Telefon
Menü

Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları-ESRS

 • Ana Sayfa
 • Blog
 • Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları-ESRS

Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS),  Avrupa Birliği sürdürülebilirlik raporlama alanında dünya çapında lider konumda bulunuyor ve bu konuda yeni standartlar belirleyerek, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performanslarını şeffaf bir şekilde raporlamalarını teşvik ediyor. Avrupa'nın sürdürülebilirlik raporlama standartları, küresel iklim değişikliği, kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve sosyal sorumluluk gibi konulara odaklanıyor.  Avrupa Birliği (AB), şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını raporlamalarını zorunlu kılan yasal düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemeler, şirketlerin çevresel etkilerini, sosyal sorumluluklarını ve yönetişim yapılarını detaylı bir şekilde açıklamalarını gerektirir. Bu yaklaşım, şirketlerin sadece finansal performanslarını değil, aynı zamanda topluma ve çevreye olan etkilerini de göz önünde bulundurmalarını sağlar.


Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS), şirketlerin faaliyetlerinin şeffaf bir şekilde raporlanmasını teşvik eder. Bu, paydaşların, özellikle yatırımcıların ve tüketicilerin, şirketlerin sürdürülebilirlik performansları hakkında daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Ayrıca, şirketlerin toplumsal ve çevresel sorunlara karşı daha sorumlu davranmalarını sağlar. Bu standartlar, şirketlerin belirli sürdürülebilirlik hedeflerini belirlemelerini ve bu hedeflere ulaşmak için performans göstergelerini kullanmalarını gerektirir. Örneğin, karbon emisyonlarını azaltma, atık yönetimi, enerji verimliliği ve çalışanların refahı gibi konulara odaklanılabilir. Bu, şirketlerin sürdürülebilirlik alanında somut adımlar atmasını ve bu adımların etkisini ölçmesini sağlar.


Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS), küresel ölçekte de etki yaratmaktadır. Birçok uluslararası şirket, Avrupa pazarında faaliyet göstermek için bu standartlara uyum sağlamak zorundadır. Bu durum, dünya genelinde sürdürülebilirlik raporlama uygulamalarının yaygınlaşmasına ve standartlaşmasına katkıda bulunur. Avrupa sürdürülebilirlik raporlama standartları, geleceğe yönelik bir yaklaşımı temsil eder. Bu standartlar, şirketlerin uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirmelerine ve iklim değişikliği, kaynak kıtlığı ve sosyal adaletsizlik gibi küresel sorunlarla mücadele etmelerine yardımcı olur. Ayrıca, ekonomik büyüme ile çevresel koruma ve sosyal sorumluluk arasında bir denge kurmayı hedefler.


Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS) Nelerdir?

Avrupa Birliği, sürdürülebilirlik raporlamasında yeni bir döneme giriş yaparken, Global Reporting Initiative (GRI), European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ve International Sustainability Standards Board (ISSB) gibi kuruluşlarla uyum içinde hareket ediyor. Bu üç kuruluşun çabaları, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performanslarını daha şeffaf ve tutarlı bir şekilde raporlamalarını sağlamak için birleşiyor. İşte bu standartların temel özellikleri ve etkileri:


1. Global Reporting Initiative (GRI)

Global Reporting Initiative GRI, dünya çapında kabul gören sürdürülebilirlik raporlama kılavuzları sunar. Şirketlerin çevresel etkilerini, sosyal sorumluluklarını ve yönetişim yapılarını kapsamlı bir şekilde raporlamalarını sağlayan bu kılavuzlar, şirketlerin sadece finansal performanslarını değil, aynı zamanda topluma ve çevreye olan etkilerini de göz önünde bulundurmalarını teşvik eder.


2. European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren tüm büyük şirketleri kapsayan yeni düzenlemeleri içerir. ESRS, şirketlerin sürdürülebilirlik raporlarının bağımsız denetimlerle doğrulanmasını gerektirir, böylece raporların doğruluğu ve güvenilirliği artırılır. Bu standartlar, Avrupa'nın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda attığı önemli adımlardan biridir.


3. International Sustainability Standards Board (ISSB)

ISSB, sürdürülebilirlik raporlama standartlarını küresel ölçekte uyumlu hale getirmeyi amaçlar. Bu kuruluş, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir ve tutarlı bir şekilde raporlamalarını sağlamak için çalışır. ISSB'nin çabaları, küresel sürdürülebilirlik raporlama pratiklerinin standardizasyonuna önemli katkılar sağlar.


4. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS)

IFRS, finansal raporlama alanında küresel bir standart sağlar. IFRS'nin entegrasyonu, finansal raporlama ile sürdürülebilirlik raporlamasının birleştirilmesini teşvik eder ve şirketlerin finansal ve sürdürülebilirlik performanslarının daha bütünsel bir değerlendirmesini sağlar.


5. Küresel Etki ve Uyum

Bu üç kuruluşun standartları, küresel ölçekte etki yaratmaktadır. Birçok uluslararası şirket, Avrupa pazarında faaliyet göstermek ve küresel yatırımcıların beklentilerini karşılamak için bu standartlara uyum sağlamak zorundadır. Bu durum, dünya genelinde sürdürülebilirlik raporlama uygulamalarının yaygınlaşmasına ve standartlaşmasına katkıda bulunur.


6. Geleceğe Yönelik Yaklaşım

Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları, GRI ve ISSB ile birlikte, şirketlerin uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirmelerine ve küresel sorunlarla mücadele etmelerine yardımcı olur. Bu standartlar, ekonomik büyüme ile çevresel koruma ve sosyal sorumluluk arasında bir denge kurmayı hedefler ve daha sürdürülebilir, sorumlu bir iş dünyası yaratma yolunda önemli bir adımı temsil eder.
Özetle, Avrupa'nın sürdürülebilirlik raporlama standartlarının ve GRI ile ISSB'nin sadece bölgesel değil, aynı zamanda küresel düzeyde de önemli etkiler yarattığını ve şirketlerin uzun vadeli başarıları için temel bir yapı taşı olarak görülebileceğini göstermektedir. Bu standartlar, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını daha şeffaf ve tutarlı bir şekilde raporlamalarını sağlayarak, daha sürdürülebilir ve sorumlu bir iş dünyası yaratma yolunda önemli bir adımı temsil eder.
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
 • GSM İşletme Ruhsatı
  GSM'ler (Sıhhi Olmayan İşletmeler), faaliyetleri sırasında çevreye doğrudan veya dolaylı etki eden, bu etkiler sonucunda çevreye zarar veren işletmelerdir.
  17 Aralık 2023
 • Sürdürülebilirlik Nedir?
  Sürdürülebilirlik, kısaca gelecek nesillerin hakkını elinden almadan daima var olma kabiliyetine denir.
  13 Ekim 2023
 • Karbon Ayak İzi Nasıl Azaltılır ?
  işletmelerde uygulanan enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi ve geri dönüştürülmüş hammadde kullanımı karbon ayak izini azaltır.
  12 Ekim 2023
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram