Telefon
Menü

Çevre Danışmanlık

Çevre Danışmanlık, çevre izin lisans yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelere,  çevre izin belgesi ve çevre lisans belgesi süreçlerinin yönetilmesi amacıyla çevre bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmaların verdiği hizmettir.Çevre danışmanlık firmalarının sağladığı ana hizmetler, geçici faaliyet belgesi, çevre izin belgesi, çevre lisans belgesi, çed raporu, atık yönetim planı, çevre yönetim sistemi olarak sıralanabilir.

Çevre İzin ve Lisans Danışmanlık şirketleri ile ÇED Raporu Veren Firmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalar olmak zorundadır. Atık Yönetimi, Çevre Yönetim Sistemi, Karbon Ayak İzi Hesaplama gibi çevre hizmetlerinin sunan çevre danışmanlık firmalarının ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olma zorunlulukları yoktur.

Çevre Danışmanlık Firmaları Ne İş Yapar?

Çevre Danışmanlık Firmaları, genel olarak işletmelerin çevre yönetimi ile ilgili süreçlerini yönetmelerine dış kaynaklı olarak çözümler sunar. Çevre Danışmanlık hizmetleri, işletmlere belirli periyotlarda adam gün cinsinden sağlanır. Çevre danışmanlık hizmetleri denetim, eğitim, kontrol, yönetim gibi başlıklardan oluşur. İşletmeler yasal mevzuatlara uyum, müşteri taleplerinin karşılanması, iş geliştirme süreçlerinin ilerletilmesi,personel gelişimin sağlanması, iklim değişikliği etkilerinin azaltılması, marka geliştirme, reklam faaliyetlerine veri sağlama amaçlı olarak çevre danışmanlık firmalarına ihtiyaç duyarlar.

Çevre Danışmanlık profesyonelleri almış oldukları öğrenim, eğitim ve sertifikaları, sahip oldukları yetkinlikleri ve tücrübeleri ile işletmelere hizmet sunarlar. Çevre Danışmanlık profesyonellerinin, işletmelerde sabit olarak çalışan profesyonellere göre avantajı bir çok farklı tesisi, prosesi ve konuları tecrübe etmiş olmasıdır. Aynı zamanda mevzuatlar belli konularda çevre danışmanlık firmalarında hizmet almayı zorunlu hale geitrmiştir.

Çevre İzin ve Lisans Danışmanlık

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından yayınlanan 10.09.2014  Resmî Gazete Tarihli ve  29115 Resmî Gazete Sayılı "ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ" gereğince, bu yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyetleri gösteren işletmeler Çevre İzni ya da Çevre Lisansı almak zorundadır. İşletmelerin, açıklanan listelere tabi olması halinde Çevre İzni ve Çevre Lisansı Belgesine sahip oluncaya kadar geçen süre içeriside Geçici Faaliyet Belgesi almaları gerekmektedir.

Yönetmelik tanımına göre, Geçici Faaliyet Belgesi (GFB): İşletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni ve lisansı öncesi verilen belgeyi ifade eder.Yönetmeliğin İKİNCİ BÖLÜM Madde 5 ine göre "Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır." Geçici faaliyet belgesi olmadan faaliyet gösteren işletmeler; yönetmeliğin DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ve Madde 15 ine göre "Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 kapsamında yer alıp, geçici faaliyet belgesi olmadan faaliyete başladığı tespit edilen işletmelere, 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanır. Sözkonusu işletmeler geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz." maddesi gereğince idari para ve faaliyet durdurma cezası ile karşı karşıya kalırlar.

Yukarıda belirtilen yasal yükümlülük yerine getirilmesi için, yönetmelik kapsamındaki işletmeler çevre izin ve lisans süreçlerini yürütebilmeleri için Çevre Danışmanlık Hizmeti ya da Çevre Mühendisi İstihdam etmek durumundadırlar.   Çevre İzin ve Lisans süreçleri ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için linki tıklayınız.

Yönetmelik gereği olarak işletmelerin Çevre İzin Süreçlerinin yönetilmesi Çevre İzin Danışmanlık hizmeti, Çevre Lisans Süreçlerinin yönetilmesi süreci ise Çevre Lisans Danışmanlık Hizmeti olarak tanımlanmaktadır.

ÇED Raporu Danışmanlık

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından yayınlanan 07.02.1993 Resmî Gazete Tarihli ve  21489 Resmî Gazete Sayılı "ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ" gereğince, yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyetleri gösteren işletmeler ÇED raporu almak zorundadır. ÇED Raporu, işletme faaliyete başlamadan, kurulmadan proje aşamasında alınması gereken belgedir. Örnek olarak bir araziye üretim-depolama vb tesisi kurulması planlanmakta ise inşaat faaliyetleri başlamadan önce ÇED Raporu alınması yasal zorunluluktur. Diğer Örnek olarak ise boş bir binanın kiralanması ve üretim-depolama-satış vb faaliyet gösterilmesi planlanması halinde, binaya herhangi bir tesisat-makina-araç gereç taşınmadan önce ÇED Raporu alınması yasal zorunluluktur. Bu faaliyetler yapıldıktan sonra bakanlık denetimlerinde tespit edilmesi yada bu faaliyetler yapıldıktan sonra bakanlığa başvurulması halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından idari para cezası ve faaliyet durdurma cezası ile karşı karşıya kalınacaktır. ÇED raporu nedir sorusu ile ilgili detaylı bilgiye sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

ÇED Raporu, bakanlık tarafından türlerine göre 3 sınıfa ayrılmıştır. Bu sınıflar ÇED Olumlu Raporu, Çed Gerekli Değildir Belgesi ve ÇED Kapsam Dışı (Muaf) yazısı şeklindedir.

  • "ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ" nin EK-1 listesinde yer alan tesisler ÇED OLUMLU BELGESİ almak durumundadır.
  • "ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ" nin EK-2 listesinde yer alan tesisler ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR BELGESİ almak durumundadır.
  • "ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ" nin EK-1 ve EK-2 listesinde yer almayan tesisler ÇED Kapsam Dışıdır (Muaftır) yazısı almak durumundadır.

işletmelerin ÇED OLUMLU BELGESİ ya da ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR BELGESİ almaya hak kazanmaları ile için bakanlığa proje tanıtım dosyası sunmaları gerekmektedir. Proje tanıtım dosyası hazırlamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ÇED Raporu Hazırlamaya yetkili Çevre Danışmanlık Firmalarından Hizmet alınması zorunludur. ÇED KAPSAM DIŞI (Muaftır) yazısı alınması için Çevre Danışmanlık Firmaları ile çalışma zorunluluğu bulunmamktadır. İşletmeler kendi hazırladıkları başvuru dosyası ÇED KAPSAM DIŞI (Muaftır) sayfamıza ulaşabilirsiniz. ÇED Raporu Ücretleri ile ilgili güncel bilgi almak için Çed Raporu Ücretleri sayfamıza linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sakarya Çevre Danışmanlık

Sakarya Çevre Danışmanlık, Sakarya ilinde faaliyet gösteren ve diğer illere de çevre danışmanlık hizmeti veren firmalardır. CASEM ÇEVRE DANIŞMANLIK olarak bizler Sakarya Ofisimiz ile Sakarya ilinde Çevre Danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız!

Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram