Telefon
Menü

International Sustainability Standards Board

İş dünyası, çevresel ve sosyal sorumluluklarının yanı sıra, bu sorumlulukların finansal performans üzerindeki etkilerini de dikkate almak zorundadır. Bu bağlamda, Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB), sürdürülebilirlik raporlaması alanında devrim yaratan bir kurumdur. 2021 yılında kurulan ISSB, IFRS Vakfı'nın gözetimi altında, sürdürülebilirlikle ilgili finansal bilgilerin açıklanmasına yönelik uluslararası standartlar geliştirmek ve onaylamakla görevlidir.
 

ISSB'nin Kuruluş Amacı Nedir?

ISSB'nin kuruluşu, küresel sürdürülebilirlik standartlarına olan ihtiyacın artması ve bu alanda birlikte çalışılabilir, karşılaştırılabilir ve güvenilir bir çerçeve oluşturma taleplerinin yükselmesiyle gerçekleşti. ISSB, sürdürülebilirlik raporlamasında tutarlılık ve şeffaflık sağlayarak, yatırımcıların ve diğer paydaşların, şirketlerin sürdürülebilirlik performansları hakkında bilinçli kararlar almasına yardımcı olmayı amaçlar.
 

ISSB'nin Rolü ve Sorumlulukları Nelerdir?

Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB), sürdürülebilirlik raporlaması alanında küresel standartlar geliştirmek ve onaylamakla sorumlu bağımsız, özel sektör odaklı bir organdır. IFRS Vakfı'nın denetimi altında faaliyet gösteren ISSB, 2021 yılında, küresel sürdürülebilirlik standartlarına olan talep ve IFRS Vakfı'nın bu standartların geliştirilmesindeki rolü üzerine yapılan iki konsültasyonun ardından kurulmuştur. ISSB'nin temel rolü ve sorumlulukları şunlardır:
 

  • Teknik Ajandanın Geliştirilmesi ve Takibi

ISSB, sürdürülebilirlikle ilgili teknik konularda tam yetkiye sahiptir ve kendi teknik ajandasını geliştirip takip eder. Bu, ISSB'nin sürdürülebilirlik raporlama standartlarını, kamuoyu ve Vakıf Mütevellileri ile yapılan istişarelerin ardından, bağımsız bir şekilde belirleyip geliştirebileceği anlamına gelir.
 

  • Sürdürülebilirlik Açıklama Standartlarının Hazırlanması ve Yayımlanması

ISSB, Sürdürülebilirlik Açıklama Standartları (SDS) ve taslak standartları hazırlama ve yayımlama yetkisine sahiptir. Bu süreç, IFRS Vakfı Anayasası'nda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilir. ISSB'nin bu yetkisi, sürdürülebilirlik raporlamasında tutarlılık ve şeffaflığı sağlama amacını taşır.
 

  • Küresel Temsil

ISSB, dünya genelindeki çeşitli bölgelerden gelen üyelerden oluşur. Kurul, Asya-Okyanusya, Avrupa, Amerika, Afrika bölgelerinden seçilen üyeleri ve herhangi bir bölgeden atanabilecek üyeleri içerir. Bu çeşitlilik, ISSB'nin küresel perspektifler ve ihtiyaçlar hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olmasını sağlar.
 

  • Bağımsızlık ve Profesyonellik

ISSB üyeleri, profesyonel yetkinlik ve ilgili mesleki deneyime sahip olmaları gereken kriterlere göre seçilir. Bu, ISSB'nin sürdürülebilirlik standartlarını geliştirirken yüksek düzeyde uzmanlık ve objektiflik sağlamasına yardımcı olur.
 

  • Bölgesel Merkezler ve Küresel Erişim

ISSB'nin ana merkezi Frankfurt'ta yer almakla birlikte, Amerika, Asya-Okyanusya ve Avrupa/Orta Doğu/Afrika bölgelerini kapsayan bölgesel merkezler aracılığıyla tüm bölgelerde faaliyet gösterir. Bu yapı, ISSB'nin küresel sürdürülebilirlik meselelerine yönelik kapsamlı ve erişilebilir bir yaklaşım benimsemesini sağlar.
 

ISSB'nin rolü ve sorumlulukları, sürdürülebilirlik raporlamasında küresel bir çerçeve oluşturma ve şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) konularındaki performanslarını şeffaf bir şekilde açıklamalarını teşvik etme amacına hizmet eder. Bu, yatırımcıların ve diğer paydaşların, sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatları daha iyi anlamalarına ve değerlendirmelerine olanak tanır.
 

ISSB'nin Küresel Etkisi Nedir?

ISSB'nin merkezi Frankfurt'ta olmak üzere, Amerika, Asya-Okyanusya ve Avrupa/Orta Doğu/Afrika bölgelerini kapsayan geniş bir coğrafyada etkinlik göstermektedir. Kurul, sürdürülebilirlik raporlamasının küresel ölçekte birleştirilmesi ve standartlaştırılması konusunda önemli bir rol oynar. ISSB'nin çalışmaları, sürdürülebilirlikle ilgili bilgilerin tüm dünyada benzer bir anlayış ve yöntemle raporlanmasını sağlayarak, uluslararası yatırımcılar ve şirketler için değerli bir kaynak haline gelmiştir.
 

ISSB, sürdürülebilirlik raporlaması alanında önemli bir boşluğu doldurmuş ve bu alandaki global standartların belirlenmesinde öncü bir rol üstlenmiştir. Kurulun gelecekteki çalışmaları, sürdürülebilirlikle ilgili raporlama pratiklerinin daha da geliştirilmesine ve genişletilmesine odaklanacaktır. ISSB'nin liderliğinde, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarının değerlendirilmesi ve raporlanması, finansal raporlama kadar standart ve zorunlu bir uygulama haline gelecektir.
 

ISSB'nin kuruluşu, sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılan önemli bir adımdır. Kurulun çalışmaları, sürdürülebilirlik konularının, finansal karar alma süreçlerinde merkezi bir yer tutmasını sağlayarak, şirketlerin ve yatırımcıların çevresel ve sosyal sorumluluklarını daha etkin bir şekilde yerine getirmelerine olanak tanır. Bu, hem bugünün hem de geleceğin iş dünyası için sürdürülebilir bir yol haritası sunar.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram