Telefon
Menü

Çevre Danışmanlık Firmaları

Çevre Danışmanlık Firmaları, çevre izin lisans belgesi, çed raporu, sürdürülebilirlik raporu ve karbon ayak izi gibi çevresel hizmetler sunan danışmanlık şirketleridir. Çevre Danışmanlık Firmaları, çevre yönetimi, sürdürülebilirlik ve çevre ile alakalı diğer bütün konularla alakalı olarak danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlardır. Özel sektör ya da kamu sektöründe faaliyetlerini sürdüren bu firmaların öncelikli arzusu işletmelerin çevresel düzenlemelere uyumunu arttırmak ve sürdürülebilir iş uygulamaları ile alakalı geliştirmeler yapmaktır.

Benzer şekilde işletmelerin çevresel performanslarına yönelen çevre danışmanlık firmaları geniş hizmet çerçevesi sayesinde pek çok işletmeye yardımcı olmaktadır. Siz de işletmenizin çevreye uyumu ve mevzuat konusunda iyi performans göstermesini arzu ediyorsanız çevre danışmanlık firması tercihinde bulunarak kaliteli bir sonuç elde edebilirsiniz. Geniş hizmet çerçevesi ve kalite odaklı yaklaşımları sayesinde çevre danışmanlığı firması size olumlu anlamda katkı sağlayacaktır.

Çevre Danışmanlık Firmasının Verdiği Hizmetler

İşletmenizin çevresel uyumluluğunu sağlama ve mevzuat konusunda başarılı bir grafik çizmesi noktasında hareket etmek adına çevre danışmanlık firması desteği almanız elzemdir. Bu kapsamda yapmanız gereken yalnızca işinde uzman ve başarılı bir çevre danışmanlık firması tercih etmenizdir. Aşağıda sıralanan hizmetleri ile seçeceğiniz çevre danışmanlığı firmasının size katkılarına detaylı olarak bakabilirsiniz.

Çevresel Etkileri Azaltma:

Çevresel etkileri azaltma, işletmelerin çevre dostu uygulamalar benimsemesi ve çevresel bağlamda sürdürülebilirliğin elde edilmesi maksadıyla başvurulan bir dizi stratejiyi ifade etmektedir. Bahse konu stratejiler genel olarak çevre kirliliğini azaltma, ekolojik dengeyi koruma ve işletmenin bu çerçevedeki mevzuata uyumunu desteklemektir. Çevre danışmanlık firmalarının çevresel etki azaltma hizmetleri doğrultusunda enerji verimliliği sağlama, atık yönetiminde başarı, karbon ayak izi azaltma, su tasarrufunu başarma, yeşil ürün ve hizmetlerden faydalanma ile eğitim – farkındalık süreçleri öne çıkmaktadır. Tüm bu detaylarla işletmenin çevre performansı arzu edilen seviyelere ulaşmaktadır.

Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi: 

Çevre danışmanlık Firmaları tarafından sunulan bir hizmet olarak atık yönetimi; atıkların doğru bir şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüştürülmesi ve bertaraf edilmesini kapsayan süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu hizmet çerçevesinde nihai amaç çevreyi korumak ve insan sağlığını güvence altına almaktır. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve atıkların olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Atıkların çevreye rastgele atılması sonrasında meydana gelen kirlilik bütün canlıların yaşamını tehlikeye atmaktadır. Bu durum insani manada bir sorumluluk olurken hukuki çerçevede de atık yönetiminin titizlikle yapılması elzemdir. Bu nedenle de çevre danışmanlık firmaları ile eş güdümlü olarak atıkların yönetilmesi şarttır.

Su Ayak İzi Yönetimi: 

Su, insanlığın başta olmak üzere yeryüzünde yaşamını sürdüren bütün canlıların hayat kaynağı olarak kabul edilen bir sıvıdır. Bu nedenle de suyun doğru bir şekilde kullanılması ve israf edilmemesi en önemli detaylardan bir tanesidir. Su israfının karşı konulamayacak boyutlara ulaşması durumunda canlı yaşamının geleceği risk altında olacaktır. Suyun verimli ve ihtiyaç dahilinde kullanılması için çevre danışmanlık firmaları planlamalar yapmaktadır. Söz konusu planlama doğrultusunda su israfı önlenirken gelecek nesillerin karşı karşıya kalabileceği riskler de ortadan kaldırılmaktadır. İşletmenizin su kullanımı ile alakalı başarılı bir çerçeve çizmek adına su tasarrufu ile alakalı hizmet alabilirsiniz. Böylelikle işletmenizin çevre performansı sizi maksimum manada memnun edecektir.

Çevre İzin ve Lisans Belgesi Alınması:

Çevresel izinlerin alınması, işletmelerin faaliyetleri nedeniyle karşı karşıya kaldıkları risklerin giderilmesi ve çevreye verilen zararın ortadan kaldırılması adına hukuki çerçeveye uyumu işaret eden detaylardır. Mevzuata uyum sürecinin bir parçası olarak da kabul edilebilecek olan çevresel izinlerin alınması doğrultusunda ihtiyaçlarınızın tam manasıyla karşılanması adına çevresel izinlerin alınması süreci titizlikle takip edilmelidir. Bu doğrultuda çevre danışmanlık firmaları çok önemli bir role sahiptir.

Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Azaltma:

Karbon ayak izi azaltma başta işletmeler olmak üzere hemen herkesin çevresel bir hedefidir. Atmosfere salınan sera gazlarının azaltılması amacıyla insan etkinliklerinin kontrol altına alınmasını ifade eden karbon ayak izi sayesinde çevresel önlemlerin alınması sağlanmaktadır. Küresel iklim değişikliğine yol açan etkileri ortadan kaldırmak ve çevresel sorunları gidermek amacıyla karbon ayak izi hesaplamaları mutlaka yapılmalıdır. Çevre danışmanlık firmaları desteği alarak hesaplanan karbon ayak izi sayesinde çevresel etkilerin kontrol altına alınması mümkün olmaktadır. Siz de işletmenizin çevreye olumsuz etkilerini kontrol etmek adına mutlaka karbon ayak izi azaltma yöntemlerini değerlendirmeye başlamalısınız. Özellikle enerji verimliliği, alternatif enerji kaynakları kullanımı ve günlük ihtiyaçların karşılanması noktasında titiz bir bakış açısı benimsenmektedir.

ÇED Raporu Hazırlama:

ÇED Raporu Hazırlama, Çevre Danışmanlık firmaları tarafından verilen hizmetler biridir. ÇED yeterlilik belgesine sahip olan Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından Proje Tanıtım Dosyası, ÇED Gerekli Değildir Raporu ve ÇED olumlu Raporu için gerekli hizmetleri vermeye yetkilidir.

Çevre Danışmanlık Firmalarının Müşterileri Kimlerdir?

Çevre Danışmanlık Firmaları, çevreye olumsuz etkileri olabildiğince azaltmak adına profesyonel çalışmalar yürüten kuruluşlardır. Öncelikli amaç çevrenin korunması ve uygulamaların uluslararası standartlarda olmasıdır. Bu yönüyle çevre danışmanlık firmasının hizmet verdiği müşteri kitlesi oldukça geniştir.

Hitap ettiği kitle çok geniş olan çevre danışmanlık firmalarının endüstriyel işletmeler, enerji şirketleri, inşaat firmaları, kamu kurumları, belediyeler ve çevresel düzenlemelere tabi olan diğer kuruluşlara hizmet verdiği bilinmektedir. Bu nedenle de çevre danışmanlık firmalarından hizmet alan onlarca kuruluş türünden söz etmek olasıdır. Siz de bu konuda en kaliteli çözümlerden yararlanmak adına çevreye karşı sorumluluğunuzu yerine getirin ve çevre danışmanlık firması hizmetlerinden yararlanın.

Çevre Danışmanlık Firmaları Ne İş Yapar?

Çevre Danışmanlık Firmaları, İşletmelerin çevre performansları konusunda başarılı olmaları hem kurumsal hem de hukuki çerçevede çok önemli bir konu olarak kabul edilmektedir. Bu yönüyle türü ve faaliyet alanı ne olursa olsun işletmeler için çevre danışmanlık süreçlerinin profesyonel çerçevede gerçekleştirilmesi çok çok önemlidir. Tam da bu noktada dikkat çeken sürdürülebilirlik hemen her firmanın öncelikli amaçları arasında yer almaktadır.  Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde belirlenen standartlara ayak uyduran işletmeler hem kendi faaliyetlerinin daha kaliteli olması hem de ihtiyaçlarının tam manasıyla karşılanmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda kaynakların en verimli şekilde kullanılması adına sürdürülebilirliğin mutlaka dikkate alınması önemlidir. Siz de ihtiyaçlarınızı tam manasıyla karşılamak istiyorsanız çevre danışmanlık firması ile iş birliği yapmalısınız.

Çevre Danışmanlık Firması Tercih Ederken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşletmelerin beklentilerini tam olarak karşılayacak ve profesyonel bir bakış açısıyla hizmet almaya olanak sağlayacak olan çevre danışmanlık firmaları konusunda en makul seçimi yapmak mı istiyorsunuz? Bu durumda seçimi nasıl yapacağınız ve seçim esnasında neleri dikkate alacağınız çok çok önemlidir. Aşağıda profesyonel bir süreç yönetimi de dahil olmak üzere bilmeniz gereken bütün detaylara göz atabilirsiniz.

Çevre Danışmanlık Firmasının Hizmet Verdiği Firmalar

Bir çevre danışmanlık firması seçerken daha önce tamamlanan işler ve elde edilen başarılara göz atmak en doğru yaklaşımdır. Çünkü size başarıyla hizmet vermesini beklediğiniz firmaların öncesinde söz konusu başarıyı yakalamış olması gerekmektedir. Başarılı bir süreç sonunda çevre performansınızı en iyi seviyeye taşımak istiyorsanız yapmanız gereken yalnızca çevre danışmanlığı ile alakalı titiz bir seçim yapmak olacaktır. Böylelikle hedeflediğiniz başarıyı elde ederken çevresel sorumluluklarınızı da yerine getirebilirsiniz.

Çevre Danışmanlık Ücretleri

Çevre danışmanlık firması seçimi yapacaksanız önemli detaylardan biri de hiç şüphesiz çevre danışmanlığı ile alakalı ödemeniz gereken ücretlerdir. Zira bu ücretler sizin için bütçe yönetimi noktasında en önemli detaylardan biri olacaktır. O halde fiyat bilgisi alarak süreci daha makul bir şekilde yönetmeye hazır olmalısınız. Çevre İzin ve Lisans kapsamında danışmanlık yapan çevre danışmanlık firmalarının ücretleri Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından taban fiyat tarifesi ile belirlenmektedir.  2023 yılı başı itibariyle Çevre Danışmanlık Ücretleri asgari fiyat tarifesine bağlı olarak şekillenmektedir. ÇED Raporu Ücretleri ise Çevre Danışmanlık firmalarının insiyatifinde olup, serbest piyasa usulüne gire yönetilmektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
 • Karbon Sertifikası Alım İşlemleri
  Karbon Sertfikası Alım İşlemleri, sera gazı azaltımı ya da engellemesi yapan projelerden üretilmiş, doğrulanmış ve listelenmiş karbon sertifikalarının satın alınmasına denir.
  25 Ocak 2024
 • Yeşil Dönüşüm Uzmanı Nasıl Olunur?
  Ekonomik ve sosyal sistemlerin çevresel sürdürülebilirlik ilkesine göre yeniden şekillendirilmesi sürecini yöneten yönlendiren kişileri ifade eder.
  31 Ekim 2023
 • Çevre Bakanlığı Denetimleri Öncesi Yapmanız Gerekenler!
  Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı resmi sitesinde yayınlanan habere göre, 2021 yılında 57 bin 22 Çevre Denetimi, en yüksek sayıya ulaşıldığı aktarıldı.
  13 Ekim 2023
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram