Telefon
Menü

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2020

  • Ana Sayfa
  • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2020

MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş süreci 

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Atık Yağ Geri Kazanım konulu Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi’ne sahip mevcut tesisler, 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde yer alan deneme üretimlerine ilişkin süreç tamamlanıncaya kadar faaliyetlerine devam ederler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinin “8.Atık Yönetimi” başlıklı kısmına 8.6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

8.7 Atık Yağ Transfer Noktası”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-3B’sindeki tablonun LİSANS KONULARI Geri Kazanım kısmında yer alan “Atık Yağ” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı tabloda yer alan “Ambalaj Atığı” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve aynı tabloda yer alan “Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-3C’sindeki tabloda yer alan “Atık Yağ” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloda yer alan “Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
10/9/2014 29115
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 21/9/2016 29834
2- 8/7/2019                   30825 (Mükerrer)
3- 6/11/2020 31296
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram