Telefon
Menü

İklim Dostu Kuruluş Belgesi - TSE

İklim Dostu Kuruluş Belgesi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından uygulanmaya başlanan bir program çerçevesinde gündeme gelmiştir. İklimin değişmesi ve çevresel etkilerin canlı yaşamını tehdit etmeye başlaması düşünüldüğünde iklim değişikliği ile mücadeleyi sağlayarak kuruluşların bu çerçevede önemli adımlar atması arzu edilmektedir. Doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarının kontrol altına alınması doğrultusunda karbon kredileri ile denkleştirme yapılması amaçlanmaktadır. Programı karbon nötr büyüme hedeflerine uygun bir şekilde faaliyetler sürdürülmesine de olanak tanımaktadır.

Türk Standartları Enstitüsü nezdinde yapılacak olan başvurular doğrultusunda ‘İklim Dostu Kuruluş’ olunduğunun ispat edilmesi sağlanacaktır. Sera gazı emisyonunun azaltılmasına ek olarak sera gazı emisyonlarının kredilerle denkleştirilmesi doğrultusunda ilgili belgenin kuruluşlara verilmesi söz konusu olacaktır.

İklim Dostu Kuruluş Belgesi Almanın Faydaları Nelerdir?

İnsanoğlunun yaşamını sürdürme arzusu teknolojik gelişimlerin hızla boyut değiştirmesine katkı sağlasa da çoğu durumda gelişmeler çevrede olan biteni göz ardı etmeye neden olmaktadır. İhtiyaçlar karşılanırken ve yaşam ‘modern’ anlamda devam ederken insanlığın çevreye verdiği zarar sürdürülebilir yaşam konusunda önemli bir risk teşkil etmektedir. Türkiye’de sürdürülebilir yaşam, temiz çevre ve kontrollü sera gazı salınımı konusunda titiz çalışmalar yürüten Türk Standartları Enstitüsü insanlık için önemli bir adım mahiyetindeki İklim Dostu Kuruluş Belgesi vermektedir. Faydaları aşağıda sıralanan bu belge ile sadece insanlık için değil bütün canlılar için etkilerden söz etmek muhtemeldir.

  • İklim Dostu Kuruluş Belgesi alan kuruluşları çevreye karşı duyarlılıklarını belgelerken aynı zamanda faaliyetlerini çevreye en az seviyede zarar vererek sürdürmeyi taahhüt altına almaktadır.
  • Çevreye verilen zararın en az seviyeye indirilmesi mali anlamda karşılaşılacak giderleri azaltırken hukuki çerçevede karşı karşıya kalınacak cezaların da önlenmesine yardımcı olmaktadır.
  • İşletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerinin başarılmasında önemli bir role sahiptir.
  • Belge alan kuruluşun prestijini arttırmaya da katkı sağlayan İklim Dostu Kuruluş Belgesi rakiplere karşı önemli bir avantaj elde etmeye yardımcı oluyor.
  • Hem ulusal hem de uluslararası seviyede kabul gören bir belge niteliğindeki İklim Dostu Kuruluş Belgesi sayesinde pazara yön veren aktörler arasında bulunmanız da olasıdır.

Kuruluşların daha başarılı olması açısından ve sürdürülebilir faaliyetlerde bulunmaları bağlamında çok değerli görülen belgeyi siz de Türk Standartları Enstitüsü nezdindeki süreçler sonrasında elde edebilirsiniz. Başvuru, gözetim ve deneyim süreçlerini geride bıraktığınızda çevreye duyarlı ve başarılı bir kuruluş olduğunuzu da kanıtlama şansına sahip olabilirsiniz.

TSE İklim Dostu Kuruluş Belgesi Alma Koşulları ve Başvuru Süreci

Kuruluşların önemli bir kısmı iklim dostu ne demek? sorusuna cevap arasa da oluşan bilinç ve yasal mevzuatın kuruluşları iklim değişikliğine karşı mücadele noktasında etkin önlemler almaya itmesi başvuruların artışına katkı sağlamıştır. Bu kapsamda İklim Dostu Kuruluş Belgesi, Kyoto Protokolü ile başlayan ve insanlık için daha yaşanabilir bir çevre idealinin gerçekleştirilmesine fırsat sunan süreci ifade eder. Peki, İklim Dostu Kuruluş olmak için kuruluşların ne tür adımlar atmaları gerekmektedir?

İklim Dostu Kuruluş Belgesi almak için Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen koşulları incelemek ve başvuru formlarını doldurmak gerekmektedir. Faaliyet gösterdiğiniz alan, kuruluşun yapısı ve özellikleri de dahil olmak üzere farklı noktalarda çeşitlenen başvuru ile alakalı en net bilgi için bizden destek alabilirsiniz. Başvuru süreçlerinde herhangi bir eksiklikle karşılaşmamak adına Çevre Danışmanlık Firmaları ile iş birliği yapmanızın da büyük bir avantaj sağlayacağından söz etmek elzemdir.

Başvurular Türk Standartları Enstitüsü bünyesinde bulunan Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürlüğü nezdinde yapılmaktadır. Başvuru sonrasında ilgili müdürlük sizden gelen bilgi ve evrakı inceleyerek gerekli değerlendirmeleri yapmaktadır. Belge almaya uygun görülen kuruluşların İklim Dostu Kuruluş olarak isimlendirilmesi ve faaliyetlerine bu doğrultuda devam etmesi mümkündür.

TSE İklim Dostu Kuruluş Belgesi Ücreti

Kuruluşunuzun İklim Dostu olması açısından Türk Standartları Enstitüsü nezdinde başvurularını yaparak belge almak için süreci başlattığınızda ilgili kurum tarafından bazı ücretleri ödemeniz talep edilmektedir. Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı tarafından yayınlanan Muayene Gözetim Ücret Tarifesi kapsamında ilgili bedellere katlanmak gerekmektedir. Periyodik muayeneler, yükleme öncesi-sırası ve sonrası gözetim hizmetleri ve tedarikçi-bayi değerlendirme, endüstriyel gözetim hizmetleri ve çevresel gözetim hizmetleri olmak üzere 4 başlıkta sınıflandırılan ücretler kapsamında ücretleri yatırmanız gerekmektedir. Bu bedelleri karşıladıktan ve şartları sağladıktan sonra İklim Dostu Kuruluş olma süreçlerini tamamlamanız mümkün olacaktır.

TSE İklim Dostu Kuruluş Belgesi Nasıl Alınır?

İşletmenizin İklim Dostu olmaya aday olup olmadığını değerlendirmek istemeniz oldukça doğal. Ancak pek çok kuruluş yöneticisi ya da sahibi gibi sürecin sizin için nasıl devam edeceğini merak etmeniz olası. Peki, işletmenizin İklim Dostu Kuruluş olup olmayacağını nasıl anlayabilirsiniz?

İşletmenizin faaliyet gösterdiği sektör, büyüklüğü ve yönetim yapısı ne olursa olsun İklim Dostu Kuruluş olma konusunda başvuru yapabileceğini bilmelisiniz. Çünkü burada amaç çevreye verilen zararın azaltılması ve daha sürdürülebilir bir yapının elde edilebilmesidir. Siz de bu konuda başarılı bir sonuca ulaşmak istiyorsanız Türk Standartları Enstitüsü nezdinde sürecin takipçisi olabilirsiniz. Ancak kuruluşların tek başlarına yaptıkları başvurularda çoğu zaman problemlerle karşı karşıya kaldıkları açıktır. Çevre Danışmanlık Firmaları iş birliği ile gerçekleşecek olan süreç sayesinde size en uygun sonuca ulaşabileceğinizi bilmelisiniz. Bizimle iletişime geçerek sürece dair bilgi alabilir ve ihtiyaçlarınızı tam manasıyla karşılayabilirsiniz.
 

Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram