Telefon
Menü

AB Kritik Hammadde Tüzüğü

AB'nin Kritik Hammaddeler Tüzüğü, yeşil ve dijital ekonomiye geçişte kritik öneme sahip olan hammaddelerin tedarik güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Kritik Hammaddeler Tüzüğü Taslağı'nı yayımlamıştır. Bu tüzük, AB'nin iklim nötr bir ekonomiye hızlı geçişini desteklemek ve uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla sunulan "Yeşil Mutabakat Sanayi Planı" kapsamında hazırlanmıştır. Özellikle elektrikli araç bataryalarının üretimi için gerekli olan lityuma olan talebin 2050 yılında 17 kat artması öngörülmektedir.


Tedarik Zincirinin Güçlendirilmesi ve Çeşitlendirilmesi: AB, 2030 yılı için belirlenen hedefler ışığında, Birlik içinde kritik hammaddelere yönelik tedarik zincirinin kuvvetlenmesini hedeflemektedir. Bu hedefler, Birliğin stratejik hammadde tüketiminin en az %10’unun Birlik içindeki madencilik faaliyetlerinden, %40’ının Birlik içinde işlenmesi ve %15’inin Birlik içindeki geri dönüşüm faaliyetlerinden elde edilmesini içermektedir. Ayrıca, tedarik zincirinin stratejik ortaklık ve anlaşmalarla çeşitlendirilmesi ve tedarik zincirinde sürdürülebilirlik ve döngüselliğin esas alınması amaçlanmaktadır.


AB, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm (ikiz dönüşüm) ile savunma ve uzay sanayinde kullanılması, gelecekteki talebi ile tedariği arasında büyük farklar bulunması, tedariğinde artış imkanının zayıf olması gibi kriterler esas alınarak stratejik hammaddeler listesi oluşturmuştur. Bu liste, batarya üretimine yönelik lityum, manganez, doğal grafit, nikelin yanı sıra, nadir toprak elementleri, bakır ve bor gibi maddeleri içermektedir. Ayrıca, stratejik hammaddelere ek olarak belirlenecek eşik değerlere göre tedarik riski bulunan kimi girdiler kritik hammadde olarak belirlenmiş olup, bu listeler dört senede bir güncellenecektir.
AB, kritik hammaddelere ilişkin politika belirlemek ve yaşanan gelişmeler durumunda politikaları revize etmek amacıyla Avrupa Kritik Hammadde Kurulu'nu oluşturacak ve Birliğin madencilik, işleme ve geri dönüşüm kapasitesinin geliştirilmesine yönelik Stratejik Projeler belirleyecektir. Bu projeler, izin süreçleri ile özel veya kamu finansmanına erişimi kolaylaştıracak ve AB'nin kritik hammaddeler konusundaki bağımsızlığını ve güvenliğini artıracaktır.


AB, üçüncü ülkelerle stratejik ve kritik hammadde tedariğine yönelik mevcut stratejik ortaklıkları genişletecek ve Kritik Hammaddeler Kulübü kurulması amaçlanmaktadır. Ayrıca, DTÖ bünyesindeki çabalar ile Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Sürdürülebilir Yatırımın Kolaylaştırılması Anlaşmaları ağını güçlendirerek tedariğin çeşitlendirilmesi sağlanacaktır. Kritik hammaddelerde sürdürülebilirliğin ve döngüselliğin tesis edilmesi amacına yönelik olarak, üye ülkelerin kritik hammadde içeren atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması, yeniden kullanımın teşvik edilmesi ve üretimde ikincil hammaddelerin kullanılması gerekecektir.


Bu stratejiler, AB'nin kritik hammaddeler konusunda daha güçlü ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmasına yardımcı olacak ve böylece yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynayacaktır. Tedarik zincirinin güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi, AB'nin ekonomik büyümesini ve sürdürülebilir kalkınmasını destekleyerek, gelecekteki teknolojik ve çevresel zorluklara karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturmayı amaçlamaktadır.


Dijital Ürün Pasaportu

Avrupa Birliği'nin (AB) Kritik Hammaddeler Tüzüğü kapsamında, mıknatıs içeren ürünlerin içeriğinde bulunan mıknatısın kimyasal içeriğine ilişkin bilgileri barındıran dijital ürün pasaportlarının kullanımı öngörülmektedir. Bu pasaportlar, mıknatısların kolay çıkarılabilecek şekilde tasarlanması ve geri dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla geri dönüştürülmüş içerik zorunluluğunu da içerecektir. Bu yaklaşım, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilirliğini artırmayı ve hammaddelerin etkin kullanımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Dijital ürün pasaportu ile ilgili daha fazla bilgiye erişin.


Eko-Tasarım Mevzuatları

AB, kritik hammaddelerin döngüselliğini esas alan eko-tasarım mevzuatlarını çıkaracak ve mevcut Ömrünü Tamamlamış Araçlar, Elektrikli ve Elektronik Atıklar Direktifini gözden geçirecektir. Bu mevzuatlar, kritik hammaddelerin gerikazanımı ve geri dönüşümünü sağlamaya yönelik olarak kurulacak 10 ek merkez için 10 Milyon Euro kaynak ayırmayı da içerecektir. Bu adımlar, AB'nin kritik hammaddelerin sürdürülebilir kullanımını ve döngüselliğini artırmasına yardımcı olacak ve yeşil dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynayacaktır.


Bu iki temel strateji, AB'nin kritik hammaddeler konusunda daha güçlü ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmasına yardımcı olacak ve böylece yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynayacaktır. Dijital ürün pasaportları ve eko-tasarım mevzuatları, AB'nin ekonomik büyümesini ve sürdürülebilir kalkınmasını destekleyerek, gelecekteki teknolojik ve çevresel zorluklara karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturmayı amaçlamaktadır.


Özetle, Avrupa Birliği'nin Kritik Hammaddeler Yasası, yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde kritik hammaddelerin sürdürülebilir ve güvenli tedarikini sağlamak için stratejik bir adım olarak ön plana çıkmaktadır. Bu yasa, tedarik zincirinin güçlendirilmesi, çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı yenilikçi yaklaşımlarla, AB'nin ekonomik büyümesini ve çevresel dayanıklılığını artırmayı hedeflemekte, böylece geleceğin ekonomik ve çevresel zorluklarına karşı daha hazırlıklı ve rekabetçi bir yapı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Kaynak: https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/yesil-mutabakat/ab-dongusel-ve-surdurulebilir-sanayi-politikalari/kritik-hammaddeler/ab-kritik-hammaddeler-tuzugu

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
 • Bilgileriniz Danışmanınızda Güvende Mi?
  Gerek bilgilerinizi güvende tutmak, gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kanunu?na uyum sağlamak için işletmenizde güvenlik önlemlerini alın.
  13 Ekim 2023
 • EFRAG Nedir?
  Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu (EFRAG), Avrupa Birliği'nde finansal raporlama ve sürdürülebilirlik standartlarının geliştirilmesinde önemlidir
  26 Şubat 2024
 • GRI ve ESRS'nin Uyumu
  AB ve küresel standartlar arasında yüksek derecede uyumluluk sağlamayı ve şirketlerin gereksiz yere çift raporlama yapmasını önlemeyi amaçlamaktadır.
  12 Ocak 2024
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram