Telefon
Menü

CDP Raporlama

CDP (Carbon Disclosure Project), organizasyonların iklim değişikliği, su yönetimi ve orman koruma gibi çevresel konulardaki faaliyetlerini ve hedeflerini raporlama ve değerlendirme platformudur. Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce organizasyon, CDP'ye çevresel performansları hakkında bilgi sunar. Bu bilgi, organizasyonların sera gazı emisyonları, su kullanımı, ormancılık politikaları gibi konulardaki performanslarını açıkça ortaya koyar.

Karbon Saydamlık Beyanı (CDP),halka açık işletmelerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullandığını, faaliyetlerinin sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediğini ve bu alandaki risk yönetimini yatırımcılara raporlamalarına aracılık eden, kar amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. 2000 yılında kurulan CDP, iklim değişikliğiyle ilgili kurumsal hesap verebilirliği artırmak için kurumsal yatırımcıların işbirliğine katılımını kolaylaştıran “ikincil bir paydaş” konumundadır. CDP, iklim değişikliğinin hisse değeri ve ticari faaliyetler üzerinde yarattığı etkiler nedeniyle pay sahipleri ile işletmeler arasında kalıcı bir ilişki kurulmasını amaçlar.

Küresel anlamda çevresel sorunlara ilişkin duyarlılığı arttırmak adına CDP, iklim değişikliği, su, ormanlar ve tedarik zinciri konularına ilişkin programlar yürütmektedir. Her yıl bu programlar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, CDP’nin işbirliğinde olduğu ülkeler için hazırlanan ve kamuoyuna sunulan Program Raporları (örn. CDP Türkiye İklim Değişikliği ve Su Raporu) yoluyla duyurulmaktadır. CDP’nin iklim değişikliği programı, işletmelerin sera gazı emisyonlarını ve iklim değişikliği riskini azaltmayı amaçlamaktadır.

2018 yılı itibariyle, küresel anlamda en kapsamlı çevre girişimi olarak nitelendirilen CDP, 87 trilyon dolar değerindeki varlığı yöneten 650’den fazla kurumsal yatırımcı adına dünyanın en büyük işletmelerinden çevresel veri ve politikalarını açıklamaları için çağrıda bulunduğu bir küresel platform oluşturmuştur. Dolayısıyla, CDP dünyanın en büyük kurumsal iklim değişikliği, su, orman ve şehir sürdürülebilirliği risk verisini elinde bulundurmakta ve bu bilgileri kamuoyu ve yatırımcılara gönüllü olarak açıklamaktadır. Yatırımcılar adına toplanan bu veriler, CDP tarafından hazırlanan raporlar yardımıyla kamuoyu, iş ve yatırım piyasasına sunulmaktadır.

CDP Raporu Neden Önemlidir?

CDP Raporları, çevresel sürdürülebilirlik konularına odaklanarak organizasyonların çevresel etkilerini ölçmelerine, izlemelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olur. Bu raporlar, şirketlerin çevresel riskleri azaltmalarına ve fırsatları daha iyi değerlendirmelerine olanak tanır. Aynı zamanda, bu bilgiler paydaşlar için (yatırımcılar, müşteriler, tedarikçiler, kamu) organizasyonların çevresel performansını değerlendirmelerine ve sürdürülebilirlik stratejilerini anlamalarına yardımcı olur.

CDP Raporları, organizasyonların iklim değişikliği ile mücadeledeki rolünü vurgular. Sera gazı emisyonları, organizasyonların çevresel etkilerinin önemli bir parçasıdır ve CDP, bu emisyonların ölçümü, raporlanması ve azaltılması konusunda rehberlik sağlar. İklim değişikliği ile mücadele, küresel bir öncelik haline gelmiştir ve CDP Raporları bu önemli konuda organizasyonları hesap verebilir kılar.

CDP Raporları sadece çevresel konularla sınırlı değildir. Aynı zamanda organizasyonların sosyal ve finansal etkilerini de değerlendirir. Su kullanımı, ormancılık politikaları, insan hakları ve iş etiği gibi konular da raporlar içinde ele alınır. Bu, organizasyonların sürdürülebilirlik stratejilerini daha geniş bir perspektiften incelemelerine olanak tanır.

CDP Raporları, organizasyonların paydaşlarına (yatırımcılar, müşteriler, tedarikçiler, kamu) açık ve güvenilir bir iletişim sunar. Şirketler, sürdürülebilirlik çabalarını ve başarılarını şeffaf bir şekilde paylaşarak paydaşlarına güvenilirlik oluşturur ve sürdürülebilirlik performanslarını izler.

CDP Raporu Nedir?

CDP Raporu , sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile ilgili önemli bir raporlama inisiyatifi olarak öne çıkmaktadır. Bu raporlar, organizasyonların çevresel ve iklimle ilgili performanslarını değerlendirmek ve paydaşlarına bu konulardaki faaliyetlerini şeffaf bir şekilde iletmek amacıyla hazırlanır. CDP Raporu organizasyonların çevresel ve iklimle ilgili performanslarını değerlendirmek ve raporlamak amacıyla oluşturulan bir inisiyatiftir. CDP, dünyanın dört bir yanındaki binlerce organizasyonun çevresel verilerini toplamak, değerlendirmek ve paydaşlarına sunmak için bir platform sağlar.

CDP Raporu Nasıl Hazırlanır?

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile ilgili bilgiyi paydaşlarına iletmek isteyen organizasyonlar için CDP (Carbon Disclosure Project) raporu hazırlamak, önemli bir adımdır.  CDP raporu hazırlamaya başlamadan önce, organizasyonunuzun hangi kaynaklara sahip olduğunu belirlemeniz gerekir. Bu kaynaklar, çevresel ve iklim verileri, su kullanımı, enerji tüketimi ve diğer ilgili bilgileri içerir. Bu verileri toplamak ve düzenlemek için bir veri yönetimi planı geliştirmeniz önemlidir. CDP raporu hazırlarken, Global Reporting Initiative (GRI) veya Sustainability Accounting Standards Board (SASB) gibi uluslararası standartlara uygunluğu göz önünde bulundurmanız önemlidir. Bu standartlar, sürdürülebilirlik raporlarının yapısını ve içeriğini düzenler ve daha fazla karşılaştırılabilirlik sağlar.

CDP raporu hazırlarken, çevresel ve iklim verilerini toplamalı ve doğrulamalısınız. Bu verilerin doğru, güvenilir ve güncel olması çok önemlidir. Organizasyon içindeki farklı departmanlardan gelen verileri bir araya getirirken, veri doğrulama süreçleri de uygulamalısınız. CDP raporu, organizasyonun sürdürülebilirlik hedeflerini ve çevresel performansını açıkça iletmelidir. Bu nedenle, raporunuzda organizasyonunuzun sürdürülebilirlik stratejilerini ve hedeflerini belirlemeniz önemlidir. Ayrıca, bu hedeflerin organizasyonunuzun uzun vadeli vizyonu ile uyumlu olduğundan emin olmalısınız. CDP raporu, organizasyonunuzun çevresel ve sürdürülebilirlik performansını paydaşlarına açık ve şeffaf bir şekilde ilettikten sonra paylaşılmalıdır. Raporda, organizasyonunuzun başarıları, hedeflerine ulaşma stratejileri ve gelecekteki planları net bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca, paydaşların geri bildirimlerine ve sorularına yanıt vermeye hazır olmalısınız. CDP raporu hazırlamak, organizasyonunuzun çevresel ve sürdürülebilirlik performansını paydaşlara iletmek için güçlü bir araçtır. Bu adımları takip ederek, organizasyonunuzun CDP raporunu başarıyla hazırlayabilir ve sürdürülebilirlik çabalarınızı daha geniş bir kitleye duyurabilirsiniz.

CDP Skorları ve Organizasyonlar Üzerindeki Etkisi

CDP (Carbon Disclosure Project), organizasyonların çevresel ve iklimle ilgili performanslarını değerlendiren ve puanlayan bir inisiyatiftir. CDP skorları, organizasyonların iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik çabalarını ölçmek için kullanılır. Bu skorlar, organizasyonların sürdürülebilirlik çabalarına ve finansal performanslarına büyük etkileri olan önemli bir metrik olarak kabul edilir.  CDP Rapooru skorları, organizasyonların iklim değişikliği ile mücadeledeki liderliklerini yansıtır. Yüksek CDP skorları, organizasyonların iklim değişikliği sorununu ciddiye aldığını ve etkili stratejiler geliştirdiğini gösterir. Bu, organizasyonların sürdürülebilirlik alanında lider olarak tanınmalarına ve sürdürülebilir yatırımcıların ve paydaşların ilgisini çekmelerine yardımcı olur. CDP Raporu skorları, organizasyonların finansal performansları üzerinde doğrudan etkisi olan bir metriktir. Yüksek CDP skorları, organizasyonların çevresel riskleri azaltma ve sürdürülebilirlik fırsatlarından yararlanma yeteneğini yansıtarak, finansal riskleri azaltabilir ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik edebilir.

Yatırımcılar ve paydaşlar, organizasyonların CDP skorlarını dikkatle izlerler. Yüksek CDP skorları, organizasyonların sürdürülebilirlik çabalarını ve risk yönetimi stratejilerini olumlu bir şekilde değerlendirirler. Bu, organizasyonların sürdürülebilir yatırımcıların ve paydaşların ilgisini çekmesine yardımcı olabilir.

CDP Raporlama skorları, organizasyonlara sürdürülebilirlik alanında rekabet üstünlüğü sağlama fırsatı sunar. Yüksek skorlar, organizasyonların sürdürülebilirlik liderleri olarak tanınmalarına ve sektörlerinde öncü olmalarına olanak tanır. Bu da pazarlama avantajları ve rekabet avantajlarına yol açabilir.CDP skorları, organizasyonların sürdürülebilirlik performansını değerlendirmek için bir ölçüdür ve organizasyonlara iyileştirme ve inovasyon fırsatları sunar. Düşük skorlar, organizasyonların zayıf alanlarını belirlemelerine ve sürdürülebilirlik stratejilerini güçlendirmelerine yardımcı olabilir. Bu, organizasyonların daha sürdürülebilir ve çevresel olarak duyarlı bir geleceğe doğru ilerlemelerine yardımcı olur.Özetle, CDP skorları organizasyonlar için sürdürülebilirlik ve finansal performanslarını ölçmek ve geliştirmek için önemli bir araçtır. Yüksek skorlar, organizasyonların liderliklerini ve sürdürülebilirlik çabalarını vurgularken, düşük skorlar organizasyonlara iyileştirme fırsatları sunar. Bu nedenle, organizasyonlar CDP skorlarını dikkatle takip etmeli ve sürdürülebilirlik çabalarını sürekli olarak iyileştirmelidirler.

Karbon Saydamlık Projesi - CDP  Şirketler için Neden Tercih Edilmelidir?

2003 yılından itibaren Karbon Saydamlık Beyanında bulunan şirket sayısı artmaya devam etmektedir. İklim değişikliği, küresel ısınma ve karbon ayak izi gibi çevresel sorunların artış göstermesi nedeniyle sorunlara kurumsal bazda eğilmek de fazlasıyla önemli bir konu haline gelmiştir. İşletmelerin fosil yakıt kullanımından kaynaklanan sera gazı salınımını kontrol altına almak ve daha makul bir çerçevede karbon salınımını değerlendirmek adına Karbon Saydamlık Projesi uygulanmaktadır. Sera gazı salınımının daha makul bir seviyede olmasını sağlamak, şirketlerin karbondioksit stratejilerini belirlemek ve riskleri ele almak adına bu beyanlar kurumsal bazda önemini korumaktadır. Genel faydaları yukarıdaki gibi sıralansa da karbon saydamlık beyanları kapsamında elde edilen avantajları tek tek şu şekilde ele almak mümkün olacaktır.

 • Kamuoyu, paydaşlar, yatırımcılar ve müşterilere güven veren bir şirket yapısının tesis edilmesi mümkün olur.
 • Şirketin geleceğe dair riskleri azaltması ve daha makul bir çerçevede hareket etmesi desteklenir.
 • Rekabet avantajının elde edilmesi sayesinde rakiplerin bir adım önüne geçmek mümkün olur.
 • Sürdürülebilir ekonomik modele katkı sağlanarak şirket itibarı ve saygınlığına katkı sağlanması olasıdır.
 • Piyasada meydana gelen çevre risklerinin belirlenmesi, yönetilmesi ve bildirilmesi ile alakalı etkin bir yaklaşım benimsemek mümkündür.
 • Fosil yakıtlar ile su benzeri doğal kaynakların tüketilmesini kontrol altına alarak maliyetleri düşürecek bir yaklaşım benimsemek muhtemeldir.

CDP beyanı, düzenli ve sürekli bir şekilde yapıldığında sadece ulusal değil uluslararası çapta da başarıya ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etmek gerekir. Siz de bu konuda en makul yaklaşımları benimseyerek hareket edebilirsiniz. İşletmenizin başarısı ve sürdürülebilirliği noktasında fazlasıyla önemlidir.

Yayınlanan bu yönetmelik Avrupa Birliği’ne direk ihracat yapan ya da ihracat yapan müşterilere sahip işletmeleri direkt olarak etkileyecek. Bu noktada ihracatçılarımızın mekanizmanın nasıl uygulanacağına dair soruları gün geçtikçe artmaktadır.

CDP Su Güvenliği Programı Nedir?

 • CDP Su Güvenliği Programı, organizasyonların su kullanımı, su kaynaklarına yönelik riskler ve sürdürülebilir su yönetimi konularında performanslarını değerlendirmek ve raporlamak için bir platform sunar. Bu program, organizasyonların su ile ilgili verileri toplamalarına, analiz etmelerine ve paydaşlarına iletmelerine olanak tanır.
 • CDP Su Güvenliği Programı, organizasyonların su kaynaklarına yönelik riskleri değerlendirmelerini sağlar. Su kaynaklarının azalması, su kalitesinin bozulması ve su ile ilgili yasal düzenlemeler organizasyonlar için önemli riskler oluşturabilir. Bu program, organizasyonların bu riskleri belirlemesine ve yönetmesine yardımcı olur.
 • Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, organizasyonların su kullanımını izlemeleri ve iyileştirmeler yapmaları gereken bir alanı kapsar. CDP Su Güvenliği Programı, organizasyonların su kullanımını ölçmelerini, su tasarrufu stratejileri geliştirmelerini ve sürdürülebilir su yönetimi uygulamalarını benimsemelerini teşvik eder.
 • Su güvenliği konusundaki performanslarını raporlayarak organizasyonlar, paydaşlarına şeffaf bir şekilde bilgi sunarlar. Bu program, organizasyonların su ile ilgili faaliyetlerini, hedeflerini ve başarılarını paydaşlarına açıkça iletmelerine yardımcı olur. Bu da organizasyonların sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini gösterir.
 • CDP Su Güvenliği Programı, organizasyonların su güvenliği stratejilerini sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği stratejileriyle entegre etmelerini teşvik eder. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile yakından ilişkilidir ve organizasyonlar bu alanlarda entegre bir yaklaşım benimsemelidir.
 • CDP Su Güvenliği Programı, organizasyonların su ile ilgili performanslarını ölçmelerine, izlemelerine ve paydaşlarına iletmelerine yardımcı olan önemli bir araçtır. Su kaynaklarına yönelik risklerin ve sürdürülebilir su yönetiminin giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde, bu program organizasyonların su güvenliği konusundaki taahhütlerini güçlendirmelerine yardımcı olur.

CDP Ormansızlaşma Programı Nedir?

Ormansızlaşma, dünya genelinde büyük bir çevresel sorun olarak kabul edilir. Ormanlar, biyoçeşitliliği koruma, karbon emilimini artırma ve su kaynaklarını koruma gibi çok sayıda fayda sağlar. Ancak ormansızlaşma, bu önemli ekosistemleri tehdit eder ve iklim değişikliğine katkıda bulunur. CDP Ormansızlaşma Programı, organizasyonları bu sorunla mücadele etmeye teşvik eder. CDP Ormansızlaşma Programı, organizasyonlardan ormanlarla ilgili verileri toplamalarını ve bu verileri raporlamalarını ister. Bu veriler, organizasyonların ormanlarla olan ilişkilerini ve ormansızlaşma ile mücadele stratejilerini yansıtır. Ormanlarla ilgili verilerin toplanması ve raporlanması, organizasyonların sorumluluklarını ve taahhütlerini şeffaf bir şekilde göstermelerine yardımcı olur.

CDP Ormansızlaşma Programı, organizasyonların sürdürülebilir orman yönetimi ve ormansızlaşma ile mücadele için işbirliği yapmalarını teşvik eder. Bu işbirlikleri, ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi için önemli bir rol oynar. Ayrıca organizasyonların tedarik zincirlerindeki orman ürünlerini izlemeleri ve sürdürülebilir kaynaklardan temin etmeleri konusunda destek sağlar. CDP Ormansızlaşma Programı, organizasyonları ormanları sürdürülebilir bir şekilde yönetmeye teşvik eder. Bu, ormansızlaşmanın önlenmesi ve ormanların uzun vadeli sağlığı için kritik öneme sahiptir. Organizasyonlar, sürdürülebilir orman yönetimi uygulamalarını benimsemek ve ormansızlaşma ile mücadele stratejilerini güçlendirmek konusunda sorumluluk taşırlar. CDP Ormansızlaşma Programı, organizasyonların ormansızlaşmanın sosyal ve ekonomik etkilerini de değerlendirmelerini teşvik eder. Ormansızlaşma, yerel topluluklar üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir ve tedarik zinciri risklerini artırabilir. Bu program, organizasyonların bu etkileri anlamalarına ve gerekli önlemleri almalarına yardımcı olur.

CDP Ormansızlaşma Programı, organizasyonların ormansızlaşma ile mücadelede sorumluluk almalarını ve sürdürülebilir orman yönetimi konusunda liderlik etmelerini teşvik eder. Ormanların korunması ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi, çevresel, sosyal ve ekonomik faydalar sağlar ve bu program, bu önemli hedeflere ulaşmada organizasyonlara rehberlik eder. Özetle, CDP raporlama, organizasyonların çevresel ve sürdürülebilirlik performanslarını paydaşlarına açıkça iletmek ve küresel iklim değişikliği ile mücadelede liderlik etmek için önemli bir araçtır. Bu raporlar, organizasyonların çevresel sorumluluklarını ve sürdürülebilirlik çabalarını göstererek daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmalarına yardımcı olur.

Karbon Saydamlık Beyanı (CDP) Projesi Kapsamındaki Programlar Nelerdir?

Karbon Saydamlık Projesi kapsamında uygulanan pek çok programdan söz etmek olasıdır. Bu çerçevede her bir programın hedefi ve sağlamaya çalıştıkları farklı farklıdır. Siz de bu konuda en makul alternatifleri değerlendirerek Karbon Saydamlık Programları bağlamında daha başarılı sonuçlara ulaşabileceğinizi göz ardı etmemelisiniz. İşte bahse konu programlar!

 • İklim Değişikliği
 • Su Verimliliği
 • Ormanlar
 • Tedarik Zinciri
 • Şehirler

Dünyanın en büyük kurumsal iklim değişikliği, su verimliliği ve orman risk verisine sahip olan CDP bu veriler ışığında önlemler alınmasını ve faydalı çalışmalar yapılmasını destekler. Bu kapsamda önemli olan çevresel sürdürülebilirlik ve başarı odaklı yaklaşımların benimsenmesidir. Aşağıdaki açıklamalarla programların hedefleri ve detayları titiz bir şekilde ele alınmaktadır. Bu bağlamda karbon saydamlık beyanları ile alakalı en başarılı çözümlerin elde edilmesi de söz konusu olur.

İklim Değişikliği
İklim değişikliği programı kapsamında şirketlerin sera gazı salınımını azaltacak ve iklim değişikliği riskini en az seviyeye çekecek çalışmalar yapılması arzu edilmektedir. CDP’nin işlediği veri dünyanın en büyük şirketlerinden oluşmaktadır. 800’ü aşkın kurumsal paydaşın yönettiği sermaye yaklaşık 100 Trilyon USD kadardır. Bu da CDP kapsamındaki iklim değişikliği programının önemini kanıtlar niteliktedir.

Su Verimliliği
Su, insanlığın devamı açısından önemi tartışmasız bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda CDP’nin odaklandığı en önemli unsurlardan bir tanesi de su verimliliği olarak kabul görmektedir. CDP Su Programı kapsamında sermayesi trilyonlarca USD olan şirketlerin su verimliliği konusunda çalışmalar yapması ve veri sağlaması desteklenmiştir.

Ormanlar
CDP Programı kapsamında 500’ü aşkın paydaşın takip ettiği oldukça önemli bir kriter olarak kabul görmektedir. Ormansızlaşmaya karşı kereste, hurma yağı, sığır ve soya ile alakalı ürünlere dair verilerin toplanmasına yardımcı olur. Özellikle ormanların sera gazlarını absorbe etme imkânı sunduğu düşünüldüğünde ormanların korunmasını desteklemesi açısından değeri çok fazladır.

Tedarik Zinciri
Su kaynakları, ormanlar ve iklim ile alakalı çalışmalar yürüten CDP; riskleri en aza indirmek adına tedarik zinciri üyeleri ve diğer paydaşlarla ortak çalışmalar yürütülmesini destekler. CDP aracılığı ile trilyonlarca USD değerinde sermayesi bulunan şirketlerin tedarik zinciri süreçlerine veri sağlaması daha başarılı bir programın yürütülmesine yardımcı olmaktadır.

Şehirler
Şehirler programı kapsamında CDP, dünya nüfusunun önemli bir kısmının yaşadığı şehirlere yönelik çalışmalar yürütmektedir. Çevresel etkileri de dikkate alarak gerçekleşen çalışmalar kapsamında çözümlerin ortaya çıkarılması ve sürdürülebilirlik odaklı aksiyon alınması amaçlanmaktadır.

Karbon Saydamlık Projesi Beyan Dereceleri

CDP, şirketlerin karbon yönetimleri ile alakalı süreçleri kontrol altına alırken gelişmeleri değerlendirmek adına çeşitli sınıflandırmalar ve derecelendirmeler yapmaktadır. Bu kapsamda 4 farklı derece ile şirketlerin hangi seviyede olduğuna dair düzenlemeler söz konusudur. Aşağıda dereceler ve ne anlama geldiklerini titiz bir şekilde inceleyebilirsiniz.

4.Beyan
Başlangıç seviyesi olarak da bilinen bu beyan CDP programlarının sorunlarına yönelik ayrıntılı cevaplar içermektedir.

3.Farkındalık
Çevresel sorunlara yönelik işleyişi belirten bilgi seviyesi olarak kabul edilmektedir.

2.Yönetim
Etkilere yönelik önlemlerin ve yönetim stratejisine ulaşmayı amaçlayan seviyedir.

1.Liderlik
İklim etkileri yönetiminde en iyi çözümlerin elde edilmesini ifade etmektedir.

Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram