Telefon
Menü

Döngüsel Ekonomi Nedir?

Döngüsel ekonomi,  atıkları kaynak olarak kullanan ve değerlerin daha çok döngüde kaldığı ekonomi modelidir. Kullanım ömrü dolan ürünlerin yeniden kullanılması, tamir edilmesi, başka kişilerin kullanımına açılması, parçlarının farklı ürünlerde kullanılması, geri dönüşümü, enerjiye çevrilmesi adımlarını tanımlayan terime denir.

Döngüsel ekonomi, günümüzde dünya nüfusunun hızla artması ve doğal kaynakların sınırlı olması gibi faktörlerin etkisiyle gündeme gelmiştir. Geleneksel lineer ekonomi modeli, kaynakların kullanılması, üretim, tüketim ve atık oluşturma sürecini içermektedir. Ancak bu model, doğal kaynakları hızla tüketerek çevresel sorunlara yol açar ve uzun vadede sürdürülemez hale gelir.

Ayrıca döngüsel ekonomi modeli kaynakların kullanımını optimize ederek atıkların yeniden kullanımını teşvik etmektedir. Bu modelde, ürünlerin ve malzemelerin mümkün olan en uzun süre ekonomi içinde kalması ve atıkların kaynak olarak geri dönüştürülmesi hedeflenir. Bu şekilde, doğal kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılması sağlanırken çevresel etki de azaltılmış olacaktır. Bu nedenle, döngüsel ekonomi modeline geçiş, çevresel sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği açısından önemlidir. Bu model, "al-yap-kullan-at" yaklaşımının aksine, atıkların yeniden kullanılmasını ve kaynakların daha etkin bir şekilde yönetilmesini vurgular. Bu da hem ekonomik hem de çevresel açıdan çok büyük faydalar sağlamaktadır.

Şimdi gelin döngüsel ekonominin ne olduğunu detaylı bir şekilde inceleyelim.

Döngüsel Yaklaşım Nedir?

Döngüsel yaklaşım, kaynakları mümkün olan en etkin şekilde kullanarak atıkları minimuma indirgeyen ve ürünlerin ömrünü uzatmayı hedefleyen bir stratejidir. CASEM olarak amacımız, şirketlerin döngüsel ekonomi ilkelerini belirleyerek hem çevresel sürdürülebilirliğini artırmalarına hem de iş süreçlerini daha verimli hale getirmelerine destek olmaktır. Bu model geleneksel üretim ve tüketim modellerine alternatif olarak geliştirilmiş bir ekonomi modeli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kaynak kullanımının daha verimli, çevre dostu ve sürdürülebilir olduğu bu ekonomi modelinde çevre ön plandadır. Bu yaklaşım sayesinde doğal kaynakların tüketimi ve atıkların üretimini en aza indirmek gibi amaçlar söz konusudur. Bu model ile ürünün hayat döngüsü boyunca kullanım süresini uzatmak, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü teşvik etmek en temel hedefler arasındadır.

Döngüsel ekonominin temel ilkeleri ve bileşenleri bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Döngüsel Ekonominin Temel İlkeleri 

 • Kaynak Verimliliği: Doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını hedefler. Ürünlerin ve malzemelerin üretimi, kullanımı ve geri dönüşümü sırasında kaynak israfının azaltılmasını teşvik eder.
 • Ürün Tasarımı: Ürün tasarımı, döngüsel ekonominin merkezinde yer alır. Ürünler, kullanım süreleri boyunca onarılabilmeli, kolayca yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir olmalıdır.
 • Onarım ve Bakım: Ürünlerin onarılmasını ve bakımını teşvik eder. Bu, ürünlerin kullanım sürelerini uzatır ve atıkları azaltır.
 • Yeniden Kullanım: Ürünlerin yeniden kullanılması, atıkların ve kaynak israfının azaltılmasına yardımcı olur. Bu, ikinci el pazarlarının ve paylaşım ekonomisinin büyümesini destekler.
 • Geri Dönüşüm: Geri dönüşüm, atıkların birincil hammaddeye dönüştürülmesini sağlar. Malzemelerin geri dönüşümünü teşvik eder ve bu süreçleri kolaylaştırır.
 • Sürdürülebilir Üretim: Üretim süreçlerinde enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik ön plandadır. Atık üretiminin azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı önceliklidir.
 • Paylaşım Ekonomisi: Ürünlerin sahipliği yerine erişimi teşvik eder. Bu, paylaşım ekonomisinin gelişmesini ve ürünlerin daha fazla kullanılmasını sağlar.
 • Yasal ve Düzenleyici Çerçeve: Döngüsel ekonomiyi teşvik etmek için düzenleyici önlemler ve politikalar önemlidir. Bu, atık yönetimi, geri dönüşüm teşvikleri ve ürün tasarımı standartları gibi alanları içerir.

Döngüsel ekonomiye geçiş öncesinde sektörel etki analizleri yapıldığında karşılaşılacak zorluklar belirlenmiştir. Bu zorluklar mevzuattaki eksiklikler, yetersiz finansman ve teşvikler, yetersiz kamu bilinci ve farkındalığı, iş birliği eksikleri, doğrusal ekonomi yaklaşımının paydaşlar arasında hala yaygın olarak benimsenmemesi olarak sıralanmıştır.

Döngüsel Ekonomi İlkeleri

Döngüsel Ekonomi Nasıl İşler?

Kaynakların çok daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için bir işleyiş şekline sahiptir. Bu işleyiş biçiminden aşağıdaki gibi bahsetmek mümkündür.

Tasarım ve Üretim Aşaması

Bu yaklaşımın temelinde ürünlerin tasarımı bulunmaktadır. Bu noktada ürünlerin geri dönüştürülebilir malzemelerden elde edilmesi gerekmektedir. Bu sayede ürünlerin çok daha uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanması planlanmaktadır. Onarılabilirlik, bakılabilirlik gibi çeşitli özelliklerinde göz önünde bulundurulması ile gerekmektedir. Bu aşama esnasında ürünlerin yaşamsal döngüleri boyunca atık miktarı, kaynak tüketimi miktarının da minimalize edilmeye çalışılmaıs son derece önemlidir.

Kullanım Süresinin Uzatılması ve Parça Ekonomisi

Bu aşamada ürünlerin kullanım sürelerinin mümkün olduğunca uzun tutulması gerekmektedir. Bu noktada ürünlerin dayanıklı olmaları gerekmektedir. Ayrıca bakım ve onarımlarının kolay olması, gerekli durumlarda yedek parça temininin olabilmesi son derece önemlidir.  Döngüsel ekonomi, ürünlerin sahipliği yerine erişimi teşvik eder. Bu, paylaşım ekonomisinin büyümesini teşvik eder. Örneğin, araç paylaşımı veya paylaşımlı ofis alanları gibi hizmetler, birçok kişinin aynı kaynağı kullanmasını sağlar.

Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım

Ürünlerin ömrü sona erdiğinde, malzemelerin geri dönüşümü ve geri kazanımı önceliklidir. Bu, ürünlerin parçalara ayrılması ve malzemelerin yeniden üretime kazandırılması anlamına gelir. Geri dönüşüm, özellikle metal, cam, plastik ve kağıt gibi malzemeler için yaygın olarak uygulanır. Bunların yanı sıra ikincil pazarla kullanılan ürünlerin satışı ve alımının teşvik edildiği önemli yerlerdir. İkinci el ürünlerin yaygın bir şekilde kullanılmasıyla yeni ürün üretiminin azaltılması sağlanmaktadır.

Yasal Düzenleyici Çerçeve ve Eğitim

Döngüsel ekonominin teşvik edilmesi için hükümetlerin düzenleyici önlem ve politikalar uygulaması gerekmektedir. Bu doğrultuda atık yönetimi, geri dönüşüm teşvikleri ve ürünlerin tasarım standartları gibi çeşitli alanlar ulunmaktadır. Kullanıcıları, işletmeleri ve diğer paydaşları bu modelin ilkeleri hakkında eğitmek ve bilinçlendirmek önemlidir. Bilinçli tüketici ve üreticiler, bu modeli daha etkili bir şekilde benimsemeye yardımcı olur.

Döngüsel Ekonominin Avantajları Nelerdir?

Döngüsel ekonominin çeşitli avantajları bulunmaktadır. Söz konusu avantajlar çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomi için son derece önemlidir. Bu avantajlardan aşağıdaki gibi bahsedebiliriz:

 • Doğal kaynak tasarrufu sağlamaktadır. Çünkü döngüsel ekonomi doğal kaynakların çok daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda doğal kaynakların tükenmesi yavaşlar. Gelecek nesiller için de kaynaklar korunmaktadır.
 • Atıkların azaltılmasını sağlamaktadır. Döngüsel ekonomi, atık miktarını minimize etmektedir. Bu, atık depolama sorunlarını ve çevresel kirliliği azaltma etkisi de bulunmaktadır.
 • Döngüsel ekonomi ürünlerin tasarlanmasında inovasyonu teşvik etmektedir. Ürünlerin geri dönüştürülebilir, onarılabilir olması, işletmelerin çok daha yaratıcı ve çevre dostu ürünler geliştirmesini sağlamaktadır.
 • Malzeme ve enerji tasarrufu sağlar. Ürünlerin kullanım ömürlerinin uzatılması ve yeniden kullanılması, maliyetleri azaltır.
 • Yeşil teknolojilerin geliştirilmesini teşvik etmektedir. Bu sayede çevre dostu çözümlerin yaygınlaşmasını da hızlandıran bir çözüm sunmaktadır.
 • Çevresel etkilerin minimize edilmesini teşvik eder. Bu, doğal yaşamı korumakta ve gezegenimizi daha sürdürülebilir bir şekilde yönetmeye yardımcı olmaktadır.

Döngüsel Ekonomide Öncelikli Sektörler Nelerdir?

Döngüsel ekonomide öncelikli olarak 7 sektör belirlenmişitir. Bu modele geçişte ilk olarak uyglama kapsamına alınacak olan sektörler aşağıdaki gibidir:

 • Plastik
 • Tekstil
 • Elektronik ve Bit
 • Gıda ve Biyokütle
 • Piller ve Araçlar
 • İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile Binalar
 • Ambalaj ve Amablaj Atıkları

Döngüsellik Oranı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Döngüsellik oranı, sürdürülebilir kaynak yönetiminde önemli bir ölçüttür ve ekonomi içinde geri dönüştürülen, yeniden kullanılan veya tutulan malzemelerin yüzdesini ölçer.

Yüksek bir döngüsellik oranı, verimli kaynak kullanımını işaret eder ve çevresel koruma ile ekonomik sürdürülebilirlik için katkı sağlar. Döngüsellik oranını anlamak ve iyileştirmek, çevre dostu uygulamalar ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleyen işletmeler ve politika yapıcılar için hayati öneme sahiptir. Döngüsellik oranı, genel malzeme kullanımında geri dönüştürülen ve ekonomiye geri beslenen malzemenin payını ölçer - böylece birincil hammaddelerin çıkarılmasını azaltır.

Gösterge malzeme, fosil yakıt ve enerji ürünleri akışlarını içerir, ancak su akışlarını içermez.Döngüsellik oranı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:
 

Döngüsellik Oranı = (Geri Dönüştürülen + Yeniden Kullanılan + Ekonomi İçinde Tutulan Malzemeler) / Toplam Malzeme Girişi

 

 • Geri Dönüştürülen, yeni ürünlerin üretiminde ham madde olarak kullanılmak üzere toplanan, işlenen ve kullanılan malzemeleri ifade eder.
 • Yeniden Kullanılan, önemli bir işleme veya değişiklik olmadan birden fazla kez kullanılan malzemeleri ifade eder.
 • Ekonomi İçinde Tutulan Malzemeler, ekonomi içinde kullanımda tutulan malzemeleri ifade eder, muhtemelen onarım, yeniden değerlendirme veya tekrar imalat yoluyla.
 • Toplam Malzeme Girişi, ekonomiye giren toplam malzeme miktarını, ham madde ve ithal edilen malları içerir.
   

 

Döngüsellik Oranı Malzeme Akışı

Türkiye Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı (DEEP Projesi) kapsamında, Eurostat döngüsellik analiz metodoloji doğrultusunda Türkiye için döngüsellik hesaplarının yapılmasına yönelik ilk çalışmalar sonuçlanmıştır. Metodoloki Malzeme Akış Muhasebesi (MAM) yöntemiyle Türkiye Döngüsellik Oranı hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda Türkiye Taslak Ulusal Döngüsellik oranı %4,5 olarak belirlenmiştir.Ülkelere göre döngüsel ekonomi döngüsellik oranı değişkenlik göstermektedir. Avrupa Birliği döngüsellik oranı ortalaması 2022 yılına göre % 11,5 olarak hesaplanmıştır. Dünya Döngüsellik oranı ortalaması ise 2023 yılında %7,2 olarak hesaplanmıştır. Bu oran 2019 yılında % 9,1 iken, 2020 yılında ise % 8,6 olmuştur. Verilerden görüldüğü üzere Dünya Döngüsellik Oranı her yıl azalmaktadır.

 Döngüsellik oranı hesaplamalarında, Malzeme Akış Muhasebesi Sankey Diyagramı ile gösterilmektedir.

Avrupa Birliği Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve Paketleri

Avrupa Birliği Döngüsel Ekonomi kavramını ilk olarak 2015 yılında 54 eylem planı ile gündemine almıştır. Döngüsel ekonomi modeli üzerinde çalışmalarına devam eden Avrupa Birliği, 2015 yılında yayınlamış olduğu 54 adet Döngüsel Ekonomi Eylem Planına (DEEP) 2022 yılında 35 adet  yeni eylem maddesi ilave etmiştir. 2022 yılının mart ayına gelindiğinde Avrupa Birliği yetkili otoriteleri "Sürdürülebilir Ürün İnsiyatifi" ni yayınlanmıştır. Sürdürülebilir ürün insiyatifindeki amaç sürdürülebilriliğin Avrupa Birliği genelinde norm haline gelmesine katkı sağlamaktır. İnsiyatifin içeriğinde AB marketinde yer alan tüm ürünlerin hammadde kullanımı öncesi tasarımından ürünün son tüketimine ve atık oluncaya kadarki evrelerin çevre dostu, enerji verimli ve döngüsel olmasına vurgu yapılmış ve AB üye ülkeleri arasında ortak kurallar belirlenmiştir.

Avrupa Komisyonu bu amaçla Sürdürülebilir Ürünler İçin Eko Tasarım Direktifini taslağını oluşturmuş, direktif kapsamında yer alan ürünlere genişletme yapılarak gıda , yem ve medikal ürünler dışında tüm ürünlere uygulanması için kuralları belirlemişitir. Sürdürülebilir Ürünler İçin Eko Tasarım Direktifi ile detaylı bilgi ulaşabilirsiniz. Avrupa Birliği döngüsel eylem planı çalışmalarına yine Mart 2022 tarihinde Döngüsel Tekstil Eylem Planı, Yapı Malzemeleri Tüzük Taslağı ve Yeşil Geçişte Tüketicinin güçlendirilmesi mevzuatlarını yayınlanmıştır. Döngüsel Ekonomi Modeli için çalışmalarına devam eden Avrupa Parlamentosu Kasım 2022 tarihinde Avrupa Birliği Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Revizyonunu, Mart 2023 te ise Ürünlerin Tamirine İlişkin Ortak Kurallar Direktif Taslağı ve Yeşil Beyanlar Direktif Taslağını, Temmuz 2023 tarihinde Avrupa Birliği Atık Sevkiyatı Tüzüğü yayınlamıştır.

Türkiye Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı (TR UDEEP)

Avrupa Parlamentosunun döngüsel ekonomi ile ilgili ard arda yayınladığı direktif ve tüzüklerin ardından Birlik Üyesi ülkeler, ülkeler bazında Ulusal Döngüsel Ekonomi Planları'nı yayınlamaya başlamışlardır. Ülkemizde de Türkiye Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı (DEEP) hazırlık çalışmaları devam etmektedir.Türkiye ilk olarak 2021 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan  "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" nda yer alan Sanayide Yeşil Dönüşümün Sağlanması ve Döngüsel Ekonominin Geliştirilmesi eylemi maddesinde yer almıştır.  Bu eylem planı çalışmaları 2022 yılın Şubat ayında başlamış olup,  2024 yılının ikinci çeyreğinde son halinin yayınlanacağı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı uzmanları tarafından bildirilmiştir. Ulusal Döngüsel Ekonomi eylem planında, mevzuat, altyapı, teknoloji ve inovasyon, kurumsal yapı ve iş birliği, finansman ve ekonomik araçlar başlıklarında eylemler belirlenecektir.

Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Stratejik hedefleri;

 • Ülkemize özgü ulusal döngüsel ekonomi modeli gerçekleştirilmesi,
 • Daha dayanıklı, yeniden kullanılabilir, onarılabilir ve güncellenebilir ürünlerin tasarımının, üretiminin ve kullanımının teşvik edilmesi,
 • Oluşan atık miktarının göngüsel ekonomi hiyerarşisisne göre kademeli olarak azaltılması şeklindedir.

Ulusal Döngüsel Ekonomi Projesinin Hedefleri

Proje, Türkiye'nin ekonomik yapısını dönüştürmeyi, kaynak verimliliğini artırmayı ve atık miktarını azaltmayı hedefler. Aynı zamanda, yenilikçi ve sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesini teşvik ederek yeşil istihdam yaratmayı amaçlar.

1. Kaynak Verimliliğinin Artırılması

 • Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim: Proje, üretim süreçlerinde ve tüketim alışkanlıklarında sürdürülebilirliği teşvik ederek kaynakların daha verimli kullanılmasını hedefler.
 • Atık Azaltma ve Yeniden Kullanım: Atık miktarının azaltılması ve mevcut kaynakların maksimum düzeyde yeniden kullanılması teşvik edilir.

2. Ekonomik Büyümenin Yeşil Dönüşümü

 • Yeşil İnovasyon ve Teknoloji: Döngüsel ekonomiye geçiş, yeşil teknolojilerin ve inovasyonun desteklenmesini gerektirir. Bu, hem ekonomik büyümeyi teşvik eder hem de çevresel ayak izini azaltır.
 • Sürdürülebilir İş Modelleri: Şirketlerin döngüsel ekonomi prensiplerine dayalı iş modelleri geliştirmeleri teşvik edilir, bu da uzun vadeli sürdürülebilirlik ve rekabet avantajı sağlar.

3. Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması

 • Doğal Kaynakların Korunması: Proje, doğal kaynakların korunmasına ve biyoçeşitliliğin sürdürülmesine katkıda bulunmayı amaçlar.
 • Karbon Ayak İzinin Azaltılması: Döngüsel ekonomi uygulamaları, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olur, bu da iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adımdır.

4. Toplumsal Farkındalığın Artırılması

 • Eğitim ve Bilinçlendirme: Proje kapsamında, döngüsel ekonomi konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve bu konuda eğitim programlarının geliştirilmesi hedeflenir.
 • Paydaş İşbirliği: Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini teşvik ederek, döngüsel ekonomiye geçişte ortak bir anlayış ve sinerji oluşturulması amaçlanır.

5. Uluslararası İşbirliğinin Güçlendirilmesi

 • Küresel Hedeflerle Uyum: Ulusal Döngüsel Ekonomi Projesi, küresel sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olarak tasarlanmıştır. Proje, uluslararası işbirliklerini ve en iyi uygulamaların paylaşımını teşvik eder.

Ulusal Döngüsel Ekonomi Projesi, ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarıyla sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yönelik kapsamlı bir yaklaşım sunar. Bu proje, kaynakların daha etkin kullanımını teşvik ederek, atık miktarını azaltmayı ve ekonomik büyümeyi çevresel sürdürülebilirlikle uyumlu hale getirmeyi hedefler. Bu hedefler, gelecek nesiller için daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya yaratma vizyonunu destekler.

Ulusal Döngüsel Ekonomi Projesinden Beklenen Faydalar

1. Çevresel Etkilerin Azaltılması

 • Atık Azaltma: Proje, atık miktarının azaltılmasına ve atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşümüne odaklanır, bu da çevresel kirliliğin ve atık yönetimi maliyetlerinin azalmasına katkı sağlar.
 • Kaynak Verimliliği: Daha verimli kaynak kullanımı, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur ve ekosistem üzerindeki baskıyı azaltır.

2. Ekonomik Büyümenin Desteklenmesi

 • Yenilik ve İş Fırsatları: Döngüsel ekonomi, yenilikçi iş modelleri ve teknolojilerin geliştirilmesini teşvik eder, bu da yeni iş fırsatları ve ekonomik büyüme yaratır.
 • Maliyet Tasarrufu: Kaynakların daha verimli kullanımı, üretim maliyetlerinde tasarruf sağlar ve şirketlerin rekabet gücünü artırır.

3. Toplumsal Refahın Artırılması

 • İstihdam Olanaklarının Artması: Döngüsel ekonomiye geçiş, geri dönüşüm, yeniden kullanım ve yenilikçi üretim süreçleri gibi alanlarda yeni istihdam olanakları yaratır.
 • Sağlıklı Yaşam Koşulları: Çevresel kirliliğin azalması ve doğal kaynakların korunması, toplumun genel sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirir.

4. Enerji Verimliliğinin Artırılması

 • Düşük Karbonlu Ekonomi: Enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi, karbon ayak izinin azaltılmasına ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçişe katkı sağlar.
 • Enerji Güvenliği: Yerel ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması, enerji ithalatına olan bağımlılığı azaltır ve enerji güvenliğini artırır.

5. Küresel Sürdürülebilirlik Hedeflerine Katkı

 • Uluslararası İşbirliği: Ulusal Döngüsel Ekonomi Projesi, küresel sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olarak tasarlanmıştır ve uluslararası işbirliklerini teşvik eder.
 • Küresel Çevresel Sorunlara Çözüm: Proje, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve çevresel kirlilik gibi küresel çevresel sorunların çözümüne katkıda bulunur.

Ulusal Döngüsel Ekonomi Projesi, çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yönelik kapsamlı bir yaklaşım sunar. Bu proje, kaynakların daha etkin kullanımını teşvik ederek, atık miktarını azaltmayı ve ekonomik büyümeyi çevresel sürdürülebilirlikle uyumlu hale getirmeyi hedefler. Beklenen faydalar, gelecek nesiller için daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya yaratma vizyonunu destekler.

Ulusal Döngüsel Ekonomi Projesinin Uygulanması

Proje, kamu ve özel sektör işbirliğiyle, yenilikçi teknolojilerin ve iş modellerinin desteklenmesi yoluyla uygulanır. Eğitim ve farkındalık programları, döngüsel ekonomi prensiplerinin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynar. Ulusal Döngüsel Ekonomi Projesi, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında kritik bir adımdır. Bu proje, ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarıyla geleceğe yatırım yapmanın bir yolu olarak görülmelidir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
 • Sera Etkisi Nedir
  Sera Etkisi, atmosferdeki sera gazlarının yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarını atmosferi terketmesini engelleyerek yeryüzünü ısıtmasına denir.
  12 Aralık 2023
 • Karbon ve Karbondioksit Nedir?
  Karbon, organik bileşiklerin temel elementidir. Karbondioksit, karbon ve oksijen atomlarından oluşan bir gazdır ve iklim değişikliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
  29 Aralık 2023
 • İhracatçılar Sınırda Karbon Vergisi Ödeyecek mi?
  CASEM GRUP, 01 Ekim 2023'te devreye girecek olan Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) hakkında güncellemeler sağlar.
  13 Ekim 2023
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram