Telefon
Menü

EPD Belgesi

EPD belgesi, Environment Product Declaration (Çevresel Ürün Beyanı) kısaltmasıyla bilinir ve bir ürünün çevresel performansını açıklayan bir belgedir.

Bu belge, ürünün çevresel etkilerini, yaşam döngüsü boyunca oluşan çeşitli faktörleri ve sürdürülebilirlik açısından önemli bilgileri detaylı bir şekilde bizlere sunmaktadır. EPD belgesi, bir ürünün doğadan (beşikten) atık haline gelmesine (mezara) kadar yaşam döngüsü boyunca analiz edilerek, çevreye etkilerininin beyan edilmesidir. Bu belge, ürünler arasında çevresel performansı karşılaştırmak ve sürdürülebilirlik açısından bilinçli tüketim sağlamak için önemli bir araçtır.

EPD belgesi, çevresel açıdan sorumlu ve şeffaf üretim ve tüketim uygulamalarını teşvik etmek amacıyla uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanır ve yayınlanır. Bu belge, hem endüstriyel hem de tüketici odaklı ürünler için yaygın olarak kullanılmaktadır.

EPD (Çevresel Ürün Beyanı) Nedir?

Çevresel Ürün Beyanı (EPD - Enviromental Product Declaration), bir ürünün çevresel etkilerini objektif ve karşılaştırılabilir bir şekilde sunan, üçüncü tarafça doğrulanmış bir beyandır. EPD'ler, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan çevresel ayak izini, enerji tüketimini, atık miktarını ve sera gazı emisyonlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirir. Bu beyanlar, şeffaflık sağlayarak tüketicilere ve karar vericilere bilinçli seçimler yapma imkânı sunar.

Bu beyan doğrultusu ve ISO 14025 kapsamında tanımlanan ürünlerin ya da hizmetlerin çevresel performanslarını değerlendirme ve beyan etmeyi amaçlayan çözümlerden bir tanesidir. Avrupa ülkelerine ihracat yapan firmalar açısından oldukça önemli olan bu beyan aynı zamanda marka imajını ve kurumsal kültürü etkileyen bir konu olarak değerlendirilmektedir. Sektörel anlamda ürün beyanlarının farklı süreçleri konu edindiği söylense de genel amaçlar temel manada aynıdır.

Çevresel sürdürülebilirlik ve daha sağlıklı bir ortam için fazlasıyla değerli olan çevresel ürün beyanı konusunda profesyonel çözümlere yönelmek gerekir. Bu bağlamda daha makul sonuçlara ulaşılabileceği gibi çevrenin insan yaşamını olumlu olarak etkilemesi de söz konusu olacaktır. Bu kapsamda EPD ile alakalı bütün süreçlerin titiz bir şekilde ele alınması gerekliliği vardır.

EPD Fiyatları

Sürdürülebilir üretim ve tüketim, günümüz iş dünyasının öncelikleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda, çevresel ürün beyanı (EPD), ürünlerin çevresel performansını şeffaf bir şekilde raporlamak için kritik bir araç haline geldi. Ancak, EPD elde etmenin maliyeti, şirketlerin bu sürece adım atmadan önce göz önünde bulundurması gereken önemli bir faktördür.

1.EPD Fiyatlandırmasının Temelleri

EPD süreci, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini değerlendirmeyi ve bu bilgileri uluslararası standartlara uygun bir şekilde raporlamayı içerir. Bu süreç, genellikle şu adımlardan oluşur:

 • Ön Değerlendirme: Ürününüzün çevresel etkilerini ilk kez değerlendirme aşaması.
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA): Ürününüzün çevresel etkilerinin detaylı analizi.
 • Raporlama ve Doğrulama: Elde edilen verilerin raporlanması ve bağımsız bir tarafınca doğrulanması.

Bu adımların her biri, belirli bir maliyetle ilişkilidir ve toplam fiyat, seçilen hizmet sağlayıcıya, ürünün karmaşıklığına ve gereken analiz derinliğine göre değişiklik gösterebilir.

2.EPD Maliyetini Etkileyen Faktörler

 • Ürünün Karmaşıklığı: Daha karmaşık ürünler, daha detaylı bir LCA gerektirir, bu da maliyeti artırabilir.
 • Sektör Standartları: Bazı sektörler, EPD için daha katı standartlar ve kriterler belirleyebilir.
 • Hizmet Sağlayıcının Uzmanlığı: Deneyimli ve uzman bir hizmet sağlayıcı, genellikle daha yüksek bir fiyat talep eder.

3.EPD Yatırımının Geri Dönüşü

EPD elde etmenin maliyeti, başlangıçta yüksek görünse de, bu yatırımın sunduğu faydalar göz önünde bulundurulduğunda değerli bir yatırım haline gelir:

 • Pazar ve Rekabet Avantajı: EPD sahibi ürünler, çevre bilincine sahip tüketiciler ve iş ortakları tarafından tercih edilir.
 • Regülasyonlara Uyum: EPD, çevresel düzenlemelere uyumu kolaylaştırır ve potansiyel cezai yükümlülükleri azaltır.
 • Sürdürülebilir Marka İmajı: EPD, şirketinizin sürdürülebilirlik taahhütlerine olan bağlılığını gösterir.

4.EPD Maliyetlerini Nasıl Optimize Edebilirsiniz?

EPD sürecinde maliyetleri optimize etmek için şu stratejileri uygulayabilirsiniz:

 • Detaylı Ön Hazırlık: LCA sürecine başlamadan önce gerekli tüm verileri toplayın ve düzenleyin.
 • Doğru Hizmet Sağlayıcı Seçimi: Fiyat ve hizmet kalitesi açısından dengeli bir seçim yapın.
 • Grup Sertifikasyonları: Birden fazla ürün için EPD elde etmeyi düşünüyorsanız, grup sertifikasyonları maliyeti düşürebilir.

EPD, sürdürülebilirlik yolculuğunuzda önemli bir kilometre taşıdır. Bu sürecin maliyetleri, sağladığı uzun vadeli faydalarla dengelendiğinde, EPD yatırımı işletmeniz için değerli bir adım olacaktır.

EPD Belgesi Neden Gereklidir? 

 • Çevresel Bilinç ve İtibar: EPD Belgesi ile ürünlerinizin çevresel etkilerini şeffaf bir şekilde ifade ederek, çevresel bilinç ve itibarınızı artırabilirsiniz.
 • Rekabet Avantajı: EPD Belgesi sahibi işletmeler, sürdürülebilirlik odaklı tüketici taleplerine cevap vererek, rekabet avantajı elde edebilir ve yeni pazar fırsatları yaratabilir.
 • Ürün Geliştirme: EPD verileri, ürünlerinizin çevresel performansını analiz ederek sürekli iyileştirmeler yapmanıza yardımcı olabilir.
 • Uluslararası Pazarlara Erişim: EPD Belgesi, uluslararası pazarlarda ürünlerinizin çevresel uyumunu göstererek ihracat fırsatlarını artırabilir.
 • Tedariğinizin İzlenmesi: EPD Belgesi, tedarik zincirinizdeki çevresel etkileri belirlemek, kaynakları verimli kullanmak ve riskleri yönetmek için önemli bir araçtır.

Çevresel Sürdürülebilirlik Beyanı, Avrupa’da sürdürülebilirlik normları çerçevesinde düzenlemelere uyumu destekleyen bir husustur. Ürünlerin imalatından başlayarak bütün yaşam döngülerini ele alan EPD kapsamında ürünlerin CE işareti alması da söz konusu olmaktadır. LCA olarak da bilinen yaşam döngüsü analizleri kapsamında imalat da dahil olmak üzere her aşama titiz bir şekilde değerlendirilmektedir. Tüm üretim aşamalarının dikkate alındığı belge alım süreçlerinde aynı zamanda yeni politikaların geliştirilmesi de söz konusudur. Enerji ve kaynak verimliliği kapsamında eko-tasarım temelini de oluşturan bu çözümle daha çevreci yaklaşımların benimsenmesi söz konusu olacaktır.

Ayrıca, EPD Belgesi için yapılan masrafların %50'sini Ticaret Bakanlığı'ndan geri ödeme alabileceğinizi biliyor muydunuz? Siz de çevreye ve işinizin geleceğine yönelik adımlarınızı daha avantajlı hale getirin. Bu destekle, çevre dostu iş stratejilerinizi hayata geçirirken maliyetlerinizi de azaltabilirsiniz.

EPD'nin Faydaları Nelerdir?

EPD, sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerine geçişte kritik bir role sahiptir. Bu belgeler sayesinde, ürünlerin çevresel performansı hakkında detaylı bilgi edinilebilir, böylece daha çevre dostu seçimler yapılabilir. Ayrıca, EPD'ler, şirketlerin çevresel sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerini somut bir şekilde göstermelerine olanak tanır ve rekabet avantajı sağlar.

1. Şeffaflık ve Güvenilirlik

 • Detaylı Çevresel Bilgi Sağlar: EPD'ler, bir ürünün yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan çevresel etkileri hakkında detaylı bilgiler sunar. Bu, tüketicilere ve şirketlere, ürünlerin çevresel ayak izi hakkında şeffaf ve doğrulanmış bilgiler sağlar.
 • Güvenilirlik: EPD'ler, bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanır, bu da sunulan bilgilerin güvenilirliğini artırır.

2. Karar Verme Süreçlerinde Rehberlik

 • Bilinçli Seçimler: Tüketiciler, EPD'ler sayesinde çevresel etkileri düşük olan ürünleri tercih edebilirler. Bu, daha sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının benimsenmesine yardımcı olur.
 • Stratejik Kararlar: Şirketler, EPD bilgilerini kullanarak, ürün geliştirme ve iyileştirme süreçlerinde çevresel etkileri azaltmaya yönelik stratejik kararlar alabilirler.

3. Pazar ve Rekabet Avantajı

 • Yeşil Pazarlama: EPD sahibi ürünler, çevre bilincine sahip tüketiciler arasında tercih edilme eğilimindedir. Bu, şirketlere pazarda rekabet avantajı sağlar.
 • Sürdürülebilir Tedarik Zinciri: EPD'ler, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi için gerekli bilgileri sağlar, bu da şirketlerin çevresel etkileri azaltma konusunda iş birliği yapmalarını teşvik eder.

4. Regülasyonlara ve Standartlara Uyum

 • Yasal Uyumluluk: Birçok ülke ve bölge, çevresel etiketleme ve ürün beyanları konusunda giderek daha katı düzenlemeler getirmektedir. EPD'ler, bu tür düzenlemelere uyumu kolaylaştırır.
 • Uluslararası Standartlar: EPD'ler, uluslararası kabul görmüş standartlara (ISO 14025 gibi) uygun olarak hazırlanır. Bu, ürünlerin global pazarda kabul edilebilirliğini artırır.

5. Sürdürülebilirlik Hedeflerine Katkı

 • Çevresel Sorumluluk: EPD'ler, şirketlerin çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olur. Bu, genel olarak sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada önemli bir adımdır.
 • Karbonsuzlaştırma Çabaları: Ürünlerin karbon ayak izi hakkında bilgi sağlayarak, şirketlerin ve tüketicilerin karbonsuzlaştırma çabalarını destekler.

EPD'ler, çevresel şeffaflık ve sürdürülebilirlik konularında giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu belgeler, tüketicilere ve şirketlere, çevresel etkileri azaltma yönünde bilinçli kararlar almak için gerekli bilgileri sağlar. Aynı zamanda, sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılan adımlarda kritik bir rol oynarlar.

EPD ile İlgili Parametreler

EPD bağlamında ürünlerin yaşam döngüleri süresince şeffaf ve karşılaştırılması mümkün bilgilerin değerlendirildiğinden bahsetmek gerekir. Bu kapsamda bağımsız olarak doğrulanan ve tescil edilen bir belge olan EPD sayesinde ekonomik faaliyetlerin çevresel olarak etkilerini en titiz haliyle değerlendirmek mümkün olmaktadır. Ekolojik ayak izinin değerlendirilmesi ve emisyon ölçümlerinin yapılmasıyla çevreye olan etkinin en doğru şekilde değerlendirilmesi de söz konusudur.

EPD kapsamında çevre performansı ISO 14040 çerçevesinde belirlenen parametreler dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda çeşitli kategorilerin ele alınmasıyla nicel değerlendirmelerin gerçekleşmesi de olasıdır. Aşağıda sıralanan unsurlar bu değerlendirme sürecinin en önemli parçaları olarak dikkat çekmektedir.

 • Atık Oluşumu
 • Enerji Kullanımı ve Enerji Verimliliği
 • Hammadde Elde Etme
 • Hava, Su ve Toprak Emisyonu
 • Malzeme ve Kimyasal Madde İçerikleri

Yukarıdaki parametreler ışığında ürünlere dair sınıflandırmalar yapılarak bir süreç çerçevesinde değerlendirmelerin gerçekleşmesi de mümkün olmaktadır. Bu kapsamda önemli olan aşamaların titizlikle ve eksiksiz bir şekilde tamamlanıyor oluşudur. EPD kapsamında süreç aşağıdaki şekilde devam etmektedir.

 • Malzeme ve Yaşam Döngüsü Tanımlama
 • Malzeme Sınıflandırma
 • Hazırlık Sürecinde Kullanılan Malzeme ve Ürünler
 • İmalat Süreçleri
 • İşleme Süreci
 • Kullanım Aşamalarına Dair Bilgiler
 • Yeniden Kullanım Seçenekleri
 • Yaşam Döngüsü Analizi
 • Sistem Sınır Koşulları ve Verilerle Alakalı Dokümanlar
 • Onaylar ve Testler

Tüm bu süreç EPD kapsamında aşama aşama ilerlemektedir. Burada hedef tam anlamıyla çevresel etkileri ele almak ve olumsuzlukları ortadan kaldıracak bir bakış açısıyla hareket etmek olmaktadır. Profesyonel bir yaklaşıma da işaret eden EPD ile alakalı destek alarak sürece dair çözümlerden faydalanabilirsiniz.

EPD Belgesi Hangi Bilgileri İçerir?

EPD oluşturma süreçlerinin en önemli aşamalarından bir tanesi de hiç şüphesiz yaşam döngüsü analizi olarak kabul edilmektedir. Yaşam döngüsü analizi ise ömür boyu çevresel etkilerin değerlendirilmesi kapsamında tercih edilen bir alternatiftir. Etkileri ölçmede kullanılan bir araç olarak kabul gören LCA hammadde, üretim, dağıtım ve kullanımı kapsayan bütün adımların dahil edildiği ve bilimsel hesaplamaların yapılmasını sağlar. ISO 14040 kapsamında düzenlemelere olanak sağlayarak daha makul çözümleri de gündeme getirmektedir.

Yaşam döngüsü hesaplamaları ve analizleri gerçekleştirilirken her sektörün kendi özelinde veri toplama ve değerlendirme süreçleri söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle de sektörel anlamda değerlendirmeler yapmak ve buna uygun bir şekilde hareket etmek her şeyden önemli olacaktır.

Yaşam döngüsü analizi yapıldıktan sonra ortaya konan EPD Belgesi hem daha kapsamlı hem de daha tatmin edici çözümler sunar. Bu bağlamda belgede mevcut bilgilerin şunlar olduğunu belirtmek gerekmektedir.

 • Doğrulama
 • İstisnai Koşullar
 • Kullanılan Ana Malzemeler
 • Kullanım Bilgileri
 • Kullanım Sonrası Süreçler
 • Üretim Süreçleri
 • Ürün İşleme Süreçleri
 • Ürün Tanımları

EPD Belgesi Neden Alınmalı?

EPD, Avrupa coğrafyasında ürünlerin daha verimli ve çevreci bir bakış açısıyla kullanılabilmesi açısından önemli kabul edilen bir detaydır. Özellikle de EPD kapsamında destekleyici düzenlemelerin ortaya çıkışıyla birlikte EPD daha da önem kazanmaktadır. Her sektörün kendine has yapısı ve özellikleri değerlendirildiğinde EPD git gide değeri artan bir konu olarak işletmeler açısından tercih edilmektedir.

Avrupa Birliği yönetmeliklerine uyum ve Pazar içerisinde rekabet gücünü arttıracak yaklaşımlar dikkate alındığında EPD, çevre performansını arttırma noktasında önemli bir role sahiptir. Bu beyan ile alakalı uyum elde etmek ve süreci daha makul bir çerçevede yürütmek adına siz de profesyonel destek alarak daha başarılı bir sonuca ulaşabilirsiniz.

EPD (Çevresel Ürün Beyanı) Nasıl Hazırlanır?

Çevresel Ürün Beyanı (EPD), bir ürünün çevresel performansını belgeleyen bir rapordur. EPD hazırlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Ürününüzün özelliklerini belirleyin: Ürününüzün özelliklerini, malzeme bileşenlerini, üretim sürecini, enerji tüketimini, atık yönetimini ve diğer çevresel etkilerini belirleyin.
 2. EPD kategorisi seçin: EPD kategorisi, ürününüzün hangi çevresel performans kriterlerine göre değerlendirileceğini belirler. Örneğin, bina malzemeleri için EPD kategorisi, enerji tüketimi, sera gazı emisyonları ve su kullanımı gibi faktörlere dayanır.
 3. EPD standardını seçin: EPD standardı, EPD 'nin nasıl hazırlanacağını ve sunulacağını belirler. ISO 14025 veya EN 15804 gibi standartlar, EPD hazırlamak için kullanılabilir.
 4. Verileri toplayın: Ürününüzün çevresel performansını belirlemek için gerekli verileri toplayın. Bu veriler, üretim süreci, malzeme bileşenleri, enerji tüketimi, atık yönetimi ve diğer çevresel etkileri içerebilir.
 5. Verileri analiz edin: Toplanan verileri analiz edin ve ürününüzün çevresel performansını belirleyin. Bu analiz, ürününüzün çevresel etkilerini ölçmek için kullanılan birçok farklı yöntem ve araç kullanabilir.
 6. EPD raporunu hazırlayın: EPD raporunu hazırlayın ve verileri, analizleri ve sonuçları açıklayın. EPD raporu, ürününüzün çevresel performansını belgeleyen bir belge olarak hizmet eder.
 7. EPD raporunu doğrulayın: EPD raporunuzu doğrulamak için bir üçüncü taraf doğrulama kuruluşuna başvurun. Bu kuruluş, EPD'nin doğru ve güvenilir olduğunu onaylar.

EPD (Çevresel Ürün Beyanı) Örneği

EPD hazırlamak oldukça karmaşık bir süreçtir ve uzmanlık gerektirir. Bu nedenle, EPD hazırlamak için bir danışmanlık firmasından yardım almanız önerilir.

Örnek bir EPD raporu aşağıdaki gibidir:

ISO 14025 EPD Raporu - Örnek Ürün
EPD Kategorisi: Bina Malzemeleri
EPD Standardı: ISO 14025

 1. Veri Toplama: Ürünün özellikleri, malzeme bileşenleri, üretim süreci, enerji tüketimi, atık yönetimi ve diğer çevresel etkileri belirlendi.
 2. Veri Analizi: Ürünün çevresel performansı, enerji tüketimi, sera gazı emisyonları ve su kullanımı gibi faktörlere dayanarak analiz edildi.
 3. EPD Raporu: Ürünün çevresel performansı, ISO 14025 standardına göre hazırlanan bir EPD raporu ile belgelendi.
 4. EPD Doğrulama: EPD raporu, bir üçüncü taraf doğrulama kuruluşu tarafından doğrulandı.
 5. Sonuç: Örnek Ürün, çevresel performansı yüksek bir üründür ve ISO 14025 standardına göre hazırlanan bir EPD raporu ile belgelendi.

İklim Beyanı Nedir?

İklim beyanı, son yıllarda gündeme gelen önemli belgeler arasında yer almaktadır. Çevresel ürün beyanı belgesi çeşitlerinden  bir örnek olan  bir sayfa bilgi içeren iklim beyanları, işletmenin ürettiği ürünlere ait küresel ısınma potansiyeli (GWP) miktarını karbondioksit eşdeğeri (CO2 eq.) cinsinden hesaplayarak elde edilen ve ürünün iklim etkisini karbon dioksit katsayısı olarak hesaplayan çevresel ürün beyanıdır.

İklim beyanı yapılacak ürün karbon ayak izi hesaplaması için ISO 14067’ye uyarlanmıştır. İklim beyanı hazırlamak için gerekli olan belgeler EPD belgesi için yapılan çalışmaların içeriğinden alınmaktadır. İklim beyanı yayınlamak için hatasız bir çevresel ürün beyanı çalışması olması gerekir.
 

 

Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram