Telefon
Menü

Karbon Yakalama Nedir?

Karbon Yakalama, doğal ya da teknolojik gelişmeler kullanarak havada serbest dolaşan ya da bacadan atılan karbon dioksitin yakalanarak depolanması ya da dönüştürülmesi sürecidir. Karbon yakalama, iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi olumsuz durumların sonuçlarından kurtulmak için geliştirilen teknolojilerden bir tanesidir. Dünya nüfusu arttıkça ve endüstrileşme hızla devam ettikçe, atmosferdeki karbon dioksit (CO2) seviyeleri alarm verici bir şekilde yükseliyor. Bu durum, küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevresel sorunlarla mücadelede yeni çözümler arayışını hızlandırıyor. Karbon yakalama, bu sorunlara yönelik umut vaat eden bir teknoloji olarak öne çıkıyor. 2050 yılına kadar karbon emisyonunda net sıfıra ulaşılması yani atmosfere salınan ve bertaraf edilen karbondioksit oranının eşitlenmesi gerekmektedir. Ek olarak işletmelerin karbon ayak izi azaltma sistemleride eş zamanlı olarak gelişmektedir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için karbon yakalama teknolojisi son derece önemli bir role sahiptir. Peki, karbon yakalama nedir? Şimdi gelin, tüm detayları hep birlikte inceleyelim.

Karbon yakalama, genellikle endüstriyel tesislerden veya enerji üretim tesislerinden kaynaklanan karbon dioksit (CO2) emisyonlarını tutma ve depolama sürecidir. Bu süreç, atmosferdeki karbon dioksit seviyelerini azaltarak iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Karbon yakalama, fosil yakıtların kullanıldığı tesislerde ve enerji üretiminde büyük miktarda CO2 ve sera gazı emisyonuna neden olan diğer endüstriyel süreçlerde özellikle önemli bir rol oynamaktadır. Sera Gazı Nasıl Hesaplanır? sorusu ile ilgili detaylı bilgi için lütfen liki tıklayınız. Bu teknolojinin temelinde iki biçim bulunmaktadır. Bunlardan ilki biyolojik karbon yakalama ve depolama iken diğeri ise yapay / jeolojik karbon yakalama ve depolama şeklindedir. Biyolojik karbon yakalama ve depolama orman ve okyanuslar gibi doğal çevredeki CO2’nin yakalanmasını ifade etmektedir. Yapay / jeolojik karbon yakalama ve depolama ise endüstriyel tesis, rafine, demir ve çelik, petrokimya ya da çimento tesislerindeki insan faaliyetleri sonucunda meydana gelen CO2’nin yakalanmasını ifade etmektedir.


Karbon Yakalama Nasıl Yapılır?

Karbon Ayak İzi envanter raporlarını çıkaran işletmeler, sebep oldukları karbon ayak izi miktarını tespit ederler. Karbon yakalama, genellikle endüstriyel tesislerden veya enerji üretim tesislerinden kaynaklanan karbon dioksit (CO2) emisyonlarını tutma ve depolama sürecini içerir. İşte genel olarak karbon yakalama adımları:
 

Karbon Emilim (Absorpsiyon)

Karbon yakalama süreci genellikle emilim adımıyla başlamaktadır. Bu adımda, emisyon kaynağından gelen gazların içindeki karbon dioksit özel emici maddeler kullanılarak emilmektedir. Emici maddeler genellikle sıvılar veya katılar olabilir. Bu maddeler, karbon dioksiti seçici bir şekilde çekebilecek özelliklere sahiptir.

Karbon Ayrıştırma (Desorpsiyon)
Emilen karbon dioksit, ayrıştırma adımında diğer gazlardan ayrılmaktadır. Bu adım, karbon dioksiti emici maddeden ayırarak saf karbon dioksit elde etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıştırma genellikle ısı veya basınç gibi dış etkenler kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
 

Karbon Taşıma

Elde edilen saf karbon dioksit, taşıma aşamasında depolama veya kullanım yerine nakledilmektedir. Bu aşama, genellikle boru hatları, tankerler veya diğer taşıma yöntemleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Karbon dioksit genellikle depolama yerlerine taşınırken sıvı veya yoğun formda bulunmaktadır.


Karbon Depolama veya Kullanım

Karbon dioksit, depolama için uygun yerlere taşınabilir veya endüstriyel süreçlerde kullanılabilmektedir. Depolama genellikle yer altındaki boşluklarda (örneğin, eski petrol ve gaz rezervuarları) veya okyanus tabanındaki depolama alanlarında gerçekleştirilebilmektedir. Kullanım ise karbon dioksitin başka endüstriyel süreçlerde, örneğin içecek üretimi, sera yetiştiriciliği gibi alanlarda değerlendirilmesi anlamına gelebilmektedir.
Karbon yakalama teknolojisi, çeşitli metotlar ve teknolojilerle uygulanabilmektedir. Bu nedenle spesifik uygulamalara bağlı olarak adımlar değişebilmektedir. Ancak yukarıda verilen adımlar, genel olarak karbon yakalama sürecinin ana hatlarını temsil etmektedir. Bu süreç, fosil yakıtların kullanıldığı tesislerde ve diğer büyük karbon emisyonlarına neden olan endüstrilerde CO2 emisyonlarını azaltmak için kullanılmaktadır.


Karbon Yakalama Teknolojisi  ve Enerji Sektörü İlişkisi

Karbon yakalama, enerji sektöründe son derece önemi bir yere sahiptir. Özellikle çevresel sürdürülebilirlik açısından incelendiğinde yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ifade edebiliriz. Bu teknolojilerin enerji sektöründeki uygulamaları fosil yakıtların yoğun bir biçimde kullanıldığı tesislerde enerji üretimi kaynaklı bir şekilde CO2 emisyonlarının azaltılması amaçlanmaktadır. Bu noktada karbon yakalamanın enerji sektöründeki rolü ile ilgili bazı detaylar bulunmaktadır. Bunlardan aşağıdaki gibi bahsedebiliriz:

•Fosil yakıtların kullanıldığı enerji üretim tesislerinde genel olarak yüksek miktarda karbondioksit emisyonu olmaktadır. Söz konusu emisyonlar iklim değişikliği ve çeşitli çevresel sorunlara önemli bir şekilde katkı sağlamaktadır. Karbon yakalama, bu tesislerde atmosfere salınmış olan CO2’yi azaltmak ve enerji üretiminin sürdürülebilir olması için önemlidir.
•Elektrik üretimi için kullanılan kömür, doğalgaz veya petrolle çalışan santrallerde karbon yakalama teknolojisi uygulanabilmektedir. Bu, enerji sektöründeki karbon ayak izini önemli ölçüde azaltabilmektedir
•Karbon yakalama, gaz ve buhar türbinleri gibi farklı enerji üretim teknolojilerini bir araya getiren kombinasyonlu santrallerde de kullanılabilmektedir. Bu tür tesisler, daha verimli enerji üretimi sağlayabilir ve aynı zamanda karbon emisyonlarını azaltabilmektedir.
•Karbondioksit, emilip ayrıştırıldıktan sonra depolama ve taşıma aşamasına geçmektedir. Bu aşama esnasında tankerler, boru hatları ve çeşitli taşıma yöntemlerinin kullanılması ile karbondioksit uygun depolama yerlerine taşınmaktadır.


Karbon Yakalama ve Sürdürülebilir Gelecek

Karbon yakalama, sürdürülebilir bir gelecek elde etmek için son derece önemli teknolojileri barındırmaktadır. Bu teknolojiler atmosfere salınan CO2 emisyonlarının yakalanmasını ve depolanmasını ya da başka bir biçimde kullanılmasını sağlamaktadır. Bu sayede iklim değişikliği ve çevresel etkilerin azalacağına inanılmaktadır. Bunun yanı sıra karbon yakalama, fosil yakıtların kullanıldığı tesislerde CO2 emisyonlarını azaltmak için etkili bir çözümdür. Bu, enerji sektöründe ve endüstriyel süreçlerde sürdürülebilir enerji geçişini teşvik etmektedir. Karbon yakalama ve depolama temiz enerji üretimi ile birleştirilmektedir. Bu sayede çok daha etkili sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen bu teknoloji ile enerji çok daha sürdürülebilir bir hal almaktadır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
 • Sakarya Çevre Danışmanlık
  Sakarya Çevre Danışmanlık firmaları, sakarya ilinde kurulmuş olan ve çevre illere çevre danışmanlık hizmet veren çevre danışmanlık firmalarıdır.
  18 Kasım 2023
 • Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM) Nedir?
  Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM), gelişmiş ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltırken, gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınma projelerini destekleyen bir Kyoto Protokolü mekanizmasıdır.
  25 Mayıs 2024
 • Yeşil Dönüşüm Hibe ve Destekleri
  Yeşil Dönüşüm ve Hibe Destekleri, AB'nin çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele planı olan Yeşil Mutabakata uyumda işletmelere önemli destekler sunuyor.
  12 Ekim 2023
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram