Telefon
Menü

ÇED Raporu Nasıl Alınır? Örnek

ÇED Raporu Nasıl Alınır ve ÇED Raporu Örneği, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinden hazırlanan resmi bir rapor olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda ÇED, farklı projelerin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla bu süreci oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra söz konusu etkilerin yönetilmesini sağlamakta bu sürecin bir parçasıdır. ÇED raporu, özellikle büyük çaplı inşaat projeleri, enerji santralleri, endüstriyel tesisler gibi çevresel açıdan önemli bir proje için hazırlanmaktadır. ÇED raporunun bazı temel amaçları söz konusudur. Şimdi gelin ÇED raporu amaçları, önemi ve kapsamı gibi detayları hep birlikte inceleyelim.

ÇED Raporu Nasıl Hazırlanır?

ÇED Raporu Nasıl Hazırlanır sorusunun cevabı oldukça karmaşık bir cevaptır. ÇED raporu Çevre Şehiriclik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından hazırlanır. Sakarya ÇED Raporu Danışmanlık firmaları arasında CASEM Çevre olarak hizmetmaktayız. ÇED raporu hazırlama usulleri 31907 Sayılı Çevre Etki Değerlemesi Yönetmeliğinde belirtilmiştir. ÇED raporu türleri; ÇED Kapsam Dışı (ÇED Muafiyet) Raporu, ÇED Gerekli Değildir Raporu ve ÇED Olumlu Raporu şeklindedir. Her ÇED raporunun hazırlanma şekli ve yöntemi farklıdır. ÇED Kapsamı dışı raporu için gerekli evrakları yetki olmaksızın tüm işletmeler hazırlayabilir. Ancak ÇED Gerekli Değildir ve ÇED Olumlu Raporu için Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması gerekmektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi raporunun temel amaçları genel olarak çeşitli projelerin çevresel etkilerinin belirlenmesi, etkilerin yönetilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi şeklindedir. Bu amaçlara aşağıda daha yakından bakmak mümkündür.

Amaç 1: Çevreye Etkilerinin Tespit Edilmesi ve Çözüm Önerileri

ÇED raporları, bir projenin çevresel etkilerini detaylı bir şekilde inceleyerek, çevreye, doğal kaynaklara ve insan sağlığına olası etkilerini belirler. Bu etkiler, su kalitesi, hava kalitesi, biyolojik çeşitlilik, toprak erozyonu, gürültü kirliliği, radyasyon gibi bir dizi faktörü içerebilir. Raporda, projenin çevresel etkilerini azaltmak veya önlemek için alternatif çözüm önerileri sunulur. Bu, projenin tasarımının veya uygulamasının değiştirilmesi, daha çevre dostu teknolojilerin kullanılması veya belirli alanların korunması gibi önlemleri içerebilir.

Amaç 2: Kamuoyunun Bilgilendirilmesi ve Karar Alma Sürecine Katkı Sağlanması

ÇED raporları, projenin etkilerini ve potansiyel riskleri kamuoyuna açıklar. Bu, projeye etkilenen toplulukların, yerel halkın ve ilgili tarafların bilgilendirilmesini sağlar. Halka açık bilgilendirme toplantıları veya görüşme fırsatları gibi iletişim araçları da kullanılabilir. ÇED raporları, projenin onay veya reddi kararlarının alınmasına yardımcı olur. Çevresel etki değerlendirmesi sonuçları, projenin çevresel uygunluğunu değerlendiren yerel veya ulusal otoriteler tarafından dikkate alınır.

Amaç 3: Plan Oluşturarak Çevresel Yönetime Katkı Sağlanması

ÇED raporları, projenin inşası ve işletmesi sırasında çevresel etkilerin nasıl yönetileceğini ve izleneceğini belirleyen çevresel yönetim planlarını içerebilir. Bu planlar, projenin sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için önemlidir. ÇED raporları projelerin çevresel bir şekilde sürdürülebilir olması ve doğal kaynakların korunmasını sağlamak için son derece önemli bir araçtır olarak ifade edilmektedir. Söz konusu raporlar, projelerin çevresel etkilerinin daha önceden belirlenmesini sağlayarak olumsuz sonuçlarını en aza indirme ve doğayı koruma noktasında destek olmaktadır. Bunun yanı sıra bu raporlar projeler ile ilgili bilinçli kararlar verilmesine olanak tanımaktadır.

ÇED Raporu Zorunlu mu?

Birçok ülkede, belirli büyüklükteki projeler için ÇED raporu hazırlanması hukuki bir zorunluluktur. Bu, çevresel etkilerin yasal olarak değerlendirilmesini ve projenin çevresel uygunluğunun denetlenmesini sağlar.

ÇED raporları projelerin çevresel bir şekilde sürdürülebilir olması ve doğal kaynakların korunmasını sağlamak için son derece önemli bir araçtır olarak ifade edilmektedir. Söz konusu raporlar, projelerin çevresel etkilerinin daha önceden belirlenmesini sağlayarak olumsuz sonuçlarını en aza indirme ve doğayı koruma noktasında destek olmaktadır. Bunun yanı sıra bu raporlar projeler ile ilgili bilinçli kararlar verilmesine olanak tanımaktadır.

ÇED Raporu Örneği

ÇED Raporu Örneği olarak ÇED raporunun Nihai belgesimi yoksa Hazrılanan dosyanın mı kastedildiği önemlidir. ÇED raporu örnekleri işletmelerin gizlilik kapsamında olması nedeniyle paylaşılamamaktadır. Ancak hazırlanan Örnek Proje Tanıtım Dosyaları bakanlığın resmi Sisteminde yayınlanmaktadır. Çevre Şehirçilik bakanlığı e-çed sisteminde ÇED raporu Örnekleri ve Projte Tanıtım dosyası örneklerini görebilirsiniz. Hazrılanan proje tanıtım dosyalarının aşamaları ise aşağıdaki gibidir. ÇED raporunun hazırlanması biraz karmaşık bir süreci ifade etmektedir. Bu doğrultuda projenin büyüklüğü, çeşitli çevresel etkiler ÇED raporunun hazırlanmasını etkilemektedir. ÇED raporunun hazırlanma süreci genel olarak aşağıdaki gibidir:

ÇED Başvuru ve İzin Alınması

Başvuru ve izin alınması adımı ÇED raporu için ilk ve en önemli adımdır. Projenizin ulusal ya da yerel düzeydeki ÇED ihtiyaçlarının belirlenmesi ve projenin ÇED sürecine tabi olup olmadığını anlamak için son derece gereklidir. Gerekli izinlerin ve onayların alınması için proje sahiplerinin ulusal ya da yerel yetkililere başvurması gerekmektedir. İzin alındıktan sonra ÇED raporu için diğer adımların izlenmesi gerekmektedir.

ÇED Raporu Danışmanlık Firmaları

ÇED Raporu Danışmanlık firmaları, Çevre ve Şehircilik bakanlıüı tarafından ÇED Raporları için gerekli olan Proje Tanıtım Dosyası hazırlamaya yetkili olan firmalardır. Yetki Belgesine sahip ÇED Raporu Danışmanlık firmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi sitesinde yayınlanmakdtadır. ÇED Kapsam Dışı Raporunun hazırlanması için ÇED Yetki Belgesine sahip Çevre Danışmanlık firması olmaya gerek yoktur. ÇED Kapsam Dışı raporu belgelerini işletmeler kendi bünyelerinde de hazırlayabilir. Çevre Danışmanlık firması olarak CASEM Çevre Danışmanlık, Sakarya ÇED Raporu Danışmanlık Firması olarak hizmet vermektedir.

ÇED danışmanı seçimi, ÇED raporu sürecinin önemli bir adımıdır. ÇED sürecini yönlendirmek için ÇED danışmanı ya da uzmanı seçimi yapılması gerekmektedir. Bu uzman doğrultusunda projenin çevresel etkilerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi mümkündür. Bu danışman size en iyi şekilde rehberlik edecektir.

ÇED Raporu Aşamaları

ÇED Raporu aşamaları, proje tanıtım dosyası hazırlanma aşamasıyla başlamaktadır. Proje tanıtım dosyasında projenin amacı, yeri, boyutu, çeşitli çevresel etkilerinin ayrıntılı bir biçimde tanımlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda dosyada ÇED sürecinin temel bir şekilde açıklanması son derece önemlidir. Proje tanıtım dosyası, projenin fiziksel özellikleri, işleyişi, kaynak kullanım ve çevresel etkileri mutlaka bulunmalıdır. ÇED danışmanınız, projenin çevresel etkilerini belirlemek için bir dizi alan çalışması yapacaktır. Bu çalışmalar, projenin su kaynakları, biyolojik çeşitlilik, hava kalitesi, toprak kalitesi, gürültü ve diğer faktörler üzerindeki etkilerini değerlendirecektir.

Alternatif Çözüm Önerileri ve Çevresel Yönetim Planının Sunulması

ÇED süreci, projenin çevresel etkilerini azaltmak veya önlemek için alternatif çözüm önerilerini içerir. Bu alternatifler, projenin tasarımını veya uygulanışını değiştirme seçeneklerini içerebilir. ÇED raporu, projenin çevresel etkilerini izlemek, yönetmek ve denetlemek için çevresel yönetim planlarını içerir. Bu planlar, projenin çevresel uygunluğunu sağlamak için alınacak önlemleri belirler.

Kamuoyu Katılımı ve Görüş Alınması

ÇED sürecinin bir diğer önemli parçası projeden etkilenen topluluğun ve halkın bilgilendirilmesidir. Bunun yanı sıra halkın görüşlerinin alınması ve kamuya açık bir şekilde bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

ÇED Raporunun Hazırlanması ve Onayı

Tüm verilerin kullanımı ile ÇED danışmanınızın ÇED raporunu hazırlaması gerekmektedir. Söz konusu projelerin çevresel yönetim planı, çevresel etkileri ve kamunun görüşlerini net bir şekilde içermesi gerekmektedir. ÇED raporunun ilgili yerel ya da ulusal çevre otoriteleri tarafından incelemeler gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda rapor onaylanmaktadır. Onay süreci projenin büyüklüğüne ve karışık olup olmamasına göre farklılık gösterebilmektedir. ÇED raporunun onaylanması ile birlikte projenin uygulanabilir bir hale geldiğini ifade edebiliriz. Proje uygulaması sırasında çevresel yönetim planlarına uyulması gerektiğini unutmamalısınız. ÇED raporu hazırlama süreci, projenin çevresel etkilerini dikkatli bir şekilde değerlendirmeyi ve bu etkileri en aza indirmeyi amaçlar. Bu süreci yerel düzenlemelere ve projenizin özelliklerine uygun olarak uygulamak önemlidir.

ÇED Raporu Kapsamı Nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi raporunun kapsamından genel olarak aşağıdaki gibi bahsetmek mümkündür:

 • Proje Tanıtımı: Raporun içeriğinde projenin ismi, açıklaması, projenin fiziksel özellikleri, işleyişi ve uygulama yöntemlerinin yer alması gerekmektedir.
 • Çevresel Bileşenler: Projeyi etkileyecek olan çevresel bileşenlerin tanımı raporda yer almalıdır. Örneğin su kaynakları, biyolojik çeşitlilik, toprak kalitesi, gürültü kirliliği, hava kalitesi ve radyasyon gibi etkilerden bahsedilebilir.
 • Alternatif Çözüm Önerileri: Projenin çevresel etkilerinin azaltılması önlenmesi için alternatif çözüm önerileri sunması gerekmektedir. Bunların rapor kapsamında mutlaka yer alması gerekmektedir. Projenin tasarımının ve uygulayışının değiştirilmesi, çok daha çevreye duyarlı teknolojilerin kullanılması gibi seçenekler yer alabilir.
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi: Raporda projenin çevresel etkilerinin ayrıntılı bir analizinin bulunması gerekmektedir. Örneğin projenin su kaynaklarına etkilerinden, biyolojik çeşitliliğe olan etkilerinden bahsedilmesi gerekmektedir. Projenin hem olumlu hem de olumsuz etkileri ele alınmalıdır.
 • Çevresel Yönetim Planları: Projede meydana gelen çevresel etkilerin izlenmesi, azaltılması, yönetilmesi için çeşitli çevresel yönetim planlarının tanımlanması gerekmektedir. Söz konusu planlar doğrultusunda projenin çevresel uygunluğunun sağlanması için alınması gereken önlemler de bulunmaktadır.
 • Kamuoyu Katılımı ve Görüş Alınması:  Projeden etkilenen toplulukların ve halkın bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda raporda kamuoyu katılımı, projenin çevresel etkilerinin belirlenmesi ve projenin planlaması aşamalarının bulunması gerekmektedir.
 • Sonuç ve Öneri Kısmı: ÇED sürecinin sonuçları ve proje ile ilgili çeşitli önerilerin bu kısımda bulunması gerekmektedir.
İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
 • Karbon Broker Nedir?
  Karbon brokerleri, karbon kredisi alıcılarıyla satıcılarını bir araya getirerek karbon piyasalarında işlem yapmalarını sağlayan aracı kurumlardır.
  28 Mart 2024
 • ISO 20400 Sürdürülebilir Satın Alma
  ISO 20400, işletmelerin tedarik zincirlerinde sürdürülebilirlik ilkelerini uygulamalarını teşvik eden uluslararası bir rehberlik standartıdır.
  29 Aralık 2023
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS)
  IFRS S1 ve S2 standartları, şirketlerin sürdürülebilirlikle finansal bilgileri ve iklimle ilgili bildirimleri raporlamaları gerektiğine çerçeve sunar.
  22 Şubat 2024
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram