Telefon
Menü

AB ithalat Kontrol Sistemi 2 (EU ICS-2)

Avrupa Birliği İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2), Avrupa Birliği'nin (AB) 1 Mart 2023 itibariyle güvenlik önlemlerini güçlendirmek ve gümrük işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan kilit elektronik bir çerçevedir. Avrupa Birliği'nin sınırlarını koruma ve ticaret verimliliğini artırma çabalarında bir köşe taşı olarak hizmet eder. European Import Control System 2 (ICS2), Avrupa Birliği gümrük bölgesine girecek mallar için detaylı elektronik ön varış beyanlarının (PLACI Pre Loading Advance Cargo Information) yapılmasını gerektirir.  Beyanda yer alması gereken bilgiler, ithalatçıların, taşıyıcıların veya temsilcilerinin, gümrük yetkilileri tarafından ileri düzeyde risk değerlendirmelerini kolaylaştırmak için sunulan ayrıntılı bilgileri içerir.

Ayrıntılı ve titizlikle hazırlanmış risk analizi sayesinde European Import Control System 2 ( ICS2), sevkiyatları yüksek riskli, orta riskli veya düşük riskli kategorilere ayırarak sonraki gümrük kontrol önlemlerini belirler. Bu önlemler, yüksek riskli sevkiyatlar için sıkı denetimler, belge doğrulama ve özel muayeneleri içerir. Ayrıca, ICS2, ithalat sürecinde yer alan paydaşlar arasında sorunsuz iletişimi ve veri paylaşımını teşvik ederek işbirliğini ve şeffaflığı artırır. AB gümrük yönetmeliklerine uyumu sağlamak ve sıkı uygulama önlemlerini uygulamak suretiyle, ICS2, yasal ticaret faaliyetlerini kolaylaştırırken AB gümrük bölgesinin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlar.
 

ICS2 / PLACI Sisteminde Beyan Edilmesi Gereken Veriler; 

 • Gönderici Adı
 • Gönderici Adresi ( Posta Kodu ve Telefon Numarası Dahi)
 • Alıcı Adı
 • Alıcı Adresi ( Posta Kodu ve Telefon Numarası Dahi)
 • Parça Sayısı
 • Brüt Ağırlık
 • Detal Mal Tanımı
 • Varsa HAWB Numarası şeklindedir. Ancak Avrupa Birliği Gümrük İdaresi bu bilgileri yeterli bulmayıp ek bilgiler isteyebilecektir.


Avrupa İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS 2) Yolculuğu: AB Sınırları İçinde Güvenli Ticareti Sağlama

Günümüzün birbirine bağlı küresel ekonomisinde, uluslararası ticaretin güvenliği ve verimliliği sağlamak son derece önemlidir. Bu çabanın öncüsü Avrupa Birliği'nin (AB) oluşturduğu güçlü bir çerçeve olan Avrupa İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) dir. Bu sistem, AB gümrük bölgesine giren malların güvenlik önlemlerini artırmayı ve gümrük işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. ICS2'nin karmaşık işleyişini keşfetmek ve modern ticaret uygulamalarını şekillendirmedeki kilit rolünü anlamak için bir yolculuğa çıkalım.
 

1. Ön Varış Bildirimlerini Basitleştirme:

ICS2'nin kalbinde, ithalatçılar, taşıyıcılar veya temsilcilerinin AB gümrük bölgesine gidecek mallar için detaylı bildirimleri elektronik olarak gönderdiği ön varış bildirimi süreci bulunmaktadır. Bu bildirimler, ithal edilen malların doğası, miktarı, değeri, kökeni ve hedef alıcısı gibi önemli bilgileri kapsar. Kullanıcı dostu bir arayüz aracılığıyla yapılan bu bildirimler, malların AB sınırına varışından önce zamanında yapılır ve gümrük işlemlerinin daha sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine olanak sağlar.


2. Risk Analizi ile Yetkilendirme:

ICS2'nin güçlü risk analizi mekanizması, gümrük otoritelerinin her gelen sevkiyat için kapsamlı değerlendirmeler yapmasını sağlar. Malın türü, kökeni ve ithalatçının uyum geçmişi gibi faktörler dikkate alınarak, ICS2 sevkiyatları yüksek riskli, orta riskli veya düşük riskli kategorilere ayırır. Bu sınıflandırma, sonraki gümrük kontrol önlemlerini yönlendirerek güvenlik ve güvenlik önlemlerine hedefli bir yaklaşım sağlar.


3. Yüksek Gümrük Kontrol Önlemleri:

ICS2'nin risk analizi sürecinde tespit edilen yüksek riskli sevkiyatlar, potansiyel güvenlik ve güvenlik risklerini azaltmak için artırılmış gümrük kontrol önlemlerine tabi tutulur. Bu önlemler, malların fiziksel incelemelerini, eşlik eden belgelerin doğrulanmasını ve laboratuvar testi gibi özel muayeneleri içeren bir dizi eylemi kapsar. Gümrük otoriteleri ayrıca, belirli türdeki mallar veya sevkiyatlarla ilgili belirli endişeleri ele almak için kanun uygulama ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yaparak kapsamlı denetim sağlar.


4. İletişimi ve Veri Paylaşımını Kolaylaştırma:

ICS2, ithalat sürecinde yer alan taraflar arasında sorunsuz iletişim ve veri paylaşımını sağlayan bir araç olarak hizmet verir. Gümrük otoriteleri, ithalatçılar, taşıyıcılar ve diğer ilgili kuruluşlar arasında bilgi alışverişi yaparak işbirliğini teşvik eder ve şeffaflığı artırır. Ayrıca, AB üye devletlerinin gümrük idareleri ile diğer AB kurumları arasındaki ara kuruluş işbirliği, güvenlik, güvenlik ve düzenleyici uyum çabalarını daha da güçlendirir.


5. Uyum ve Uygulamayı Sağlama:

ICS2'yi kullanarak ithalat yapanlar, AB gümrük düzenlemelerine uygunluk konusunda katı standartlara bağlı kalırlar. Gümrük otoriteleri, uyumu denetimler, kontroller ve uyumsuzluk durumlarında cezalarla sağlayarak AB gümrük bölgesinin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlar. AB gümrük düzenlemelerine uyumu sağlayarak, ICS2, potansiyel tehditlere karşı koruma sağlar ve yasal ticareti teşvik eden güvenli bir ticaret ortamı oluşturur.

Sonuç olarak, Avrupa İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2), gümrük prosedürlerini modernleştirmenin, güvenlik önlemlerini artırmanın ve malların AB gümrük bölgesine sorunsuz bir şekilde akmasını sağlamanın önemli bir parçasıdır. Gelişmiş teknolojisi ve veri odaklı yaklaşımı ile ICS2, AB'nin güvenli ve verimli uluslararası ticaret ilişkilerini geliştirmeye olan bağlılığını temsil eder, böylece zengin ve bağlantılı küresel ekonominin temellerini atar.

 

Avrupa İthalat Kontrol Sistemi-2 (ICS2) 'ni Faydaları Nelerdir?

Avrupa İthalat Kontrol Sistemi 2'nin (ICS2) faydaları çeşitli alanlarda ortaya çıkar ve AB'nin güvenlik ve ticaret faaliyetlerini geliştirmeye yönelik önemli katkılar sağlar. İşte ICS2'nin ana faydaları:

 

 1. Güvenlik Güçlendirme: ICS2, AB gümrük bölgesine giren malların daha etkin bir şekilde izlenmesini ve güvenlik risklerinin azaltılmasını sağlar, böylece sınırların korunmasına katkıda bulunur.
 2. Verimlilik Artışı: Elektronik pre-arrival beyanlarının kullanımı sayesinde, gümrük işlemlerinin hızlanması ve iş akışının iyileştirilmesiyle ticaret verimliliği artar.
 3. Risk Yönetimi Geliştirme: ICS2, gelişmiş risk analizi ve kategorizasyon ile yüksek riskli sevkiyatları hızlı bir şekilde belirleyerek, gümrük kontrollerinin daha etkili bir şekilde yönetilmesine olanak tanır.
 4. İletişim ve İşbirliğini Artırma: Paydaşlar arasında veri paylaşımını kolaylaştırarak, gümrük yetkilileri, ithalatçılar ve taşıyıcılar arasında daha iyi iletişim ve işbirliği sağlar.
 5. Yasal Ticareti Destekleme: ICS2'nin sağladığı şeffaflık ve güvenlik, yasal ticaretin desteklenmesine ve düzensizliklerin önlenmesine katkıda bulunur.
 6. Sürekli İyileştirme ve Uyum: ICS2, gümrük süreçlerini sürekli olarak iyileştirme ve AB düzenlemelerine uyumu sağlama konusunda bir çerçeve sunar, böylece AB'nin ticaret standartlarını ve güvenlik gereksinimlerini karşılar.

  Bu faydalar, ICS2'nin AB gümrük işlemlerini modernleştirmesi ve güvenlik önlemlerini artırmasıyla ticareti desteklediğini vurgulamak için önemlidir.

 

İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) Kimleri Doğrudan Etkiler?
 

İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2), ticaret ve taşımacılık sektöründeki bir dizi paydaşı doğrudan etkiler ve gümrük işlemlerini daha verimli ve güvenli hale getirir. İşte ICS2'nin doğrudan etkilediği ana paydaşlar:
 

1. İthalatçılar ve İhracatçılar:

İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2), ithalat ve ihracat işlemleriyle uğraşan şirketlerin gümrük süreçlerini doğrudan etkiler. Elektronik pre-arrival beyanlarının kullanımı sayesinde, ithalat ve ihracat işlemleri daha hızlı ve daha akıcı hale gelir, bu da işletmelerin ticaret hacimlerini artırır ve rekabet avantajı sağlar.


2. Lojistik Şirketleri:

Lojistik şirketleri, malların güvenli ve zamanında teslim edilmesini sağlamak için gümrük süreçlerini yakından takip ederler. ICS2'nin uygulanması, lojistik operasyonlarına daha fazla şeffaflık ve güvenilirlik getirir, böylece tedarik zincirinin güvenilirliğini artırır.


3. Gümrük Yetkilileri:

Gümrük yetkilileri, ICS2'nin doğrudan uygulayıcılarıdır ve sistemin verimli bir şekilde çalışmasını sağlarlar. Sistemin doğru şekilde kullanılması, gümrük işlemlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesini ve güvenlik önlemlerinin sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlar.


4. Diğer Ticaret Paydaşları:

ICS2, ticaretin her aşamasında yer alan diğer paydaşları da etkiler. Bu, gümrük işlemlerini takip eden finansal kurumları, gümrük brokerlerini ve danışmanları, endüstri derneklerini ve diğer ticari organizasyonları içerir. Bu paydaşlar, ICS2'nin uygulanmasıyla birlikte daha iyi bir ticaret ortamı oluşturulmasına katkıda bulunurlar.

ICS2'nin bu geniş paydaş ağına etkisi, ticaretin güvenli ve verimli bir şekilde yönetilmesine ve AB gümrük işlemlerinin modernleştirilmesine önemli katkılar sağlar. Bu da hem işletmelerin rekabet gücünü artırır hem de uluslararası ticaretin gelişimine katkıda bulunur.

İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) Ne Zaman Başlıyor? 

Avrupa İthalat Kontrol Sistemi (ICS2) üç aşamalı olarak taşıma yöntemlerine göre farklı tarihlerde devreye girmektedir. Aşağıdaki tarihlerde farklı taşıma yöntemlerine ICS2 uygulama tarihleri yer almaktadır; 

ICS2 Aşama 1: 15/03/2021 Hava Yolu Ekspres Taşımacalığı

ICS2 Aşama 2: 01/03/2023 Hava Yolu Tüm Taşımacılık Sistemleri

ICS2 Aşama 3: 01/03/2024 Deniz Yolu, Kara Yolu ve Demir Yolu Taşımacalık Sistemleri

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
 • TUV Avusturya ile 5. Yılımız
  CASEM GRUP, olarak faaliyetimizin 13. yılına adım attık. Müşterilerimize 13 yılın tecrübesi ile hizmet sunuyor olmak bizim için büyük bir gurur.
  13 Ekim 2023
 • Dekarbonizasyon Nedir?
  Dekarbonizasyon (Karbonsuzlaştırma), sera gazı ve karbon emisyonlarını azaltma veya tamamen ortadan kaldırma sürecini etkin şekilde ifade eder.
  30 Ekim 2023
 • Karbon ve Karbondioksit Nedir?
  Karbon, organik bileşiklerin temel elementidir. Karbondioksit, karbon ve oksijen atomlarından oluşan bir gazdır ve iklim değişikliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
  29 Aralık 2023
Ebülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.
Whatsapp
Instagram