya üreticisi tarafından ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek için atanmış Türkiye’de de yerleşik gerçek veya tüzel kişiye Tek Temsilci denmektedir.

KKDİK Ön Kayıt Hizmeti Nedir?

KKDİK Yönetmeliği’nin 6. maddesinde; “7’nci, 8’nci ve 21’nci maddelere tabi kendi halinde ya da karışım içindeki ya da eşya işindeki maddeler, bu Kısım (yönetmeliğin ikinci kısmı) kapsamındaki ilgili hükümlere göre kayıt edilmedikleri takdirde, imal edilemez ya da piyasaya arz edilemez” şeklinde yazan hüküm gereğince yönetmelik kapsamındaki kimyasalların kaydı yapılmalıdır. Bu kayıt işlemi kapsamında yapılan ilk işleme ise KKDİK Ön Kayıt İşlemi ve bu işlem ile ilgili sunulan hizmete ise KKDİK Ön Kayıt Hizmeti denilmektedir.

Reach Nedir?

REACH, Avrupa Birliği tarafından 1 Haziran 2007’de yürürlüğe giren ve kimyasalların kullanımını ve piyasaya sürülmesini düzenleyen bir kimyasal maddeler mevzuatıdır. REACH, “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır ve Türkçede “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin Verilmesi ve Kısıtlanması” anlamına gelir.

REACH mevzuatının temel amacı, insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası riskleri en aza indirirken kimyasalların güvenli kullanımını sağlamaktır. Bu düzenleme, tüm kimyasal maddelerin ve bunların kullanıldığı ürünlerin Avrupa Birliği’nde üretilmesi, ithalatı ve kullanılması için belirli kriterler getirir.

REACH kapsamında, şirketler ve üreticiler:

- Ürettikleri veya ithal ettikleri kimyasalları Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (ECHA) kaydetmek zorundadır.
- Kayıt sırasında kimyasal maddelerin özellikleri, kullanım alanları ve güvenli kullanım yöntemleri hakkında bilgi sağlamakla yükümlüdür.
- İnsan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkisi olan kimyasalların risk değerlendirmesini yapmak ve bu riskleri yönetmek için önlemler almak zorundadır.
- Çok yüksek endişeye neden olan kimyasal maddelerin (SVHC) kullanımı için özel izinler almak ve bu maddelerin kullanımını kısıtlamak veya yasaklamakla yükümlüdür.

REACH, işletmelerin kimyasal maddelerin risklerini daha iyi anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda daha güvenli alternatiflerin araştırılması ve geliştirilmesini teşvik eder.

Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram