Telefon
Menü

IREC Sertifikası Nedir?

IREC Sertifikası, IREC Sertifikası, yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik karşılığına gelen uluslararası yenilenebilir enerji sertifikasına denir. 1 adet I-Rec sertifikası 1 Mw yenileneilir kaynaklardan üretilmiş olan elektrik enerjisine denk gelmektedir. I-REC, Elektrik enerjisinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleyen uluslararası bir standardı temsil eder. Bu belge, elektrik üreten tesisin ismini, üretim tarihini, kaynak türünü ve diğer ilgili bilgileri içermektedir. IREC Sertifikası, enerji üreticilerini yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya teşvik eden ve enerji tüketicilerine kullandıkları enerjinin bir kısmının yenilenebilir kaynaklardan geldiğini kanıtlama fırsatı sunan bir değer yaratır. Aynı zamanda, ulusal ve uluslararası düzeydeki yenilenebilir enerji hedeflerine destek verme, karbon emisyonlarını azaltma ve enerji sektöründe sürdürülebilirlik sağlama amacına hizmet eder.

Yeşil Enerji Nedir?

Enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları olarak ikiye ayrılır. Petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil yakıtlar, yenilenemez enerji kaynaklarıdır yani enerji için kullanıldıklarında tükenirler. Yeşil enerji ise, güneş, rüzgâr ve su gibi doğal kaynaklardan elde edilen enerjilerdir, tükenmezler. Yeşil enerji, yenilenebilir enerjidir ve yenilenebilir kaynaklardan alınan yeşil enerji sertifikaları (IREC) ile kanıtlanır.

IREC ne demek? Açılımı Nedir?

IREC, 2015 yılında kurulmuş, yenilenebilir enerji sertifikalarının standartlarını belirlemek ve yeşil enerji sertifikalarının doğruluğunu denetlemek için faaliyet gösteren bir uluslararası organizasyondur. Aynı zamanda, IREC uluslararası bir Yenilebilir Enerji Sertifikasına verilen isimdir. I-REC, tüketicilerin bilinçli ve güvenilir bir seçim yapmasına katkıda bulunmayı amaçlar. Belirli işlemleri yerine getiren tesisler, I-REC tarafından oluşturulan veri-tabanına kaydolurlar ve üretimleri karşılığında yenilenebilir enerji sertifikalarını elde ederler. IREC sistemine kayıtlı olan bu santraller, onlara verilen yeşil enerji sertifikalarını satabilirler.

IREC Sertifika Sistemi Nasıl İşler?

Yenilenebilir enerji tesislerinde (güneş, rüzgâr, hidroelektrik, biogaz, jeotermal) üretilen her 1 birim MWh elektrik karşılığında, 1 adet IREC sertifikası oluşturulur. Bu santrallerde üretilen elektrik miktarı analiz edilebilir, raporlanabilir, kanıtlanabilir elektrik kaynağıdır.  Santral yöneticileri, IREC standartlarına göre enerji üretim tesislerini IREC sistemine kayıt etmek için ilgili otoriteye başvuru. Yetki süreci tamamlanır ve santrallere sertifika üretme hakkı verilir. Böylece, I-REC Standard sistemine kayıtlı santraller sadece elektrik üretip satmakla kalmaz, aynı zamanda ‘Yeşil Enerji Hakkı’ satışına hak kazanırlar. Yeşil Enerji Sertifikası (IREC) alan kullanıcılar, satın aldıkları elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini ispatlar, karbon ayak izlerini azalttıklarını ve sürdürülebilir enerji kullandıklarını kanıtlarlar. IREC (Yeşil Enerji) Sertifikası uluslararası alanda geçerlidir.

IREC Sertifikası Nasıl Alnır?

IREC (Yenilenebilir Enerji) Sertifikası almak için, alıcıların öncelikle miktarı, kaynağı ve üretim yılını (vintage) belirlemeleri gerekir. Elektrik tüketiminde fosil yakıttan tedarik edilen elektrik enerjisi kullanan işletmeler, doğaya verdikleri bu zararı dengelemek için yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen yeeşil enerji sertifkalarını almak isterler. IREC Sertifikası nasıl alınır sorusunun cevabı basit değildir. Doğru satın alma yapmak için alıcıların, doğru talebi açmaları önemlidir.

IREC Sertifika Nedenl Alınır?

IREC (Yenilenebilir Enerji) Sertifikası alan şirketler, kullandıkları enerjinin yenilenebilir kaynaklarından sağlandığını ispat ederler. Standardize edilmiş IREC (yeşil enerji) sertifikaları elektriğin kaynağını belgeler, takip eder ve şeffaf bir şekilde raporlanmasını sağlar. Bu sertifikalar hem bir güvence hem de kalite sembolüdür. Şirketler bu sertifikaları, şirketinin sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi raporlamalarında kullanabilirler. Türkiye’de I-REC sertifikaları, yenilenebilir elektriğin kaynağını kanıtlamak için kullanılır. Uluslararası standartlara uymaları gereken şirketlerin yeşil enerji sertifikaları almaları önem arz eder. Özellikle sürdürülebilirlik faaliyetlerinin büyük şirketler için bir gereksinim olmaya başladığı son yıllarda Yeşil Enerji Sertifikaları değer kazanmıştır.

 • Sürdürülebilirlik Faydaları: IREC sertifikaları, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekler ve fosil yakıt kullanımını azaltır. Bu, sera gazı emisyonlarının azalmasına ve iklim değişikliği ile mücadeleye olumlu katkı sağlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik kullanımı, şirketler ve bireyler için çevresel sorumluluklarını yerine getirmenin bir yolu haline gelir.
 • Marka İtibarı: IREC sertifikaları, işletmelerin ve organizasyonların çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılıklarını gösterir. Bu, müşteriler, tedarikçiler ve yatırımcılar tarafından olumlu bir şekilde algılanır. Yeşil bir imaj, şirketlerin kurumsal itibarını artırır ve rekabet avantajı sunar.
 • Müşteri Talebinin Karşılanması: Bazı ülkeler, yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşma gerekliliği getirmiştir. IREC sertifikaları, bu hedeflere ulaşmada şirketlere yardımcı olur. Aynı zamanda müşteriler, tedarikçilerine yenilenebilir enerji kullanım şartı sunabilmektedir. Yenilenebilir enerji sertifikaları, enerji kaynaklarının takip edilebilirliğini sağlar ve müşterilerin sizi tercih etmesine teşvik eder.
 • Piyasa Erişimi: IREC sertifikaları, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği tüketen ve sertifika talep eden şirketler arasında ticaretin yapılmasını kolaylaştırır. Bu sayede, yenilenebilir enerji üreticileri enerjilerini daha geniş bir pazara satabilir ve gelirlerini artırabilirler. Aynı zamanda, enerji tüketicileri de sertifikaları satın alarak çevre dostu enerji kullanımını destekleme fırsatına sahiptirler.
 • Güvenirliğin Artırılması: IREC sertifikaları, enerji tedarikçileri ve tüketicileri arasında enerjinin kaynağına ilişkin bilgilerin şeffaf ve güvenilir bir şekilde iletilmesini sağlar. Tüketiciler, satın aldıkları enerjinin gerçekten yenilenebilir bir kaynaktan geldiğine dair güvenceye sahip olabilirler. Bu da enerji tedarik zincirinde güveni artırır ve yenilenebilir enerjiye geçişi teşvik eder.

Bir ülke, sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji ihracatı yapmak istediğinde, IREC sertifikalarını kullanabilir. Bu sertifikalar, enerji üretiminin kaynağını doğruladığı için alıcı ülke için enerjinin yenilenebilir olduğunu kanıtlar. Ülkeler, yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmak veya enerji portföylerini daha çevreci hale getirmek amacıyla IREC sertifikalarını kullanarak yeşil enerji satın alabilirler. İç tüketim için kullanılmayan ancak IREC sertifikalarıyla belgelendirilen yenilenebilir enerjiyi başka bir ülkeye satabilirler. Bu, enerji sağlayıcılarına temiz enerji sunma ve ülkelerin yenilenebilir enerji hedeflerini destekleme fırsatı sağlar.

Ayrıca, IREC sertifikaları, karbon kredileri ile birleştirilerek kullanılabilir. Bir ülke, kendi iç tüketiminde karbon salınımını azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji kullanırken, fazla karbon kredisini satarak bu hedefleri karşılayabilir. Bu, karbon salınımını azaltma taahhüdünü yerine getiren başka bir ülkenin de faydalanmasına olanak tanır. IREC sertifikaları aynı zamanda enerji ticaretini teşvik etmek için kullanılabilir. Bir ülke, enerji üretimini artırma veya enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltma amacıyla IREC sertifikalarını kullanarak yatırımcılara teşvikler sunabilir. Bu teşvikler, yenilenebilir enerji projelerinin finansmanını kolaylaştırır ve enerji ticaretinin artmasını teşvik eder.

Kurumsal ve endüstriyel enerji tüketimi bağlamında, IREC sertifikaları farklı uygulama alanlarında değer taşır. Bir şirket, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için enerji tüketimini azaltmayı veya yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı hedefleyebilir. IREC sertifikaları, şirketin enerji tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladığını doğrulayarak, sürdürülebilirlik taahhüdünü destekleyebilir. Şirketler, karbon ayak izlerini azaltmaya odaklanarak çevresel etkilerini azaltma çabalarını sürdürmektedirler. Yenilenebilir enerji sertifikaları, şirketin karbon ayak izini düşürdüğünü gösterir ve karbon nötr veya karbonsuz enerji kullanımı sağladığını belgeler.

Ayrıca, şirketler sürdürülebilirlik çabalarını tedarik zinciri boyunca genişletebilirler. Yenilenebilir enerji sertifikaları, şirketin tedarik zincirindeki enerji tüketiminin çevre dostu olduğunu belgeleyerek, tedarik zincirinin sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemesine yardımcı olabilirler.

I-REC- Yenilenebilir Enerji Seritfikası Ne İşe Yarar?

Bu maddeleri hayal gücümüz yettiğince arttırabiliriz. Ancak bir yerden sonra sabit olan karbon yükünü azaltamayacak noktaya geleceğiz. Karbon yakalama ve depolama sistemlerinin yüksek maliyeti nedeniyle bu her zaman mümkün olmayabilir. Tüm bu iyileştirmeleri yaptıktan sonra işletmeler genellikle ilk olarak Yenilenebilir Enerji Setifikası (I-REC)  alımları gerçkleştirir. Ancak bu sertifikalar sadece kapsam 2 emisyonlarımızı net sıfır karbon haline getirebilir. I-REC sertifikası alım işlemleri için bize ulaşabilirsiniz. Tüm kaynaklardan ve yıl seçeneklerinden sizlere I-REC sertifikası satışı sağlayabiliriz.

İşletmenin I-REC Sertifikaları ile Kapsam 2 Emisyonlarını nötr hale getirdiğini varsaylım. Sıra Kapsam 1 ve Kapsam 3 Emisyonlarını nasıl karbon nötr hale getireceğinde.Bu sorunun ceabı makalenin konusuna gelir, karbon setfikası alış işlemleri gerçekleştirerek. Karbon kredisi alım işlemi ülkemizde oldukça zor bir durum. Haftalarca beklemeniz gerekebilir, yüksek giriş maliyetleri ödemeniz gerekebilir.

SKDM Sertifikası Nedir? yazımızı da okumak için tıklayınız...

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
 • ESG Nedir?
  ESG, bir kuruşun finansa olmayan Sürdürülebilirliğin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim boyutlarında performans etkilerini ölçmeyi sağlayan uygulamalardır.
  24 Ekim 2023
 • Yeşil Liman Nedir?
  Yeşil liman, çevresel etkilerini azaltmak için önlemler alan limanlardır. Önlemler, enerji verimliliğini artırmak ve çevresel kirliliği azaltma içerir.
  29 Aralık 2023
 • Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?
  Yenilenemez enerji kaynakları, doğada sınırlı miktarda bulunan ve tükenebilir olan fosil yakıtlardır. Bu içeriğimizde neden zararlılar ve neler tercih edilebilir bunun hakkında konuşacağız.
  7 Haziran 2024
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram