Telefon
Menü

EFRAG Nedir?

Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu (EFRAG), Avrupa Birliği (AB) içinde finansal raporlama ve sürdürülebilirlik standartlarının geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan bir kuruluştur. Özellikle, Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS) konusunda EFRAG'ın katkıları, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili etkileri, fırsatları ve riskleri nasıl raporladıklarını köklü bir şekilde değiştirmeyi amaçlamaktadır.
 

EFRAG'ın Rolü ve Önemi

EFRAG, AB Komisyonu'nun teknik danışmanı olarak, güvenilir, şeffaf, denetlenebilir ve karşılaştırılabilir verilere erişimi sağlamak amacıyla CSRD kapsamındaki şirketler için sürdürülebilirlik bilgilerini standart ve ortak bir temelde raporlamak üzere yeni Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'nı hazırlamıştır. EFRAG'ın bu rolü, AB içinde sürdürülebilirlik uygulamaları, planları ve performanslarıyla ilgili stratejileri ve iş modellerine ilişkin raporlama bakımından, küresel anlamda yeknesak bir standartlar bütünü oluşturulmasını hedeflemektedir.

Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS) Nedir?

31 Temmuz 2023 tarihinde, Avrupa Komisyonu tarafından benimsenen ESRS, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili etkileri, fırsatları ve riskleri raporlaması için kural ve gereklilikleri belirlemektedir. Bu yeni kurallar, iklimle ve sürdürülebilirlikle ilgili açıklama sağlaması gereken şirket sayısını şu anda yaklaşık 12.000'den 50.000'in üzerine çıkarmakta olup, şirketlerin çevre, insan hakları ve sosyal standartlar üzerindeki etkileri ve sürdürülebilirlikle ilgili risk hakkında açıklamaları daha ayrıntılı raporlama standartlarını gerektirmektedir.

ESRS'nin Amacı

ESRS'nin temel amacı, Avrupa'da sürdürülebilirlik raporlamasını standartlaştırarak şirketlerin çevresel ve sosyal etkileri, riskleri ve fırsatları hakkında daha detaylı ve anlamlı bilgiler sunmalarını sağlamaktır. Bu sayede, yatırımcılar ve diğer paydaşlar, şirketlerin sürdürülebilirlik performansları hakkında daha iyi bilgilendirilir ve bu bilgiler ışığında daha bilinçli kararlar alabilirler.

ESRS'nin Kapsamı

ESRS, Avrupa'daki tüm büyük şirketleri ve belirli büyüklükteki şirketleri kapsar. Bu standartlar, şirketlerin çevresel sorunlar, sosyal sorumluluk ve iyi yönetişim uygulamaları hakkında kapsamlı bilgi vermelerini gerektirir. Standartlar, şirketlerin iklim değişikliği, su kullanımı, biyoçeşitlilik ve insan hakları gibi konularda etkilerini ve bu konularda aldıkları önlemleri detaylı bir şekilde açıklamalarını talep eder.

ESRS'nin Özellikleri

 • Çifte Önemlilik: ESRS, şirketlerin hem finansal performanslarını hem de çevresel ve sosyal etkilerini dikkate almasını gerektiren "çifte önemlilik" ilkesini benimser. Bu, şirketlerin sadece finansal sonuçlarını değil, aynı zamanda sürdürülebilirlikle ilgili etkilerini ve risklerini de raporlamaları gerektiği anlamına gelir.
 • Detaylı Raporlama: ESRS, şirketlerden çevresel ve sosyal etkileri, riskleri ve fırsatları hakkında detaylı bilgiler sunmalarını ister. Bu, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili faaliyetlerinin geniş bir yelpazesini kapsar ve şeffaflığı artırır.
 • Karşılaştırılabilirlik: Standartlar, Avrupa genelinde sürdürülebilirlik raporlamasını standartlaştırarak şirketler arası karşılaştırılabilirliği artırmayı amaçlar. Bu, yatırımcıların ve diğer paydaşların, farklı şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını daha kolay karşılaştırmasına olanak tanır.

ESRS'nin Uygulanması

ESRS, 2024 mali yılından itibaren uygulanmaya başlayacak ve ilgili şirketlerin 2025'te ilk raporlarını sunmaları gerekecektir. Bu standartlar, Avrupa'da sürdürülebilirlik raporlamasını daha tutarlı, şeffaf ve kapsamlı hale getirerek, sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılan adımlarda önemli bir rol oynayacaktır.

CSRD ve ESRS'nin Uygulanması

2024'ün başından itibaren uygulamaya başlanacak olan CSRD, mevcut AB sürdürülebilirlik raporlama çerçevesi olan 2014 Finansal Olmayan Raporlama Direktifi'ne (NFRD) yönelik büyük bir güncelleme olması hedeflenmektedir. EFRAG, bu kapsamda, şirketlerin çifte önemlilik değerlendirmesini nasıl gerçekleştirebilecekleri konusunda ek rehberlik geliştirmektedir. Çifte önemlilik, şirketlerin hem finansal etkileri hem de iklim değişikliği üzerindeki etkileri açısından önemlilik değerlendirmeleri yapmalarını gerektirir.

EFRAG'ın Gelecekteki Rolü

EFRAG'ın sürdürülebilirlik raporlaması alanındaki çalışmaları, Avrupa'da ve uluslararası alanda sürdürülebilirlik standartlarının geliştirilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. EFRAG, sürdürülebilirlikle ilgili raporlama gerekliliklerinin sürekli olarak geliştirilmesi ve güncellenmesi sürecinde merkezi bir rol oynamaya devam edecektir. Ayrıca, EFRAG'ın çalışmaları, Avrupa şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını küresel ölçekte nasıl raporladıklarını şekillendirecek ve Avrupa'nın yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak önemli politikaların oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.

EFRAG ve ESRS'nin geliştirilmesi, Avrupa'da sürdürülebilirlik raporlamasının geleceği için önemli bir adımdır. Bu çalışmalar, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili etkilerini daha şeffaf bir şekilde raporlamalarını sağlayarak, yatırımcıların ve diğer paydaşların daha bilinçli kararlar almasına olanak tanır. EFRAG'ın gelecekteki çalışmaları, Avrupa'nın sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini pekiştirecek ve küresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynayacaktır.

Kaynak: https://www.narterlaw.com/ab-esrs-raporlama-standartlari/

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
 • Karbon Tarımı Nedir
  Karbon Tarımı, tarım arazilerinde toprağı zengileştirme uygulamaları yapılarak karbon yakalama ve depolama kabiliyetinin arttırılmasına denir.
  18 Aralık 2023
 • Çevre İzni/Lisansı Nasıl Alınır?
  Çevre İzni/Lisansı; imisyon ve emisyon ölçümleri ve atık yönetimi sistemine hazırlandıktan sonra Çevre İl Müdürlüklerine başvurularak alınır.
  5 Kasım 2023
 • Karbon Vergisi Nedir?
  Karbon vergisi, ihracat yapan ülkeleri çevresel etkileri azaltma konusunda önlemler almaya itiyor. Bu adımlar, global mücadeleyi güçlendiriyor.
  12 Ekim 2023
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram