Telefon
Menü

CDP Nedir?

CDP, çevresel sürdürülebilirlik konusunda dünya genelinde şirketlerin performansını ölçen ve raporlayan en büyük platformlardan biridir. Türkiye çalışmalarını ise Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu üstlenmektedir. 2022 yılı Türkiye Sonuçları, 25 Nisan 2023 tarihinde Garanti BBVA’nın ana sponsorluğunda gerçekleşen CDP Türkiye 13. İklim Değişikliği Konferansı ve Ödül Töreni’nde açıklanmıştır.

CDP RAPORU NEDİR?

CDP Raporu, Türkiye’deki şirketlerin çevresel verilerini açıklama oranında %21’lik bir artış belirtmiştir. Bu artış, CDP’nin üç temel programı olan iklim değişikliği, su güvenliği ve ormansızlaşma kapsamında çevresel verilerini açıklayan şirketlerin sayısındaki artıştan kaynaklanmaktadır. CDP’nin çalışmaları, şirketlerin sürdürülebilirliğe olan yaklaşımlarını ve performanslarını ölçerek, kamuoyunun şirketler hakkında bilinçli kararlar almasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

CDP DERECELENDİRME NEDİR?

CDP Derecelendirme Metodolojisi’ne göre belirlenen CDP Global ve CDP Türkiye Liderleri de etkinlik sırasında kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu liderler, çevresel sürdürülebilirliğe yönelik en iyi uygulamaları gerçekleştiren ve raporlama konusunda öncü olan şirketleri içermektedir. Bu liderlerin belirlenmesi, şirketler arasındaki rekabeti arttırarak sürdürülebilirliği teşvik etmekte ve diğer şirketlere örnek teşkil etmektedir.

İKLİM RİSKİ VE İKLİM MALİYETİ

CDP’nin Tükiye raporu, Türkiye’deki şirketlerin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki performanslarını ölçerek, bu alanda iyileştirme yapılması gereken alanları belirlemekte ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak çalışmaları teşvik etmektedir.

CDP’nin Türkiye’deki şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki performanslarını ölçen raporlamalarına göre, iklimle ilgili riskleri tanımlayan şirketlerin oranı %95. Bununla birlikte, şirketlerin yalnızca %2.6’sı bu risklere karşı önlem almaya hazır olduklarını bildirmiş. Raporlamaya katılan şirketlerin %96’sı iklim kaynaklı fırsatları belirledi, ancak raporlanan risklerin sayısı, fırsatların neredeyse üç katıdır.

CDP’nin araştırması, Türkiye’deki şirketlerin sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarının arttığını göstermektedir. Ancak, işletmelerin risklerin finansal etkilerini daha iyi anlamaları ve buna göre önlemler almaları gerekmektedir. Rapor, Türkiye’deki şirketlerin sürdürülebilirlik faaliyetlerine rehberlik edecek önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.

CDP’nin araştırması, özellikle Türkiye’deki işletmelerin karbon fiyatlandırma mekanizmaları konusunda daha fazla dikkat göstermeleri gerektiğini de göstermiştir. İşletmelerin, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları için karbon fiyatlandırma gibi stratejileri benimsemeleri gerekmektedir.

Türkiye’deki şirketlerin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin artması olumlu bir gelişme olsa da, işletmelerin risklerin finansal etkilerini daha iyi anlamaları ve buna göre önlemler almaları gerekmektedir. Bu rapor, Türkiye’deki işletmelerin sürdürülebilirliğe yönelik faaliyetlerinde bir rehberlik kaynağı olarak kullanılabilir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülen Türkiye çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye’deki şirketlerin çevresel verilerini açıklama oranı %21 artış gösterdi.

CDP, Türkiye’deki şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki performanslarını ölçen raporlamalarına göre, iklimle ilgili riskleri tanımlayan şirketlerin oranı %95. Ancak, şirketlerin yalnızca %2.6’sı bu risklere karşı önlem almaya hazır olduklarını bildirdi. Raporlamaya katılan şirketlerin %96’sı iklim kaynaklı fırsatları belirledi, ancak raporlanan risklerin sayısı, fırsatların neredeyse üç katıdır.

CDP’nin konferansında “İklim Değişikliği Raporlamasının Evrimi: Gönüllü Raporlamadan Zorunlu Raporlamaya Doğru” teması ele alındı. Konferans, tüm dünyada yaygınlaşmaya başlayan ve Türkiye’de daha etkin bir şekilde uygulanması planlanan zorunlu sürdürülebilirlik raporlaması konusunu ele aldı. CDP, yıllardır şirketlere gönüllü raporlama yapabilecekleri bir platform sunarken, bu amacını genişleterek zorunlu raporlama konusunda da şirketlere destek olmaya devam edeceğini gösterdi.

Konferansın açılış konuşmasını Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu gerçekleştirirken, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Vakfı/ ISSB Strateji Direktörü Mardi McBrien ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kamu Gözetimi (KGK) Başkan Yardımcısı Murat Yünlü de ana konuşmacılar arasındaydı.

CDP’nin araştırması, Türkiye’deki şirketlerin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin artmasına rağmen, işletmelerin risklerin finansal etkilerini daha iyi anlamaları ve buna göre önlemler almaları gerektiğini ortaya koyuyor. Konferans, işletmelerin sürdürülebilirliği benimsemesi ve uygulaması konusunda önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI NEDİR?

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu / CDP Türkiye Projeler Yöneticisi Mirhan Köroğlu Göğüş, CDP İklim Değişikliği & Su Programı 2022 Türkiye Raporu’nun sonuçlarını açıkladı. Göğüş, Türkiye’de şirketlerin Paris Anlaşması hedeflerine uyumlu emisyon azaltım hedefleri belirleme konusunda önemli bir artış kaydettiğini ifade etti. 2022 yılında, Türkiye’de 29 şirketin Bilim Temelli Hedefler (SBT) belirlediğini ve bunlardan 8’inin SBTi tarafından onaylandığını belirtti. Bu sayı, 2020 yılında sadece 1 olan onaylanmış SBT hedefine göre büyük bir artış gösteriyor.

Göğüş, Türkiye’de daha uzun vadeli hedefler belirleyen şirketlerin sayısında da artış kaydedildiğini söyledi. Bu durumun, Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak ve küresel ısınmayı 1.5°C ile sınırlandırmak adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Türkiye’de belirlenen hedefler, 2030 yılı ve sonrasını kapsayan daha uzun vadeli hedeflerin belirlenmesiyle daha da azimli hale geliyor. Son iki yıl içinde, mutlak emisyon azaltım hedefi koyan şirketlerin yüzdesi neredeyse dört kat arttı. Bu değişim, daha çok şirketin iklim değişikliği ile mücadele konusunda daha acil bir ihtiyaç olduğunu fark etmeleri ve bu amaçla daha azimli hedefler belirlemeleriyle açıklanabilir.

CDP Türkiye’nin sonuçları, Türkiye’deki şirketlerin sürdürülebilirliğe yönelik taahhütlerinin arttığını ve Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için daha ileri adımlar attıklarını gösteriyor. Bu, Türkiye’nin sürdürülebilirliğe daha fazla odaklanması ve iklim değişikliğiyle mücadele için daha etkili tedbirler alması için bir fırsat sunuyor.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
 • Sera Gazı Nasıl Azaltılır?
  Sera Gazı Azaltma, enerji verimliliği, temiz enerji kullanımı, fosil yakıtların azaltılması, sera gaz azaltım planlamasının yapılması ile azaltılır.
  29 Ekim 2023
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS)
  IFRS S1 ve S2 standartları, şirketlerin sürdürülebilirlikle finansal bilgileri ve iklimle ilgili bildirimleri raporlamaları gerektiğine çerçeve sunar.
  22 Şubat 2024
 • AB Kritik Hammadde Tüzüğü
  AB Kritik Hammadde Tüzüğü, yeşil ve dijital ekonomi için kritik hammaddelerin tedarik güvenliğini ve sürdürülebilirliğini hedefleyerek taslak yayımladı.
  26 Ocak 2024
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram