Telefon
Menü

ESG Raporlama ve ESG Danışmanlık

ESG danışmanlık, şirketlere çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerine uyum sağlama, ESG hedeflerini belirleme ve bu hedeflere ulaşma konularında rehberlik edip raporlama yapılan danışmanlık hizmetidir.. ESG danışmanlık firmaları, şirketlere ESG stratejileri oluşturmaları, performanslarını izlemeleri ve raporlamaları konusunda yardımcı olur. Aynı zamanda, yatırımcılar ve paydaşlar için daha çekici hale gelmelerine yardımcı olur. Sürdürülebilirlik, toplumsal sorumluluk ve etik uygulamaların bir araya geldiği bir kavram olan ESG, iş dünyasında ve yatırım dünyasında giderek daha fazla önem kazanıyor.

ESG, "Çevresel" (Environmental), "Sosyal" (Social), ve "Yönetişim" (Governance) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olarak kullanılır ve bu üç ana başlık altında şirketlerin faaliyetlerini değerlendirir. ESG faktörleri, iş dünyasında giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Şirketler, bu faktörlere odaklanarak hem finansal performanslarını artırabilirler hem de sürdürülebilir iş uygulamalarını benimseyerek toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilirler. ESG danışmanlık, şirketlere bu alanda uzmanlık ve rehberlik sağlar, böylece daha sürdürülebilir ve etik bir iş yapma şekli geliştirebilirler.

ESG, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerine olan bağlılıklarını ve uygulamalarını değerlendiren bir çerçevedir. "Çevresel" kategori, şirketlerin doğal kaynak kullanımı, enerji verimliliği, karbon emisyonları, su yönetimi ve atık yönetimi gibi çevresel etkilerini değerlendirir. "Sosyal" kategori, işçi hakları, işçi güvenliği, çeşitlilik ve toplumsal katkılar gibi toplumsal sorumlulukları ele alırken, "Yönetişim" kategori, şirketlerin içsel yönetim yapısını, şeffaflığını ve etik uygulamalarını gözden geçirir. ESG, şirketlerin geleneksel iş modellerini sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk odaklı hale getirmelerini teşvik eder. Artan çevresel sorunlar ve toplumsal beklentiler nedeniyle, şirketler daha fazla sürdürülebilir ve etik uygulamalara yönelmek zorundadır. Bu, uzun vadeli başarı ve rekabet avantajı için kritik bir faktördür.

Ayrcıa, yatırımcılar, artık sadece finansal getiriyi değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluğu da dikkate almaktadır. ESG faktörlerine odaklanan yatırımcılar, şirketlerin sürdürülebilirlik taahhütlerini ve performansını değerlendirirler. Aynı şekilde, tüketiciler de etik ve sürdürülebilir ürün ve hizmetlere daha fazla ilgi gösterirler. ESG faktörlerine odaklanmak, şirketlerin itibarını güçlendirir ve marka değerini artırır. Şirketlerin çevresel ve toplumsal sorumluluklarına bağlılığı, tüketiciler ve müşteriler tarafından takdir edilir ve şirketin rekabet avantajını artırabilir. Ayrıca, daha etik uygulamalar, uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye katkı sağlar. ESG, geleceğe yönelik bir bakış açısı sunar. Şirketlerin sadece kâr elde etme amacıyla değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal etkilerini ve yönetişim pratiği konularını da dikkate almaları gerektiğini vurgular. Bu, iş dünyasının uzun vadeli sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk perspektifine odaklanmasını sağlar ve küresel sorunlara katkıda bulunma amacını taşır.

ESG Raporu

ESG raporlama, bir firmanın Çevresel (Environmental), Sosyal (Social) ve Yönetişim (Governance) performansını belgelemek ve paydaşlarına iletmek amacıyla oluşturduğu resmi raporları içerir. Bu raporlar, firmanın sürdürülebilirlik taahhüdünü, toplumsal sorumluluğunu ve etik uygulamalarını açıklar. ESG raporları, yatırımcılar, iş ortakları, tüketiciler ve diğer paydaşlar için önemli bir bilgi kaynağıdır.İş dünyasında ve yatırım dünyasında giderek daha fazla önem kazanan sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluğu ifade eder. ESG, bir firmanın çevresel etkisi, toplumsal sorumluluğu ve etik yönetişimi üzerine odaklanarak sürdürülebilirlik performansını değerlendirir.

ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) raporlama, iş dünyasının ve yatırım dünyasının giderek daha fazla ilgi gösterdiği bir konu haline gelmiştir. Bu raporlar, bir firmanın sürdürülebilirlik performansını, toplumsal sorumluluğunu ve etik uygulamalarını değerlendiren önemli bir araçtır.Şirketlerin sadece finansal sonuçları değil, aynı zamanda toplumsal ve çevresel etkileri de önemlidir. İşletmeler, doğal kaynakları kullanırken ve toplulukları etkilerken sorumluluk sahibi olmalıdır.

ESG raporları, firmanın bu sorumlulukları nasıl yerine getirdiğini ve toplumsal ve çevresel etkisini nasıl azalttığını açıklar.ESG raporları, yatırımcılara şirketlerin sürdürülebilirlik taahhütlerini ve toplumsal sorumluluğunu değerlendirme fırsatı sunar. Yatırımcılar, bu raporları inceleyerek sadece finansal performansı değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal etkiyi de göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar alabilirler. Bu da uzun vadeli yatırımlar için daha sürdürülebilir ve etik seçeneklerin tercih edilmesine olanak tanır.

ESG raporlama, şirketlerin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini artırır. Raporlar, firmanın sürdürülebilirlik politikalarını, hedeflerini ve ilerleme hikayelerini açıklar. Bu, paydaşlara, özellikle yatırımcılara, firmanın taahhütlerini ve ilerlemesini izleme ve değerlendirme fırsatı sağlar.ESG uyumuna odaklanan şirketler, uzun vadede rekabet avantajı elde edebilirler. Çevresel ve toplumsal etik ilkeleri benimseyen şirketler, tüketiciler tarafından daha fazla tercih edilir ve yatırımcıların güvenini kazanır. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve etik uygulamalara odaklanmak, şirketin uzun vadeli itibarını güçlendirir.ESG raporlama, iş dünyasının toplumsal ve çevresel sorunların çözümüne katkıda bulunmasını teşvik eder. Şirketler, bu raporlar aracılığıyla sürdürülebilirlik taahhütlerini açıkça belirler ve toplumsal sorunlara yönelik çözümler üretir. Bu da iş dünyasının daha etik ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmasını sağlar.

ESG Raporu Hangi Bilgileri İçerir?

ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) Raporu, bir firmanın sürdürülebilirlik performansını ve toplumsal sorumluluğunu paydaşlarına iletmek amacıyla oluşturulan resmi raporları içerir. Bu raporlar, firmanın ESG taahhütlerini ve uygulamalarını detaylı bir şekilde açıklar.ESG raporlaması, firmanın Çevresel, Sosyal ve Yönetişim performansını detaylı bir şekilde belgeleyen bir rapordur. Bu raporlar, sürdürülebilirlik taahhütlerini, politikalarını ve ilerleme hikayelerini içerir. Aynı zamanda firmanın ESG hedeflerini nasıl izlediğini ve sürdürülebilirlik stratejilerini nasıl uyguladığını gösterir. ESG raporlarının bir parçası olarak çevresel bilgiler, firmanın doğal çevreye olan etkisini ve kaynak kullanımını içerir.

Bu kategoride, enerji verimliliği, karbon ayak izi, su yönetimi, atık azaltma ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi konulara odaklanılır. Firmanın çevresel taahhütlerini ve çevresel performansını detaylı olarak belgeler. Sosyal bilgiler, firmanın toplumsal sorumluluğunu ve toplumla olan ilişkilerini yansıtır. İşçi hakları, işçi güvenliği, çeşitlilik ve dahililik, toplumsal katkılar ve tedarik zinciri etikleri gibi konular bu kategoriye girer.

Firmanın toplumsal sorumluluk taahhütlerini ve toplumsal etkisini değerlendirir.Yönetişim bilgileri, firmanın içsel yönetim yapısını ve yönetim kurulu yapısını inceleyerek şirketin yönetişim performansını belgeler. Bu kategoride, yönetim kurulu bağımsızlığı, şirket içi denetim süreçleri, etik uygulamalar ve hesap verebilirlik mekanizmaları gibi konulara odaklanılır. Firmanın etik uygulamalarını ve yönetişim yapısını değerlendirir. ESG raporları aynı zamanda firmanın ESG hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için attığı adımları içerir. İlerleme hikayeleri, firmanın sürdürülebilirlik stratejilerini nasıl uyguladığını ve bu stratejilerin sonuçlarını nasıl elde ettiğini gösterir. Bu, paydaşlara firmanın sürdürülebilirlik taahhüdünü nasıl yerine getirdiğine dair net bir resim sunar.

ESG Raporlama Nedir

ESG Raporu Kimler Hazırlamalıdır?

 • ESG Raporu, yatırımcılar ve finansal analistler için büyük bir öneme sahiptir. Bu raporlar, şirketlerin sürdürülebilirlik taahhütlerini, çevresel performansını ve toplumsal sorumluluğunu değerlendirme fırsatı sunar. Yatırımcılar, ESG raporlarını inceleyerek şirketlerin risk yönetimi stratejilerini, uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerini ve rekabet avantajlarını değerlendirebilirler.
 • İş ortakları ve tedarikçiler, ESG raporlarını inceleyerek iş yapacakları şirketlerin sürdürülebilirlik taahhütlerini ve etik uygulamalarını değerlendirirler. Bu, iş ortaklarının ve tedarikçilerin işbirliği yapacakları şirketleri seçerken daha bilinçli kararlar almasına olanak tanır. Aynı zamanda, tedarik zinciri etikleri ve sürdürülebilirlik konularında daha fazla şeffaflık ve işbirliği teşvik eder.
 • Çalışanlar, şirketlerin ESG taahhütlerini ve toplumsal sorumluluklarını önemserler. ESG raporları, iş yerinde işçi haklarının ve işçi güvenliğinin korunup korunmadığını, çeşitlilik ve dahililik politikalarını ve sosyal katkıları değerlendirmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda çalışanlar, şirketlerinin etik uygulamalara ve sürdürülebilirlik stratejilerine olan bağlılığını takdir ederler.
 • Tüketiciler ve müşteriler, giderek daha fazla etik ve sürdürülebilir ürün ve hizmetlere ilgi göstermektedirler. ESG raporları, şirketlerin çevresel etkilerini, ürün ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini ve toplumsal sorumluluklarını değerlendirmelerine yardımcı olur. Tüketiciler, bu raporlar aracılığıyla satın alacakları ürünlerin ve hizmetlerin etik ve çevresel etkilere sahip olup olmadığını daha iyi anlayabilirler.
 • ESG raporları, şirketlerin toplumsal sorumluluklarına ve topluluklarına olan etkisine dair kamuoyuna şeffaf bilgi sağlar. Bu, şirketlerin toplumsal projelere ve çevresel koruma faaliyetlerine katkılarını belgelemelerine yardımcı olur. Ayrıca, regülatörler ve hükümetler tarafından da bu raporlar göz önünde bulundurularak yeni politika ve düzenlemeler oluşturulabilir. Bu nedenle ESG raporları, birçok farklı paydaş grubu için önemlidir ve iş dünyasında giderek daha fazla dikkate alınmaktadır.

ESG Raporu Nasıl Hazırlanır?

ESG Raporu hazırlamak için işletmenin esg performansını değerlendirmek gerekir. Bu raporlama, ESG skorlama öncesinde işletmelerini kendilerini iç denetim ile kontrol etmelerini de sağlamaktadır.

1. ESG performansını değerlendirmek: ESG danışmanlık hizmetleri, şirketlerin ESG performansını objektif bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olur. Şirketler, ESG alanındaki en iyi uygulamaları, endüstri standartlarını ve yönetişim kodlarını takip ederek, kendi performanslarını değerlendirmeleri ve iyileştirmeleri için yol haritaları oluşturabilirler.

2. ESG Stratejileri belirlemek: ESG danışmanlık hizmetleri, şirketlere ESG faktörlerini iş stratejilerine entegre etme konusunda rehberlik eder. Şirketler, çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerini dikkate alarak, sürdürülebilir ve etik değerlere dayalı stratejiler belirleyebilirler.

3. ESG Uygulamaları iyileştirmek: ESG danışmanları, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için gerekli politika, prosedür ve sistemleri oluşturmalarına destek olur. ESG raporlama, yatırımcılar, paydaşlar, müşteriler ve kamuoyu tarafından giderek daha fazla önemsenmektedir. ESG danışmanları, şirketlere ESG raporlama süreçlerini ve yöntemlerini geliştirmek, uluslararası raporlama standartlarına uyum sağlamak, doğru ve güvenilir verileri toplamak ve raporlamak konusunda rehberlik eder. Bu da şirketlerin ESG performansını daha şeffaf ve güvenilir bir şekilde paydaşlarına iletmelerine yardımcı olur.

4. Yatırımcı taleplerine yanıt vermek: ESG danışmanlık hizmetleri, şirketlerin yatırımcıların taleplerine yanıt verme konusunda yardımcı olur. ESG performansının artırılması, risk yönetimi, fırsatlar ve rekabet avantajları konusunda yatırımcıların güvenini kazanmak için önemlidir. ESG danışmanları, şirketlere yatırımcıların beklentilerine uygun raporlama ve iletişim stratejileri geliştirmelerinde rehberlik eder.

5. Rekabet avantajı elde etmek: Sürdürülebilirlik, etik değerler, çevresel ve sosyal etkilerin yönetimi, iş sürekliliği ve yönetişim konularında güçlü bir performans sergilemek, müşteri sadakati, marka değeri ve uzun vadeli başarı için önemlidir. ESG danışmanlık hizmetleri, şirketlere rekabetçi bir avantaj elde etmek için stratejik bir yaklaşım benimsemelerinde yardımcı olur.

Sonuç olarak, Şirketler, sürdürülebilirlik faktörlerini iş stratejilerine entegre etme, uygulamalarını iyileştirme, raporlama süreçlerini güçlendirme, yatırımcı taleplerine yanıt verme ve rekabet avantajı elde etme konularında ESG danışmanlarından destek alarak başarıya ulaşabilirler.

ESG Raporlama

ESG Raporlama (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Raporlama), bir şirketin sürdürülebilirlik performansını, toplumsal sorumluluğunu ve etik uygulamalarını paydaşlarına açıklamak amacıyla hazırlanan resmi raporları içeren bir süreçtir. ESG faktörleri, şirketlerin çevresel etkilerini, toplumsal katkılarını ve yönetişim yapısını değerlendirmek için kullanılır. ESG raporlamasının temel amacı, şirketlerin sürdürülebilirlik taahhütlerini ve performansını şeffaf bir şekilde paydaşlarına iletmektir. Bu raporlar, şirketlerin çevresel etkilerini azaltma, toplumsal sorumluluklarını yerine getirme ve etik uygulamalara bağlılıklarını gösterme fırsatı sunar.

Aynı zamanda yatırımcıların ve diğer paydaşların bu bilgileri kullanarak daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur. ESG raporları, genellikle üç ana kategori altında toplanan bilgiler içerir: çevresel, sosyal ve yönetişim. Çevresel kategori, şirketin enerji verimliliği, karbon emisyonları, su yönetimi, atık azaltma ve doğal kaynak kullanımı gibi çevresel etkilerini değerlendirir.

Sosyal kategori, işçi hakları, işçi güvenliği, çeşitlilik ve toplumsal katkılar gibi toplumsal sorumlulukları inceler. Yönetişim kategorisi ise şirketin içsel yönetim yapısını, yönetim kurulu bağımsızlığını ve etik uygulamalarını gözden geçirir. ESG raporlama, uluslararası raporlama standartları ve ilkelerine göre hazırlanır. Özellikle Global Reporting Initiative (GRI) ve Sustainability Accounting Standards Board (SASB) gibi organizasyonlar, şirketlere ESG raporlarını standardize etmeleri için rehberlik ederler. Bu standartlar, şirketlerin raporlarını daha karşılaştırılabilir ve şeffaf hale getirerek paydaşların bilgiye daha kolay erişmelerini sağlar. ESG raporlaması, şirketler için bir dizi fayda sağlar.

ESG Yol Haritası

ESG Raporu Örnek

 1. Şirket, üretim sürecinde doğal kaynakları nasıl koruyor?
 2. Şirketin enerji tüketimi ve sera gazı emisyonları nasıl kontrol altında tutuluyor? Karbon Ayak İzi Hesaplaması yapılıyor mu?
 3. Ürünlerinde yenilenebilir enerji kaynakları kullanılıyor mu?
 4. Atık yönetimi politikaları nelerdir? Döngüsel ekonomi uygulamaları gerçekleştiriliyor mu?
 5. Tedarik zincirinde çevre kriterlerine uygunluğu nasıl sağlıyor?
 6. Şirketin çevresel performansını ölçmek için hangi yöntemleri kullanıyor?
 7. Şirket, çevre konusunda çevre danışmanlık hizmeti alıyormu ? Şirketin ÇED Raporu var mı?
 8. Ürünlerin üretimi için zararlı kimyasallar kullanılıyor mu?
 9. Şirketin sera gazı nasıl azaltılır konusunda bir yol haritası var mı?
 10. Şirket, çevre dostu teknolojiler kullanıyor mu?
 11. Şirketin hava, su ve toprak kirliliği ile mücadele etme politikaları nelerdir?
 12. Şirket, çevre koruma konularında yerel topluluklarla iş birliği yapıyor mu?
 13. Şirket, sıfır atık hedefi veya karbon nötr hedefi gibi hedefleri var mı?
 14. Şirketin çevresel performansı bağımsız olarak denetleniyor mu?
 15. Şirket, yeşil inovasyon teknoloji mentörü danışmanlığı alıyor mu?
 16. Şirket, çevre dostu ürünlerin tasarımını ve üretimini teşvik ediyor mu?
 17. Şirket, üretim sürecinde enerji verimliliğini nasıl arttırıyor?
 18. Şirketin üretim sürecinde su kullanımı nasıl yönetiliyor?
 19. Şirket, çevre koruma konularında inovasyona yatırım yapıyor mu?
 20. Şirket iklim kanunu ve yönetmeliklerini takip ediyor mu? 

Bu sorular, şirketin çevresel performansını değerlendirmek için bir başlangıç noktası sağlayabilir. Ancak, farklı yatırımcıların öncelikleri farklı olabilir ve bu nedenle belirtilen kriterler değişebilir veya genişletilebilir.

ESG Performans Raporu Nasıl Yapılır?

 1. Bir şirketin ESG performansını ölçen bir puanlama sistemi geliştirin.
 2. İşyerinde emisyon çıkışı, su tüketimi ve çeşitlilik gibi temel göstergeleri gösteren bir ESG performans panosu oluşturun.
 3. Bir şirketin ESG performansının finansal sonuçları üzerindeki etkisini analiz edin ve raporlayın.
 4. Hedefleri ve zaman içindeki ilerlemeyi izlemek için bir ESG yol haritası oluşturma süreci geliştirin.
 5. Daha iyi çevresel, sosyal ve yönetişim performansını teşvik eden ESG odaklı bir teşvik sistemi geliştirin.
 6. Performansı izlemek için kapsamlı bir ESG temel performans göstergeleri (KPI’ler) ve ölçütleri geliştirin.
 7. Bir şirketin operasyonlarının ESG performansını ölçmek için her ürün ve hizmet teklifi için sürdürülebilir etki değerlendirmeleri yapın.
 8. Çalışanların hedeflere ulaşmak için motive olmasını sağlamak için ESG performansını ödüller, ikramiyeler ve tazminat sistemine entegre edin.
 9. Paydaşların bir şirketin ÇSY performansı hakkında geri bildirim ve içgörü sağlaması için bir platform oluşturun.
 10. ÇSY ile ilgili konularda bilgi paylaşımını ve çalışanların katılımını kolaylaştırmak için eğitim programları geliştirin.

ESG Kriterleri Nelerdir?

ESG, Çevresel kriterler, şirketlerin doğal kaynak kullanımı, enerji verimliliği ve karbon emisyonları gibi çevresel etkilerini değerlendirir. Sosyal kriterler, işçi hakları, işçi çeşitliliği ve toplumsal katkılar gibi sosyal faktörleri içerirken, yönetişim kriterleri şirketin içsel yönetim yapısı, etik uygulamaları ve şeffaflığını değerlendirir. ESG kriterleri, iş dünyasında giderek daha fazla öneme sahiptir. Şirketler, bu kriterlere uyum sağlayarak çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirirler. Aynı zamanda, iyi bir yönetişim yapısı kurarak şirketlerin uzun vadeli başarılarını desteklerler. ESG'ye odaklanmak, iş dünyasının sürdürülebilir iş uygulamalarını benimsemesine ve bu kriterlere uyum sağlamasına yardımcı olur.

Çevresel kriterler, işletmelerin doğal kaynak kullanımını, enerji verimliliğini, atık yönetimini, karbon emisyonlarını ve su kullanımını değerlendiren faktörlerdir. Bu kriterler, şirketlerin çevresel performansını ölçmek ve izlemek ve yeşil dönüşüm yol haritasının belirlenmesi için kullanılır. Çevresel kriterlere odaklanmak, işletmelerin doğal çevreye ve kaynaklara karşı sorumluluklarını anlamalarına ve bu sorumluluğa uyum sağlamalarına yardımcı olur.Çevresel kriterler, iş dünyasında önemli bir rol oynar. İşletmeler, çevresel etkilerini azaltarak doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmalı ve çevresel sürdürülebilirlik taahhütleri oluşturmalıdır.

Bu, şirketlerin hem itibarlarını güçlendirmesine hem de uzun vadeli başarılarını desteklemesine yardımcı olur. Ayrıca, çevresel kriterlere odaklanmak, enerji ve kaynak verimliliği gibi operasyonel maliyetleri azaltabilir. Çevresel kriterler, sürdürülebilirlik kavramının ayrılmaz bir parçasıdır. Sürdürülebilir iş uygulamaları, sadece kâr elde etmekle kalmaz, aynı zamanda doğal çevrenin korunmasını ve kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını da içerir. Şirketler, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmek için çevresel kriterlere odaklanmalıdır.Çevresel kriterler, iş dünyası ve yatırım dünyasında giderek daha fazla önem kazanan bir perspektifi temsil eder.

Şirketler, çevresel sorumluluklarını anlamalı ve bu kriterlere uyum sağlamalıdır. Bu, hem doğal çevreye olan sorumluluğu yerine getirme hem de işletme için uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma açısından önemlidir. Çevresel kriterlere odaklanmak, iş dünyasının ve dünya ekonomisinin geleceğine yönelik bir adımdır ve sürdürülebilirlik hareketinin bir parçası olarak büyümeye devam etmektedir.

Sosyal kriterler, şirketlerin toplumsal sorumluluklarına ve insan haklarına olan bağlılıklarını değerlendiren bir kategori olarak öne çıkar. Bu kriterler, şirketlerin çalışan haklarına saygı gösterme, işçi güvenliği ve sağlığı, işçi çeşitliliği, adil iş uygulamaları, toplumsal katkılar ve tedarik zinciri yönetimi gibi konuları içerir. Sosyal kriterler, iş dünyasının sadece kar maksimizasyonuna odaklanmasının ötesinde, toplumsal sorumluluk taşımasını teşvik eder. Sosyal kriterler, iş dünyasında önemli bir rol oynamaktadır. İşverenler, çalışanlarının haklarını korumak ve onların güvenliğini sağlamak zorundadır. Aynı zamanda iş dünyası, iş yerinde çeşitliliği destekleyerek toplumsal eşitliği teşvik etmeli ve adil iş uygulamalarını benimsemelidir. Bu, hem iş etiği hem de itibar açısından kritik bir öneme sahiptir.

Sosyal kriterler, sürdürülebilirlik kavramının ayrılmaz bir parçasıdır. Sürdürülebilir iş uygulamaları, sadece çevresel faktörlere odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal faktörlere de duyarlıdır. Bir şirket, toplumsal sorumluluğunu yerine getirmediğinde sürdürülebilirlik hedeflerini başaramaz. Sosyal kriterlere odaklanmak, şirketlerin uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. İş dünyası ve yatırım dünyasında giderek daha fazla önem kazanan bir perspektifi temsil ediyor. Şirketlerin sadece finansal kazançları değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluklarını da değerlendirmeleri gerekiyor. Sosyal kriterlere odaklanmak, hem iş dünyasının hem de sürdürülebilirlik hareketinin ileriye dönük büyümesine katkıda bulunuyor. Bu nedenle, iş dünyası ve yatırımcılar sosyal kriterlere daha fazla dikkat etmeye devam ediyor ve bu kriterleri iş stratejilerine entegre etmeye çalışıyorlar.

Yönetişim kriterleri, şirketlerin yönetim kurulları, denetim mekanizmaları, etik standartları, şeffaflık politikaları ve pay sahipleri ile ilişkilerini değerlendiren faktörlerdir. Bu kriterler, şirketlerin içsel yönetim yapılarının güçlü ve etik uygulamaların yerine getirilmesinin sağlamasını yapar. Yönetişim kriterlerine odaklanmak, şirketlerin uzun vadeli başarılarını destekler ve itibarlarını güçlendirir. Yönetişim kriterleri, iş dünyasında önemli bir rol oynar. Şirketlerin etik ve şeffaf yönetim yapısı, hem içsel hem de dışsal paydaşların güvenini kazanır. Yönetişim kriterlerine uyum, finansal açıdan sağlam ve etik bir şirket kültürünün oluşturulmasına yardımcı olur. Ayrıca, bu kriterler, işletmelerin riskleri yönetmelerine ve kriz durumlarında daha sağlam bir temel oluşturmalarına yardımcı olur. Yönetişim kriterleri, sürdürülebilir iş uygulamalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Sürdürülebilirlik, sadece çevresel ve sosyal faktörlere odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda iyi yönetişim ilkelerini içerir.

İyi bir yönetişim yapısı, sürdürülebilirlik taahhütlerinin başarıya ulaşmasını destekler ve şirketlerin uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.Yönetişim kriterleri, iş dünyasında ve yatırım dünyasında giderek daha fazla önem kazanan bir perspektifi temsil eder. Şirketler, etik uygulamaları benimsemeli ve şeffaflık ilkelerine uygun hareket etmelidirler. Bu, hem içsel yönetim yapısının güçlendirilmesini hem de uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerinin başarılmasını destekler. Yönetişim kriterlerine odaklanmak, iş dünyasının ve yatırım dünyasının geleceğine yönelik bir adımdır ve sürdürülebilirlik hareketinin bir parçası olarak büyümeye devam etmektedir.

ESG Danışmanlık Firmaları

ESG danışmanlık firmaları, şirketlerin ESG hedeflerini belirlemelerine, performanslarını izlemelerine ve paydaşlarına daha şeffaf bir şekilde raporlama yapmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda, bu firmalar, dünya genelindeki ESG düzenlemelerini ve en iyi uygulamaları takip ederek şirketlere güncel bilgiler sunarlar. Bu sayede şirketler, değişen regülasyonlara uyum sağlayabilir ve sürdürülebilirlik alanında liderliklerini sürdürebilirler. ESG Skorlama öncesi ESG Danışmanlık hizmeti ESG Skorlama puanlarının yükseliği açısından oldukça önemlidir.

CASEM ESG, sürdürülebilirlik ve ESG konularında uzmanlaşmış bir danışmanlık firmasıdır. İş dünyasının sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak, toplumsal sorumlulukları yerine getirmek ve ESG performansını artırmak amacıyla kurulmuştur. Müşterilerimize, çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerine odaklanarak daha etik ve sürdürülebilir bir iş yapma yolculuğunda rehberlik etmek için en iyi uygulamaları ve uzmanlığımızı sunmaktayız. CASEM ESG, sürdürülebilirlik ve ESG danışmanlık konularında derin bir bilgi birikimine ve deneyime sahiptir.

Müşterilerimize, iş stratejilerini sürdürülebilirlikle entegre etme, ESG hedeflerini belirleme ve performanslarını izleme konularında rehberlik ediyoruz. Aynı zamanda, şirketlerin ESG raporlamalarını geliştirmelerine ve paydaşlarına daha şeffaf bir şekilde bilgi sunmalarına yardımcı oluyoruz.CASEM ESG olarak, müşterilerimize çeşitli hizmetler sunmaktayız. Bu hizmetler arasında ESG stratejisi oluşturma, ESG performansını ölçme ve raporlama, sürdürülebilirlik hedefleri belirleme, risk yönetimi ve düzenlemelere uyum konularında rehberlik bulunmaktadır. İşletmelerin sürdürülebilirlik yolculuklarında başarılı olmalarına yardımcı olmak için uzman ekibimizle birlikte çalışıyoruz.

CASEM ESG, iş dünyasının sürdürülebilirlik ve ESG konularında daha sorumlu ve bilinçli bir yaklaşım benimsemesine yardımcı olmak için burada. Siz de işletmenizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına ve ESG performansını artırmasına yardımcı olmak için CASEM ESG'nin uzmanlığından yararlanabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek ve işletmeniz için özel çözümlerimiz hakkında konuşmak için bize ulaşın.

Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram