Telefon
Menü

Çevre Lisans Danışmanlık

Çevre Lisans Belgesi Danışmanlık hizmeti, çevre izin lisans yönetmeliği eklerinde yer alan faaliyetlerden çevre lisansına tabi olan faaliyetleri gösteren işletmelere çevre lisansı alınması ve sürecin yönetilmesi amacıyla verilen hizmettir. Çevre Lisans Danışmanlık hizmetleri çerçevesinde işletmelerin hukuki normlara uygun bir şekilde hareket etmesi ve başarılı sonuçlar elde etmesi söz konusu olmaktadır. Danışmanlık Hizmetleri konusunda düzenlemeler getiren 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında uygunluk kontrolleri, denetim ve diğer bütün yaptırımlarla alakalı çözüm üretilmesi arzu edilmektedir. Bu kapsamda Çevre Danışmanlık Firması olarak hizmet veren çözüm ortakları nezaretinde sürdürülen hizmetler doğrultusunda hareket edilmektedir.

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamındaki EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan çevre görevlisi bulundurma, çevre yönetim birimi kurma veya lisanslı çevre danışmanlık firmalarından bu hizmetlerin alınmasıyla lisanslama süreçlerinin tamamlanması arzu edilmektedir. Çevre Lisans Danışmanlık hizmetleri kapsamında alınması arzu edilen lisansların bir Çevre Danışmanlık Firması tarafından yapılması elzemdir. Bu bağlamda hizmet almayan firmaların çeşitli para cezaları ile karşı karşıya kalması söz konusudur. Hem hukuki bağlamda riskleri ortadan kaldırmak hem de cezadan kurtulmak adına Çevre Lisans Danışmanlık hizmetleri ile ilgili profesyonel destek almak en önemlisidir.

Çevre Lisans Danışmanlık Nedir?

Çevre Lisans Danışmanlığı, firma ve kurumların çevre yönetimi ile alakalı olarak yasal düzenlemelere uymasını hedefleyen bir hizmettir. Söz konusu hizmet çevre ile alakalı risklerin minimum seviyeye indirilmesine ek olarak atık yönetimi, enerji ve kaynak israfının önlenmesi ve çevre dostu politikaların benimsenmesine yardımcı olur. Bir yandan yasal düzenlemelere uyum diğer yandan da daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre hedefiyle tercih edilen Çevre Lisans Danışmanlık hizmetleri pek çok anlamda yönetim sistemi kurulmasına da yardımcı olur.Çevre Lisans Danışmanlık süreçleri yukarıda ifade edildiği üzere pek çok anlamda avantajlar getirirken pek çok hizmeti de içine alır. Bu kapsamda aşağıdaki bütün hizmetler Çevre Lisans Danışmanlığı ile alakalı hizmet süreçlerinin bir parçası olarak kabul edilmektedir.

 • Atık Envanteri Oluşturma ve Minimizasyon Çalışmalarının Yapılması
 • Aylık Çevresel Uygunsuzluklar ile Alakalı Saha ve Tesis Ziyaretleri
 • BEKRA Bildirimleri Yapılması
 • Beyaz Yaka Çevre Mevzuatı ile İlgili Eğitimlerin Tamamlanması
 • ÇED, Deşarj, Gürültü, Emisyon İzni Kapsam Dışı Yazısı Alınması
 • Çevre İzni ve Lisans Belgesi Alınması
 • Çevresel Kaza Acil Müdahale Planı ve Tatbikatların Yapılması
 • Çevresel Risk Değerlendirmelerinin Tamamlanması
 • Endüstriyel Atık Yönetim Planı Hazırlanması
 • Geçici Faaliyet Belgesi Alınması
 • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Alınması
 • Kütle Denge Tablolarının Girilmesi
 • Mavi Yaka Çevre Mevzuatı ile İlgili Eğitimlerin Düzenlenmesi
 • Mevzuata Uyumluluk Tablosu Hazırlanması
 • Yıllık İç Tetkik ve Deneyimlerin Gerçekleştirilmesi

Çevre Lisansı Nasıl Alınır?

Çevre Lisans Danışmanlığı kapsamında hizmet alma süreçlerinin gerçekleşmesi firmalar açısından oldukça önemlidir. Ancak sürecin nasıl devam ettiği ve hangi yöntemlere başvurulduğu firmalar açısından önemli bir konu olarak dikkat çekmektedir. Çevre Lisansları 5 yıl süreyle geçerli olup bu lisanslara dair başvuruların tamamlanabilmesi açısından uzman bir danışmanlık firmasından destek almak çok değerlidir. Çevreye karşı bilincin arttırılması ve çevreyi kirletici etkinin azaltılması noktasında önemli olan Çevre Lisans Alma sürecinde işletmelere belge ve lisanslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın taşra birimlerince verilmektedir.

Çevre Yönetim Sistemi, lisanslama ile alakalı önemli bir aşama olarak kabul görmektedir. Bu çerçevede Çevre Yönetim Sistemi kurulumunda hangi adımların atılması gerektiği ve nasıl bir yol haritası izleneceğine dair dikkatli olmakta yarar var. Bu kapsamda aşama aşama hangi adımların atılması gerektiğine bir göz atmalı ve Çevre Danışmanlığı kapsamında hizmet alınması elzemdir. Proje başlangıcında iş planının hazırlanması ve onay alınması çerçevesinde süreç başlar. Burada amaç çevre ile alakalı ön adımların atılması ve gerçekleştirilecek uygulamalara dair başarılı işlerin ön hazırlığının yapılmasıdır. Dana sonra mevcut durum analizi yapılarak altyapı, kaynak vb. şartların değerlendirilmesi ile alakalı çalışmalar yürütülmektedir.

Durum analizi sonrasında yönetim ve organizasyonel yapı dikkate alınarak gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu aşamada amaç ilgili noktalara gereken atamaların yapılmasıdır. Çevre Yönetim Sistemi kapsamında bir sonraki aşamada politika belirleme ve politikalar doğrultusunda evrak süreçlerinin tamamlanması olarak kabul edilmektedir. Burada amaç ISO 14001 Standardına uyumdur. Belgelerin ayrıntılı bir şekilde hazırlanması sonrasında gerekli kontroller yapılarak onay alınmaktadır. Onayların hemen sonrasında kayıt oluşturma ve ÇYS risklerini değerlendirme aşaması gerçekleşmektedir. Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra ise eğitimler verilerek denetimler tamamlanmaktadır. Bu doğrultuda ÇYS hazırlığı eksiksiz bir şekilde tamamlanır.

Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram